Hjem   /   IntegritetSMART egenskapeneTB   /   Tegneoppgave

Tegneoppgave


Gjøre det du selv er overbevist om er riktig.

Det er mange måter å vise integritet på.
Her mulige tegneoppgaver:

  • Tenk på en gang du forsvarte en annen. Tegn en fin tegning som viser hva som skjedde.
  • Tenk på en gang du sa det du mente selv om det ikke var så populært.
  • Tenk ut en situasjon der du gjorde noe du var overbevist om var riktig.
  • Lag en fin plakat som viser hvorfor det er så viktig å vise integritet ved å stå opp for hverandre.

TEGN OG FORTELL:

Stikkord for samtale for at det skal bli så konkret som mulig: 

  • Hva gjorde du?
  • Hva var situasjonen?
  • Hvor var du? Var du hjemme? På skolen? Ute?
  • Hvordan var ansiktet ditt? Hvordan var ansiktet til de andre som kanskje var med?

Legg på det du tenker er viktig for at barna skal få ideer og bli motivert for tegneoppgaven. 

Etterarbeid tegneoppgaven:

Tegningen er fin å ha som utgangspunkt for videre samtaler. Nå har det åpnet seg nye tanker rundt egenskapen integritet. De har koblet den videre inn i sitt liv og egne erfaringer. Samtalene kan dreie seg om hva som skjedde, hvilke følelser man tror personene har, hva som kanskje skjedde i etterkant osv. Evnen til å sette seg inn i hvordan andre mennesker opplever en situasjon er avgjørende når en skal opprette og vedlikeholde nære relasjoner til andre.

Disse samtalene kan foregå mellom voksen – barn eller barn – barn i mellom. Tegningene egner seg også flott til utstilling når det er lagt ned mye arbeid.