Hjem   /   IntegritetSMART egenskapeneTB   /   Spørsmål til samtale og refleksjon

Spørsmål til samtale og refleksjon


Gjør det du selv er overbevist om er riktig.

Gode spørsmål setter i gang tanker, refleksjoner og samtaler. Det er mange måter å se og forstå ordet ansvarsbevissthet. Design samtalene på en slik måte alle blir aktive i tanke og samtaleprosessen.
Bruk IRP (individuelt, relasjonelt, plenum). La de tenke litt selv, kanskje notere sine synspunkter rundt spørsmålet. Legg opp til en samtale to og to eller i en liten gruppe før samtalen løftes inn for alle. Barna trenger trening i alle disse fasene. Alt etter hvor godt trent de er og hvor engasjerte de er avgjøres tiden i hver fase.
NB! Anerkjenn alle barns svar og utforsk med oppfølgingsspørsmål.

Eksempler på spørsmål til samtale. Bruk de som du opplever kan ha verdi for deg og dine elever.

 • Hva betyr ordet integritet for deg? Hva legger du det å ha integritet?
 • På hvilke måter kan en vise integritet når en er på skolen?
 • På hvilken måte kan en vise integritet blant venner? Hva kan du si eller gjøre?
 • Fortell om en gang du har vist integritet. Hva skjedde? Hvordan opplevde du denne situasjonen?
 • Hvilke tanker og følelser kan en få når en står oppe i en vanskelig situasjon der en klarer å vise integritet?
 • I hvilke situasjoner er det viktig å vise integritet?
 • På hvilken måte kan det være positivt for deg å vise integritet?
 • Det kan i mange situasjoner være vanskelig å vise integritet. Hva er det du kan frykte skal skje ved å vise integritet? Ta gjerne utgangspunkt i konkrete situasjoner.
 • Hvilke tanker og følelser kan en få når en er oppe i en situasjon der en ønsker å vise integritet, men ikke klarer ikke å gjennomføre det?
 • På hvilken måte kan integritet være en styrke?
 • Hvilke positive effekter kan en selv få når en viser integritet?
 • Hvilke positive effekter kan andre få når du viser integritet?
 • Av og til kan en vise for mye integritet. Hvordan kan det se ut? Hvordan kan en vise for mye integritet?
 • Hva kan det at noen viser for mye integritet bety for de en er sammen med?
 • Er det noen du kjenner som du opplever har høy integritet? Hvem er det og hva er det hun eller han gjør?
 • Er det en eller flere personer i media som du opplever har høy integritet? Hvem og hva er det den personen går i front for?
 • Hvorfor tenker du at integritet er en viktig egenskap?
 • I hvilke yrker er det viktig å ha integritet? Begrunn svaret.
 • Hvilke andre egenskaper kan være til hjelp når du skal vise integritet?
 • Hvordan kan du møte andre synspunkter med respekt samtidig som du beholder din integritet?
 • Hvordan bør du opptre når du viser integritet samtidig som du ivaretar de du viser integritet overfor?
 • Fortell om en gang du viste integritet overfor en venn. Hva skjedde?
 • Fortell om en gang du viste integritet på skolen?
 • Hvordan kan du trene på å øke din evne til å opptre med integritet i krevende situasjoner?
 • Hvordan kan du vise integritet overfor vilt fremmede mennesker? Har du gjort det noen gang? Hva skjedde?

Her har du en del spørsmål som kan danne grunnlag for mange god og dype samtaler og refleksjoner. Fyll på med egne.