Hjem

SMART trenerutdanning: Folkehelse og livsmestring i praksis!

22. juni 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

NB: Få plasser igjen!

Er du en ildsjel som brenner for barn og unge?
SMART oppvekst er et pågående utviklingsarbeid for å skape oppvekstmiljøer og tjenester som kan gjøre det mulig for alle barn å føle seg inkludert og ha det godt.

SMART trenerutdanning
Utdanningen går over ett år og består av 8 heldagssamlinger. Første samling går over to dager, og utdanningen avsluttes med en festival. Et viktig formål med utdanningen er å bidra til å øke kapasiteten til å skape sosiale forbedringer for barn og unge i egne virksomheter. I stedet for at utdanningen skal svare på hvordan dette kan gjøres, har vi invitert deltagerne til å utforske følgende fokusspørsmål:

Hvordan kan vi sammen utvikle en praksis med større evne til å skape inkludering, trivsel og helse for ALLE barn og unge?

Det er undersøkelsesprosessene som står i sentrum i treneropplæringen. Deltagerne gis opplæring i ulike metoder som de kan ta i bruk for å utvikle ny kunnskap, inspirert fra hverandres praksis. SMART trenerutdanning har vektlagt betydningen av å utvikle et læringsfelleskap der vi utvikler kunnskap fra praksis. SMART oppvekst er ikke et program som tilbyr standardiserte løsninger og ferdig utviklede konsepter som kan brukes for å skape økt trivsel og helse for barn og unge. SMART oppvekst kan snarere forstås som et sosialt innovativt utviklingsarbeid der løsningene på hva som skal til for å skape well-being må forskes fram i de ulik lokale kontekstene barn og unge er i til daglig. Barn, unge og deres foreldre må involveres som medskapere og samarbeidspartnere i disse utviklingsprosessene. På utdanningen får deltagerne erfaringer med hvordan de skal lede arbeidet i slike samarbeidende læringsprosesser.

Vår tanke er at når deltagerne skal lære hvordan man leder utvikling av anerkjennende læringsprosesser, så må vi som ledere av kurset, så godt vi kan søke å vise hvordan dette kan gjøres i dette læringsfellesskapet. Vi må vise hvordan vi kan lede prosesser som gjør at alle på utdanningen føler seg sett og anerkjent. At alle opplever at det de sitter med av erfaringer, meninger og interesser blir lyttet til.

Siden oppstarten i 2017 har nå mer enn 130 fagfolk fra ulike tjenester vært med på utdanningen. Tønsberg kommune er godt representert, men studiet har også samlet deltagere fra 16 andre kommuner. Utdanningen har også deltagere fra privat næringsliv.

Litt om innholdet og erfaringene
Alle deltagerne plasseres i læringsgrupper som er heterogent sammensatt. Lærere blandes med førskolelærere, SFO ansatte, ansatte i barnevern, helsestasjon og andre. På denne måten vil alle få tilgang på flere perspektiv og erfaringer i læringsarbeidet enn hva man ville fått hvis man hadde satt sammen grupper på en homogen måte.
Den første samlingen går over to dager. Vi overnatter. Har en hyggelig middag sammen og blir på denne måten raskere sammensveiset som en gruppe.

Opplæringsmodellen vi har utviklet er basert på en relasjonell tilnærming til læring. Tanken er at vi lærer best nå vi har det godt og er trygge i de sosiale relasjonene der læringen skal skje. Vi har derfor lagt stor vekt på at alle (raskt) skal etablere en høykvalitetsrelasjon til en annen student i løpet av kort tid (før lunsj på første samling).

Anerkjennende intervju og styrkeportretter er to sentrale metoder som vi tar i bruk for å få til dette. Deretter jobber vi for at alle skal oppleve at de er ei gruppe der de kan føle seg trygg, føle seg sett og anerkjent. Målet er å skape et slikt (opplevd) fellesskap i løpet av den første dagen. I løpet av de to dagene vi er sammen er målet at vi skal klare å samskape et læringsfellesskap der alle opplever å ha det godt.

På begynnelsen av dag 2 på Trenerutdanningen (november 2018), gjennomførte vi en kort undersøkelse der vi ba våre læringskollegaer skrive ned sine erfaringer med hvordan det er å være i et fellesskap preget av anerkjennelse. Hva skjer når vi bygger nye relasjoner og nye sosiale fellesskap basert på anerkjennelse?

