Hjem   /   HumanismeSMART egenskapeneTB   /   Tegneoppgave

Tegneoppgave


Tro og handle ut i fra at alle mennesker er like mye verdt selv om de ser forskjellige ut og mener forskjellige ting.

Det er mange måter å vise humanisme på.
Her er mulige tegneoppgaver:

  • På hvilke måter kan vi være forskjellige. Lag en fin tegning som viser noen forskjeller.
  • Lag en fin tegning som viser et eksempel på hva vi kan gjøre når vi viser at vi er like mye verdt selv om vi er forskjellige.
  • Tenk deg fotballtreninga, håndballtreninga eller andre fritidsaktiviteter. Lag en tegning som viser hvordan vi kan vise humanisme der.
  • Lag en tegning som viser hvordan vi kan vise humanisme når vi sammen med venner.

Tegn og fortell:

Stikkord for samtale for at det skal bli så konkret som mulig: 

  • Hva gjorde du?
  • Hva var situasjonen?
  • Hvor var du? Var du hjemme? På skolen? Ute?
  • Hvordan var ansiktet ditt? Hvordan var ansiktet til de andre som kanskje var med?

Legg på det du tenker er viktig for at barna skal få ideer og bli motivert for tegneoppgaven. 

Etterarbeid tegneoppgaven:

Tegningen er fin å ha som utgangspunkt for videre samtaler. Nå har det åpnet seg nye tanker rundt egenskapen humanisme. De har koblet den videre inn i sitt liv og egne erfaringer. Samtalene kan dreie seg om hva som skjedde, hvilke følelser man tror personene har, hva som kanskje skjedde i etterkant osv. Evnen til å sette seg inn i hvordan andre mennesker opplever en situasjon er avgjørende når en skal opprette og vedlikeholde nære relasjoner til andre.

Disse samtalene kan foregå mellom voksen – barn eller barn – barn i mellom. Tegningene egner seg også flott til utstilling når det er lagt ned mye arbeid.