Hjem   /   IntegritetMedlemSMART egenskapene   /   Skalering – refleksjon over veien mot målet