 • Jeg blir varm om hjertet. Åpner meg for både meg selv og andre.
 • Når jeg blir møtt med anerkjennelse føler jeg meg sett, hørt og akseptert. Dette er viktig for at jeg skal føle meg trygg og for at jeg skal kunne være meg selv.
 • Klumpen i magen forsvant. Ble sett og hørt på en fin måte.
 • Jeg kjente at det var lettere å åpne seg for gruppa. Jeg delte mer, tidligere, enn jeg nok ville gjort. Dette har gitt meg energi og glede. Jeg var støl i lattermuskelen på kvelden, samtidig som jeg var utladet.
 • Jeg blir glad. Jeg slapper av. Jeg får lyst til å dele. Jeg får lyst til å lytte. Det bygges tillit.
 • Jeg blir mer kreativ, engasjert og glad.
 • Får en trygghet og indre ro. Skaper åpenhet rundt tanker og refleksjoner.
 • Trygg, anerkjent, glad, positivt ladet. Som en god utgave av meg selv. Avslappet. Verdsatt.
 • Jeg føler meg sett. Får energi. Blir mer avslappet. Blir mer engasjert og interessert. Ønsker å bli mer kjent med folk. Føler meg som en del av fellesskapet.
 • Åpner meg raskere enn jeg ellers ville gjort.
 • Jeg blir trygg og får lyst til å bidra til fellesskapet. Jeg blir motivert. Føler meg sett.

På hver samling settes det av tid til å dele erfaringer fra hva slags ”ny praksis” som er under utvikling hos den enkelte. Dette samles inn og fungerer som en stor idebank for utvikling av egen praksis. I denne idebanken inngår også verktøy og metoder utviklet av SMART senteret og tidligere deltagere på trenerutdanningen. Vi gjør øvelser, reflekterer sammen og oversetter til eget arbeid. I denne prosessen skapes det utrolig mange nye og spennende innovasjoner som igjen deles på samlingene, via tekster, bilder, filmer, men også ut i den store fellesskapet på hjemmesiden, Facebook, kurs, Webdialoger osv.

Praktisk info
Kull 5 har oppstart 14. og 15.september 2022 med hotellovernatting.

De 7 andre samlingene er 20.oktober, 24.november, 12.januar (2023), 16.februar, 16. mars, 20. april og 1.juni på Våle samfunnshus, Tønsberg kommune kl. 08.30 – 15.30.

Mer info finner du her: https://smartoppvekst.no/smarttrenerutdanning-1-ars-studie/

SMART KURS I VIRKSOMHETEN

17. juni 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Vi har gode erfaringer når hele virksomheten kurses samlet. Arbeid med verdier og kulturbygging krever felles samlet og koordinert innsats over tid. SMART senteret holder kurs på to til fire timer i personalmøtetid, både fysisk og digitalt. Vi kan også holde kurs på planleggingsdager. Det kan gjelde hele virksomheten eller deler av den, f.eks. SFO, lærere på enkelte team, enkelte avdelinger i barnehagen, ledergruppa osv. Kurset kan holdes en gang, men vi har meget god erfaring når vi lager halvårlige møtepunkter der man henter opp gode erfaringer og får nytt påfyll. På denne måten bygges forståelse og man får tid og mulighet til å eksperimentere i sin egen praksis.

Hvis dette er av interesse så kontaktes henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no

Spå

SMART spå

13. juni 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

SMART spå er et samtaleverktøy for barn og voksne, og på denne måten får man dype samtaler om gode egenskaper. SMART spå finnes i fem ulike varianter med fire egenskaper pr. spå. Last ned og print ut. Følg deretter brette instruksjonene som står på arket. Lykke til!   SMART-SPÅ – instruksjonLast ned SMART-SPÅ-NR.1Last ned SMART-SPÅ-NR.2Last Les mer..

SMART turuke

8. juni 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Line Berulfsen jobber som pedagog i Ramnes private barnehage med 2 og 3 åringer. Avdelingen som går under navnet Gjøglerne har satt tur på timeplanen og hvordan de kan skape små gleder hver dag en hel uke. Resultatet ble rett og slett en SMART turuke:

På gjøglerne foregår det mye SMART. Vi har hatt turuke der målet har vært å skape positiv opplevelse for barna (og foreldrene) ute på tur. Vi har hatt mange barn som virkelig ikke har likt å være på tur, og derfor ønsket vi å få overdose av gode opplevelser ute. Hvordan skape små gleder hver dag en hel uke? Jo – SMART.

I forkant av turuka har vi jaktet historier om hvert enkelt barn. Disse historiene ble lest opp mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 13 historier fordelt på fire dager. Og for en stolthet de viste! De fleste barna gliste og fulgte nøye med når deres egen historie ble lest. Mange nikket bekreftende. Dette var en situasjon de husket at hadde skjedd. Mye av grunnen til det kan ha vært at alle fikk historier vi hadde kommentert fra før. Jeg tenker at; har jeg ikke sagt i situasjonen at barnet viste den og den egenskapen, så er det heller ikke en historie jeg skal lese høyt mange dager etterpå. De må eie den, for så å bli minnet på den.

