Hjem   /   KreativitetSMART egenskapeneTB   /   Skalering – refleksjon over veien mot målet

Skalering – refleksjon over veien mot målet


Når klassen har satt seg mål og bestemt tiltak så er det viktig å sjekke om det oppleves at man er på rett vei og reflektere over veien videre. I disse samtalene er det SMART å ha styrkefokus (hovedfokus på situasjoner der man opplever at det fungerer fint), medvirkning, anerkjennelse lever (også for at en kan glemme seg eller ikke få det til så bra som man ønsker), relasjonsfokus og virkelig trene systematisk. En måte å gjøre det på er skalering.

Skalering kan skje skriftlig på pulten og i relasjonelle samtaler.
Her følger et eksempel der barna forflytter seg fysisk. Du må oversette og gjøre det på din måte.
Vi tenker oss at klassen har bestemt følgende konkrete tiltak: Vi viser interesse for kreative forslag.
Vi lager en tenkt linje der 1 er i den ene enden og 5 er i den andre.
Oppgave til barna: Still deg på en tenkt plass der 1 betyr at vi i veldig liten grad opplever interesse for kreative forslag, mens på 5 er vi veldig gode til det.
Når de står på et tall kan vi stille spørsmål som gjør at de samtaler to og to og i plenum. Spørsmålene bør være av positiv og offensiv karakter: Her er noen forslag ut fra tenkte mål: Vi viser interesse for kreative forslag.

 • På en skala fra 1 fra 1 til 5 (der 5 er topp), hvor god synes du at klassen er til å vise interesse for kreative forslag?
 • I hvilke fag og timer er det lettest, synes du? Hvorfor tenker du det er lettere her?
 • På hvilke andre områder opplever du at det kommer mange kreative tanker eller forslag? Kom med eksempler.
 • På hvilken måte opplever du at dere viser interesse for hverandres kreative forslag? Hva sier eller gjør dere når dere er skikkelig gode?
 •  Fortell om en slik situasjon.
 • Er det noen i klassen du opplever som veldig kreativ? På hvilken måte er hun/han kreativ?
 • Er det noen i klassen som er riktig god til å møte kreative tanker og innspill med interesse? Hva er det hun eller han sier og gjør i slike situasjoner?
 • Vi ser en måned fram i tid og vi skal ta samme skalering. Hva tenker du det er viktig at vi i klassen gjør mer av eller annerledes for skalere et trinn høyere enn nå?
 • På en skala fra 1 til 5 (hvor 5 er topp), hvor god synes du at du er til å vise interesse for kreative forslag.
 • Hva pleier du å gjøre og si når du viser interesse for kreative forslag?
 • Fortell om en gang du opplevde at du lykkes med dette. Hva skjedde?
 • Hvordan tror du den du viste interesse overfor opplevde denne situasjonen? Hvilke tanker og følelser kan det ha skapt hos hun/han?
 • På hvilken måte eller på hvilke områder opplever du at du er kreativ?
 • Hvordan ønsker du at andre skal opptre overfor deg når du kommer med et kreativt forslag?
 • Hvis du til neste gang vi skalerer skal opp et lite trinn, hva kunne du da tenke deg å gjøre mer av eller kanskje annerledes?

Dette var spørsmål laget ut fra et konkret tenkt delmål. Kanskje du kan få ideer til spørsmål her. Bruk bare noen av gangen. Prosessen kan gjentas flere ganger med ulike spørsmål og på ulike måter, f.eks. spørsmål på ark, individuell refleksjon og relasjonelle samtaler.

NB. Du lager dine spørsmål ut fra hva klassen har bestemt å jobbe med. Kanskje noen av disse spørsmålene kan være til inspirasjon?

Vi trår alle feil av og til. Klarer vi å ha en åpenhet og gode samtaler så øker sannsynligheten for at barna virkelig vill endring. Det er de som har bestemt, det er de som planlegger og jobber seg fram mot målet. Når pekefingeren og formaningene kommer så opplever eleven at det I større grad er de ansattes prosjekt.

Dette var et eksempel på hvordan man kan holde liv i prosessen over lang tid. Du finner flere eksempler i SMART oppvekst 3, under kapitlet Drømmeklassen.