Hjem   /   MedlemSMART egenskapene   /   Humanisme – Klassemiljø, medvirkende prosess

Humanisme – Klassemiljø, medvirkende prosess


Fra en plakat på veggen til en verdi klassen styrer etter. Tenk hva som kan skje når barn blir aktive deltagere i å skape et raust, varmt og inkluderende klassemiljø der alle handler ut i fra at ALLE mennesker er like mye verdt.Gjennom medvirkende prosesser stiger den indre motivasjonen til å engasjere seg og aktivt […]
This post is only available to members.