Siste dagen, som var i dag, fikk barna en ny historie. Dette var en historie fra turuka. Historiene hadde blitt hengt opp i et tre før de kom, og hadde blitt knytt slik at den kunne henges rundt halsen. Det ble en høytidelig utdeling av historien. Jeg kjenner jeg blir rørt når jeg skriver nå, for du skulle bare sett hvor stolte de var over egenskapene de hadde fått. Noen hadde den rundt halsen hele dagen og noen var så redd for å miste den at de la den pent i tursekken sin.

Det var spesielt en jente som rørte meg. Hun ville gjerne at den skulle leses høyt flere ganger hele dagen, og bar den som et smykke resten av dagen. Da en kollega fra en annen avdeling ville se, leste kollegaen min også historien høyt, og da så den lille jenta på meg med stjerner i øynene. Hun var så takknemlig. I tillegg har denne jenta passet på å gi meg komplimenter for ting jeg har gjort. «Du er veldig flink når du smører leverpostei på brødskiva» sa hun. Det har smittet over på henne. Da vi gikk hjem fra tur i stad ramset hun opp flere egenskaper og komplimenter om at hun syns det var fint at jenta som gikk foran oss hadde blitt hentet av mammaen sin og lillesøsteren si. Det var tydelig at hun hadde fanget opp mange egenskaper som hun testet ut i riktig setting.

Jeg er så stolt av kollegaene mine på gruppa mi som kommer med innspill til smart-e ting vi kan gjøre, og at vi gjør det sammen. Jeg føler de hjelper meg med målene jeg satte meg i veikartet mitt. Dette er så gøy!! 

Webdialog: SMART start!

7. juni 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Velkommen til webdialog torsdag 9. juni kl. 14.45 – 15.30 på Zoom.

Tenk hvor magisk oppstarten av et nytt barnehage-/skoleår er. Fellesskapets betydning, det å føle tilhørighet i et trygt og godt miljø er viktig for både barn og voksne etter en lang sommerferie.

Torsdag 9. juni kl. 14.45 inviterer vi deg til å bli med på webdialog der SMART start er tema. Her kan du dele av dine gode erfaringer, samt la deg inspirere av hva andre har gjort. Hva skjer av gode ting hvis vi setter relasjoner og fellesskap på timeplanen?

Velkommen!

Direkte link til Zoom møte:
https://us06web.zoom.us/j/81150826131?pwd=VUlOS1RtOTM3WDlUZDNQVVhRSDNzUT09


Drømmeklassen – en klasse der alle gleder seg til timer og friminutt

27. mai 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Tenk deg en klasse der alle elevene er venner, elsker skolearbeid og er stolt av læreren. Joda, det er mulig: Mari kommer inn etter storefri og rister på marakasen. To andre elever har samme ærend. Mari først: “Torill kom og spurte om jeg ville bli med å klatre på huskestativet. Det syntes jeg var veldig Les mer..

SMART lotto

14. mai 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

I SMART lotto handler det om å bli den første spilleren som fyller sitt brett med brikker som passer til brettet. På 4. trinn ved Nordskogen skole i Horten har Mona Røed testet ut SMART lotto sammen med sine elever.

Har du lyst til å prøve SMART lotto med barn og unge der du er? Da kan du trykke her og skrive “SMART lotto”. Vi sender deg instruksjon + SMART lottobrett og tilhørende brikker.

Mona beskriver her hvordan det gikk når de spilte SMART lotto i klasserommet:

I dag spilte vi smart lotto. Det er et spill som egner seg godt når vi jobber styrkebasert. Når jeg starter med ny klasse, vil jeg bruke dette som innføring når vi skal lære språket og begrepene i hver karakteregenskap.

Den klassen jeg har nå, er trygge på språket og innholdet i styrkene. De fikk i oppgave å fortelle om en gang de selv hadde brukt den styrkene eller å fortelle om en gang de hadde sett andre bruke dem.

De fikk ingen flere instrukser, verken om hvordan de skulle spille eller målet med treningen. Vi ville se hvordan hver enkelt gruppe løste det.

Vi observerte at noen grupper samarbeidet med hverandre. De viste tydelig hvor de la fra seg kort som de ikke hadde på sitt eget brett. Andre grupper blandet kortet de hadde trukket godt sammen med de andre kortene for at motspillerne ikke skulle huske hvor det var. Vi hadde en samtale om begge løsningene og diskuterte hvorfor de valgte som de gjorde. De var ærlige på at i spill kan ønsket om å vinne være større enn gleden over å samarbeide. Det var fint å se at det var aksept for det i elevgruppa. Alle gruppene var flinke til å lytte til den som snakket. Noen kom med innspill til hva de andre kunne si.

