Hjem   /   HumanismeSMART egenskapeneTB   /   Spørsmål til samtale og refleksjon

Spørsmål til samtale og refleksjon


Tro og handle ut i fra at alle mennesker er like mye verdt
selv om de ser forskjellige ut og mener forskjellige ting.

Gode spørsmål setter i gang tanker, refleksjoner og samtaler. Det er mange måter å se og forstå ordet hjelpsomhet. Design samtalene på en slik måte alle blir aktive i tanke og samtaleprosessen.
Bruk IRP (individuelt, relasjonelt, plenum). La de tenke litt selv, kanskje notere sine synspunkter rundt spørsmålet. Legg opp til en samtale to og to eller i en liten gruppe før samtalen løftes inn for alle. Barna trenger trening i alle disse fasene. Alt etter hvor godt trent de er og hvor engasjerte de er avgjøres tiden i hver fase.
NB! Anerkjenn alle barns svar og utforsk med oppfølgingsspørsmål.

Eksempler på spørsmål til samtale. Bruk de som du opplever kan ha verdi for deg og dine elever.

 • Hva betyr ordet humanisme for deg?
 • Humanisme kommer fra det latinske ordet «humanus» som betyr menneskelig. Hva legger du i ordet humanisme?
 • Hva kan være det motsatte av humanisme?
 • Hva tenker du at humanisme kan føre til?
 • Tro og handle ut fra at alle mennesker er like mye verdt. Hvorfor tenker du det står tro og handle? Hvorfor holder det ikke at det bare står tro eller bare handle?
 • Ingen mennesker er like. Vi ser forskjellig ut, vi har ulike egenskaper, vi har ulike ting vi synes er vanskelig osv., men likevel er det mye som er likt. Hva er det som er felles for alle mennesker?
 • Skriv opp det du tenker kan være forskjellig med oss mennesker. Begynn gjerne med å se deg rundt i klassen og skriv ned det du mener er forskjellig. Tenk fra klassen og utover til andre deler av landet, andre land osv.
 • Hva tenker du etter å ha gjort begge de to siste oppgavene?
 • Ingen mennesker er like. Hva betyr det? Hva er det som er fint med at ingen er helt like?
 • Hva betyr det at alle mennesker er like mye verdt?
 • Hvordan tror du det oppleves å stå på utsiden og ikke føle seg like mye verdt som de andre?
 • Hvilke tanker og følelser kan en få i slike situasjoner?
 • Har du vært i en slik situasjon noen gang? Fortell hva som skjedde og hvordan du opplevde det.
 • Hvordan skal vi oppføre oss (hva skal vi si gjøre) for å vise at alle mennesker er like mye verdt?
 • Hvorfor tenker du det er viktig å tro og handle ut fra at alle mennesker er like mye verdt?
 • I hvilke situasjoner er det du viser humanisme? Er det noen situasjoner som ofte går igjen?
 • Fortell om en gang du viste humanisme ved å handle ut fra at alle mennesker er like mye verdt. Hva skjedde? Hvordan gikk det?
 • Hvorfor kan humanisme være en god egenskap å ha? Hva kan det føre til av gode ting for deg og for andre?
 • Hva tenker du må til for at humanisme er en styrke du har? Det kan være en styrke for deg når du bruker den ofte og du blir fylt med energi når du bruker den.
 • Er det noen du synes er veldig god til å vise humanisme? Hvem er det og hva er det han eller hun gjør som du synes er bra?
 • Hva er det som påvirker deg til å vise humanisme eller la være å vise det?
 • Hvordan kan vi støtte og hjelpe hverandre til å vise humanisme?
 • I hvilke yrker tenker du at humanisme er viktig egenskap å ha? Hvorfor?
 • Religion kan ofte være utgangspunkt for uenighet og konflikter. Hva tenker du det er viktig at vi gjør for at ikke religion skal skille oss mennesker?
 • Hvilke andre egenskaper kan en få bruk for når en skal vise humanisme? Begrunn svaret.
 • La oss drømme litt og se for oss en verden der humanisme er en egenskap som alle har som et ideal. Hva kan det føre til? Hvordan hadde vi hatt det da?
 • Hva kan være klassens første skritt på veien dit være?

Her har du en del spørsmål som kan danne grunnlag for mange god og dype samtaler og refleksjoner. Fyll på med egne.