Hjem   /   IntegritetSMART egenskapeneTB   /   Skalering – refleksjon over veien mot målet

Skalering – refleksjon over veien mot målet


Når klassen har satt seg mål og bestemt tiltak så er det viktig å sjekke om det oppleves at man er på rett vei og reflektere over veien videre. I disse samtalene er det SMART å ha styrkefokus (hovedfokus på situasjoner der man opplever at det fungerer fint), medvirkning, anerkjennelse lever (også for at en kan glemme seg eller ikke få det til så bra som man ønsker), relasjonsfokus og virkelig trene systematisk. En måte å gjøre det på er skalering.

Skalering kan skje skriftlig på pulten og eller i relasjonelle samtaler. Her følger et eksempel der barna forflytter seg fysisk. Du må oversette og gjøre det på din måte.
Vi tenker oss at klassen har bestemt følgende konkrete tiltak: Vi viser integritet ved å si fra til en voksen eller hjelpe og støtte hvis noen blir ertet eller plaget.
Vi lager en tenkt linje der 1 er i den ene enden og 5 er i den andre.
Oppgave til barna: Still deg på en tenkt plass der 1 betyr at vi i veldig liten grad viser integritet og tar ansvar hvis noen blir ertet og plaget, mens på 5 er vi veldig gode til det.
Når de står på et tall kan vi stille spørsmål som gjør at de samtaler to og to og i plenum. Spørsmålene bør være av positiv og offensiv karakter: Her er noen forslag ut fra tenkte mål: Vi viser integritet ved å si fra til en voksen eller hjelper og støtter hvis noen blir ertet eller plaget.

 • På en skala fra 1 til 5, hvor god synes du at vi som klasse er til å vise integritet og tar ansvar for andre når en ser at noen blir ertet og plaget?
 • Fortell om en slik situasjon. Det kan være noe du har gjort eller andre du har sett.
 • Hva ble sagt og gjort i denne situasjonen?
 • Hvilke følelser og tanker tror du den som viste integritet hadde før, under og etter situasjonen?
 • Hvilke tanker og følelser tror du den som ble ertet og plaget hadde før, under og etter denne situasjonen?
 • Var det noen andre som bidro på en god måte i denne situasjonen? Hvem og hva var de hun, han eller de gjorde?
 • Hvorfor er det viktig å vise integritet og stå opp for hverandre på denne måten?
 • I noen situasjoner kan det være veldig vanskelig å vise integritet ved å stå opp for hverandre slik. Hva opplever du at du er redd for skal skje i slike situasjoner? Kanskje du kan ha andre grunner. Hva kan det være?
 • På en skala fra 1 til 5, hvor god synes du selv er til å vise integritet når noen blir ertet og plaget?
 • Hva er det du sier og gjør i slike situasjoner?
 • Neste gang vi skalerer så skal vi opp et trinn. Hva tenker du kan gjøre for at det skal skje? I hvilke situasjoner kan du trene og hva kan du si og gjøre?
 • Hva er det dine klassevenner kan gjøre for at det skal bli lettere å vise integritet?
 • Hva tenker du læreren kan gjøre for at det skal bli lettere hjelpe og støtte de som blir ertet og plaget?
 • Hva tenker du kan skje med klassemiljøet hvis vi blir enda bedre til å stå opp for hverandre på denne måten?

Dette var spørsmål laget ut fra et konkret tenkt delmål. Kanskje du kan få ideer til spørsmål her. Bruk bare noen spørsmål av gangen. Prosessen kan gjentas flere ganger med ulike spørsmål og på ulike måter, f.eks. spørsmål på ark, individuell refleksjon og relasjonelle samtaler.

NB. Du lager dine spørsmål ut fra hva klassen har bestemt å jobbe med. Kanskje noen av disse spørsmålene kan være til inspirasjon?

Vi trår alle feil av og til. Klarer vi å ha en åpenhet og gode samtaler så øker sannsynligheten for at barna virkelig vill endring. Det er de som har bestemt, det er de som planlegger og jobber seg fram mot målet. Når pekefingeren og formaningene kommer så opplever eleven at det I større grad er de ansattes prosjekt.

Dette var et eksempel på hvordan man kan holde liv i prosessen over lang tid. Du finner flere eksempler i SMART oppvekst 3, under kapitlet Drømmeklassen.