Det ble en fin læringsøkt med mye lyd 😊

Fem på rad – 17. mai

9. mai 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

I dette spillet er det om å gjøre å få fem på rad.Vi håper spillet vil føre til mange fine samtaler knyttet opp mot egenskapene. Fyll gjerne på med flere spørsmål underveis der barna reflekterer over bruken av disse egenskapene.Lykke til! Fem-pa-rad-Mai-Nr.-1Last ned Fem-pa-rad-Mai-Nr.-2Last ned

Kommende SMART arrangementer

2. mai 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Relasjoner Non-stop
Tirsdag 24. mai kl. 14.45 – 15.30 på Zoom:

Non-stop øvelsen bidrar til at man blir bedre kjent, både med seg selv og andre. Det å ivareta og skape gode relasjoner gjør at man blir tryggere på hverandre, samarbeider bedre, får kunnskap om hverandre og at man bryr seg om hverandre. I denne økta blir non-stop øvelsen forklart og prøvd ut i praksis.

Direkte link til Zoom møte finner du her tirsdag 24. mai:
https://us06web.zoom.us/j/86772650015?pwd=c2JUYzIxeGM1WDZyQmtiM2xDWXZnQT09


SMART start
Torsdag 9 juni kl. 14.45 – 15.30 på Zoom:

Tenk hvor magisk oppstarten av et nytt barnehage/skole år er. Fellesskapets betydning, det å føle tilhørighet i et trygt og godt miljø er viktig for barn og voksne etter en lang sommerferie. I økta SMART start kan du dele av dine gode erfaringer, samt la deg inspirere av hva andre har gjort. Hva skjer av gode ting hvis vi setter relasjoner og fellesskap på timeplanen?

Link finner du her torsdag 9. juni:

SMART trenerutdanning

Er du en ildsjel som brenner for barn og unge?
SMART oppvekst er et pågående utviklingsarbeid for å skape oppvekstmiljøer og tjenester som kan gjøre det mulig for alle barn å føle seg inkludert og ha det godt.

14. og 15. september 2022 er det oppstart av SMART trenerutdanning, kull 5. Her får du faglig påfyll, utprøving av verktøy og metoder m.m. i et inspirerende læringsfellesskap.

Er du nysgjerrig og vil vite mer? Ta kontakt med Henrik for en uforpliktende samtale: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no eller på telefon 45281085.

SMART utviklingssamtale

1. mai 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Elisabeth Gunnerød jobber som lærer ved Granly skole i Tønsberg. Hun beskriver hvordan hun bruker SMART aktivt på utviklingssamtalene hvor både eleven selv, medelever, samt foresatte får medvirke. Elisabeth har laget et fiktivt eksempel slik at vi kan la oss inspirere.

Jeg hadde utviklingssamtaler for noen uker siden, og denne gangen hadde jeg lyst å lage en SMART-vri på den. Målet skulle være at eleven fikk med seg en plakat hjem – med 4 styrker eleven var god på – en fra medelever, en fra foreldrene, en fra eleven selv og en fra meg.

På forhånd laget jeg en plakat – med fire felter.  Så hadde vi en aktivitet i klassen, hvor vi sendte en elev ut på en liten runde i skolegården, mens vi andre skulle bestemme oss hvilken styrke som karakteriserte eleven. Elevene er god på å finne hverandres styrker, så det kom raskt opp fem forslag. Siden vi bare skulle ha en denne gangen, kjørte vi en høytidelig avstemming – hvor vi til slutt endte på en styrke, som jeg i etterkant limte på plakaten sammen med forklaringen elevene hadde gitt. Deretter gav jeg min egenskap, som også bli limt på sammen med forklaringen.

Noen dager før utviklingssamtalen ba jeg elevene tenke på hvilken egenskap de ville gi seg selv, og forberedte de på at de skulle gjøre det på samtalen. I starten av samtalen la jeg fram de fem egenskapene klassekameratene hadde foreslått, men hvilken de hadde bestemt seg for gjennom avstemminga. Deretter fortalte jeg hva jeg hadde skrevet, og hvorfor. Så var det elevens tur til å velge egenskap, og si hva de syntes de selv var god på. Dette gav en fin mulighet for samtale mellom foreldrene, eleven og meg – og vi kunne støtte eleven på det han/hun hadde valgt. Til slutt var det foreldrene sin tur – jeg hadde tatt med boksen med egenskapene, slik at det var greit og oversiktlig for de å finne den de ville ha. Det ble fine samtaler, hvor foreldrene ofte hadde problemer med å velge – siden barna deres hadde så mange gode egenskaper:) Jeg hadde tatt med lamineringsmaskinen til samtalen, så før de dro, så laminerte vi plakaten slik at de fikk den med seg hjem. Det var koselig å se gleden i øynene til både eleven og foreldrene når fokuset var på hva eleven var god i!