Hjem   /   KreativitetSMART egenskapeneTB   /   Spørsmål til samtale og refleksjon

Spørsmål til samtale og refleksjon


Det er når vi tenker nytt og finner nye og gode løsninger.

Gode spørsmål setter i gang tanker, refleksjoner og samtaler. Det er mange måter å se og forstå ordet kreativitet. Design samtalene på en slik måte alle blir aktive i tanke og samtaleprosessen.
Bruk IRP (individuelt, relasjonelt, plenum). La de tenke litt selv, kanskje notere sine synspunkter rundt spørsmålet. Legg opp til en samtale to og to eller i en liten gruppe før samtalen løftes inn for alle. Barna trenger trening i alle disse fasene. Alt etter hvor godt trent de er og hvor engasjerte de er avgjøres tiden i hver fase.
NB! Anerkjenn alle barns svar og utforsk med oppfølgingsspørsmål.

Eksempler på spørsmål til samtale. Bruk de som du opplever kan ha verdi for deg og dine elever.

 • Hva tenker du på når du hører ordet kreativitet?
 • En måte å forklare kreativitet på er: Når vi tenker nytt og finner nye og gode løsninger. Kan du komme på et eller to eksempler der du har tenkt nytt og funnet nye løsninger? Fortell.
 • I hvilke situasjoner er du kreativ og klarer å tenke nye gode løsninger?
 • Vi er ofte mer kreative når vi har problemer eller står fast og ikke kommer videre med det vi holder på med. Stemmer det med deg? Hvorfor tror du det er sånn?
 • Ofte kan det også være lurt å legge det vi strever med vekk en periode, men plutselig har vi en ny og god løsning. Har dette skjedd med deg en gang? Fortell. Hvorfor tror du det er sånn?
 •  Hvilke følelser kan du få når du endelig finner en ny og bedre løsning?
 • I hvilke fag er du mest kreativ?
 • Fortell om en gang du var kreativ.
 • Hvordan kan du være kreativ på fotballbanen, håndballbanen eller i annen idrett?
 • Hvordan kan du være kreativ ute i naturen?
 • Hvordan kan du være kreativ når du sitter med skolearbeid?
 • På hvilken måte får du utvikle din kreativitet på skolen og i timene?
 • Hvorfor synes du det er viktig å være kreativ?
 • Kreativitet blir ofte koblet sammen med det tegne, male, skrive osv. Hvorfor er det viktig å være kreativ når en holder på med slike ting?
 • Hvilke følelser kan en få når en maler eller tegner noe en synes er utrolig flott og andre også sier det?
 • Hva er det andre kan si og gjøre overfor deg for at du skal utvikle dine kreative evner?
 • Hva kan du si til deg selv som kan hjelpe deg å bli mer kreativ?
 • Hvordan kan vi skape et klassemiljø som er mottakelig for alles kreative tanker og ideer?
 • Av og til kan det bli vel mye kreativitet også. Hva tenker du det kan føre til?
 • Hvordan tror det vil være å gå i en klasse der veldig mange har kreativitet som en styrke?
 • Det er mange måter å være kreativ på. Tenk på en gang du har funnet på nye og gode løsninger i en vanskelig situasjon. Hva skjedde? Fortell.
 • Hvorfor er det lurt å tenke kreativt når man kommer opp i vanskelige situasjoner?
 • Kjenner du noen som har kreativitet som en styrke? På hvilken måte er hen kreativ?
 • Hva positivt opplever du kommer ut av hen sin kreativitet?
 • I hvilke yrker tenker du at det er fint å ha kreativitet som en styrke?
 • Tenk deg at du hadde lyst til å utvikle dine kreative evner innen et fag. Hvilket fag skulle det være og hvordan ville du gjøre det?
 • For at kreativitet skal være en styrke du har, må du få energi og glede når du bruker den. I hvilke situasjoner opplever du at dette skjer?
 • På en skala fra 1 til 5 der en er veldig lite kreativitet og 5 er veldig mye kreativitet, hvor opplever du at du er. Tenk gjerne i ulike situasjoner som på skolen, i friminuttet, hjemme, blant venner, i fritidsaktiviteter osv.
 • Hvor opplever du at du er mest kreativ? Hvorfor tror du det fungerer bedre her?
 • Hvis du skulle utvikle dine kreative evner, hva kunne du da tenke deg å gjøre?

Her har du en del spørsmål som kan danne grunnlag for mange god og dype samtaler og refleksjoner. Fyll på med egne.