Hjem   /   KreativitetSMART egenskapeneTB   /   Tegneoppgave

Tegneoppgave


Kreativitet er når vi tenker nytt og finner nye og gode løsninger.

Det er mange måter å vise kreativitet på.
Her er mulige tegneoppgaver:

  • På SMART plakaten er det tegning av en som maler. Det er en måte å være kreativ. På hvilke andre måter kan vi være kreative? Lag en eller flere tegninger som viser det.
  • Det er lettere å være kreativ når andre viser interesse for ideen eller det som er laget. Lag en tegning som viser en fin måte å vise interesse på.
  • På hvilken måte kan en være kreativ hjemme? Lag en fin tegning som viser en slik situasjon.
  • Lag en fin tegning som viser hvordan du kan være kreativ på fritiden din.

Tegn og fortell:

Stikkord for samtale for at det skal bli så konkret som mulig: 

  • Hva gjorde du?
  • Hva var situasjonen?
  • Hvor var du? Var du hjemme? På skolen? Ute?
  • Hvordan var ansiktet ditt? Hvordan var ansiktet til de andre som kanskje var med?

Legg på det du tenker er viktig for at barna skal få ideer og bli motivert for tegneoppgaven. 

Etterarbeid tegneoppgaven:

Tegningen er fin å ha som utgangspunkt for videre samtaler. Nå har det åpnet seg nye tanker rundt egenskapen kreativitet. De har koblet den videre inn i sitt liv og egne erfaringer. Samtalene kan dreie seg om hva som skjedde, hvilke følelser man tror personene har, hva som kanskje skjedde i etterkant osv. Evnen til å sette seg inn i hvordan andre mennesker opplever en situasjon er avgjørende når en skal opprette og vedlikeholde nære relasjoner til andre.

Disse samtalene kan foregå mellom voksen – barn eller barn – barn i mellom. Tegningene egner seg også flott til utstilling når det er lagt ned mye arbeid.