Hjem

Webdialog: Praktiske tips til skolehverdagen!

27. november 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Bli med på gratis webdialog torsdag
1. desember kl. 14.30 – 15.15 på Zoom.

Jeanett Thorkildsen Tollefsen har lang erfaring som lærer på både småskoletrinnet og mellomtrinnet. Hun har jobbet mye med SMART oppvekst i skolehverdagen og jobber nå som rådgiver inn på SMART senteret ved siden av jobben som kontaktlærer på Solerød skole.

Torsdag 1. desember kl. 14.30 inviterer vi deg til å bli med på webdialog der Jeanett forteller om sine konkrete, praktiske tips rett fra klasserommet.
Vi bruker Zoom som plattform og ved bruk av telefon/iPad og lignende, må appen lastes ned og bruker opprettes. Du vil få all den informasjonen du behøver når du logger deg inn.

Link til webdialogen vil du finne her:
Link kommer torsdag 1. desember 2022.

Vi gleder oss til å se deg!

Kreativ møteplass på Byskogen ungdomsskole

25. november 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Byskogen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Tønsberg kommune. På ungdomsskolen jobber Thomas Nygaard og han har virkelig skapt en fin møteplass for ungdommen:

Dette er et gammelt kantinerom som under pandemien endte opp som lagringsrom. Tidligere i år ryddet jeg hele rommet. Jeg ønsket å skape et rom hvor det er mulig å gjøre noe hyggelig og annerledes ila skoledagen. 

Vi tilbyr frokost et par ganger i uka og har nå begynt å invitere klasser og trinn inn i friminutt for de som ønsker det.

SMART adventskalender 2022

23. november 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Velkommen til årets SMARTadventskalender!

Adventstiden er en magisk tid for å se hverandre litt ekstra. I årets SMARTadventskalender har vi invitert barn, unge og voksne til å lage dagsoppgaver som er med på å bygge fellesskap preget av styrkefokus, medvirkning, anerkjennelse og relasjoner. Tusen takk for alle bidrag vi har fått, det er vi er veldig takknemlige for og de heldige utvalgte vil bli kontaktet.

Kalenderen er fin å bruke i barnehagen, på skolen og/eller i hjemmet. Man kan velge om man vil bruke kalenderen individuelt og/eller i gruppe.

Vi har laget to utgaver av SMARTadventskalender. En hvor dagene står i rekkefølge og en hvor dagene kommer blandet slik at dere kan velge den utgaven som passer best.

Vi håper kalenderen faller i smak, og at den fører til mange gode handlinger og hyggelige samtaler.

Med ønske om en SMART førjulstid fra alle oss på SMART senteret!

SMART desembervenn

19. november 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Elisabeth Gunnerød jobber som lærer ved Granly skole i Tønsberg. Hun har satt i gang SMART desembervenn for sine kollegaer. På den måten sørger hun for at alle blir sett og anerkjent i hverdagen. Elisabeth beskriver:


I år har vi SMART desembervenn på Granly! Vi har mange flotte kollegaer som vi setter stor pris på, og ville bruke desember til vise dette enda mer konkret.

Har klippa ut hjerter til hver enkelt lærer og skrive navn på, for så å henge de opp i personalgangen. I midten er en liten instruksjon – så henger det en penn lett tilgjengelig. Hjertene har allerede begynt å få en del skrift på seg, og det gøy å merke at mange synes det er like moro å skrive på andres hjerter som å få noe på sitt eget. I tillegg til et positivt fokus, så fikk vi en skikkelig hjertelig julestemning i gangen vår😊

Styrkelarven

15. november 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Mona Røed jobber som lærer ved Nordskogen skole i Horten kommune. I 1. klasse hvor hun jobber har de siden oppstart av skoleåret jobbet systematisk med styrker. Nå har klassen laget en Styrkelarve. Mona beskriver prosessen her:

Vi laget en sirkel for hvert fag. På sirklene skrev vi faget, og limte på styrkebilder. Det er tilfeldig hvilke styrker som kom på hvilket fag. Vi ville illustrere at vi jobber med alle.

Sirklene ble hengt opp i larveform, og larven fikk et blidt ansikt.

Det gikk ikke lang tid før elevene påpekte at larven manglet ben. De fikk da beskjed om at det var deres jobb å skaffe ben til larven. Den får et ben for hver økt klassen klarer å følge forventningene.

På foten skriver vi hvilken styrke vi voksne vil gi til klassen. Oppover benet skriver vi hva de har gjort får å få denne styrken.

Det har blitt lagt merke til at det var noen fag som manglet ben, så nå snakker vi om hvordan vi skal klare å få ben på de fagene også.

Styrkelarva kan også brukes på fokusområder. Da kan det for eksempel stå FRIMINUTT, VASKEKØ, GARDEROBE o.l på sirklene i stedet for fag.

Samarbeid og kommunikasjon

11. november 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Helene Mørk-Hansen jobber som lærer på Røråstoppen skole i Tønsberg kommune. Hun tok SMART trenerutdanning kull 2019/2020. Her beskriver hun en fin aktivitet som fremmer samarbeid og kommunikasjon:

Jeg har lyst til å dele en fin aktivitet som engasjerer og gir mulighet til mye god trening. Denne har jeg ikke funnet på selv, så sikkert noen som vet om den også.

Jeg laget 8 forskjellige, enkle legofigurer (lånte fra SFO) med bare fem brikker. Tok bilde av figuren, og la de i individuelle poser. Leken fungerer sånn at to og to jobber sammen. Mellom seg har de en skillevegg (jeg bruker en pult satt på siden) slik at de ikke ser hverandre. Den ene får bildet av figuren, mens den andre får brikkene. Så skal den med bildet forklare for den med brikkene hvordan figuren ser ut. Mye smil og latter underveis. Litt forberedelse, men lager man et klassesett så har man det lenge. Posene går på rundgang så man kan gjøre det flere ganger i samme time.

Det er viktig å snakke om egenskaper før, under og etterpå.

Jeg pleier å starte med at den som bygger ikke får si annet enn ja eller nei. Hva blir utfordringene? Hva føler den som forklarer når man ikke får nok feedback? Hva om den som skal bygge ikke får si noe? Hva skjer da?

SMART NISSEVENN

9. november 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Desember er en ypperlig tid for å ta vare på og å se hverandre. SMART nissevenn handler om å skulle se etter gode ting hos hverandre og fortelle den hemmelige nissevennen om det. Man kan fortelle det via for eksempel tegning eller ord, alt ettersom hvilken alder det er snakk om. SMART nissevenn kan brukes både i barnehagen, grunnskolen, familien eller blant kollegaer i førjulstiden. Nedenfor har vi listet opp ulike tips til hvordan den kan gjennomføres, kanskje digitalt:

 1. Trekking av SMART nissevenn:
  Alle trekker en hemmelig venn. Om SMART nissevenn gjøres med barn kan det være lurt at en voksen skriver opp hvem som trekker hvem i tilfelle noen glemmer det.
 2. Oppgaven:
  Se etter gode ting hos sin venn. Det kan være noe den personen sier eller gjør. Varigheten på oppgaven kan være fra noen dager, til en uke og til to uker ut ifra hva som passer sin gruppe. Se etter gode ting som skjer i timen, i friminutt, eller på fritiden.
 3. Bruk SMART nissevennarket etter avtalt periode og la deltakerne tegne eller skrive hyggelige ord til den de har vært nissevenn for. Hvilke egenskaper har vennen din brukt, og på hvilken måte?
 4. Overrekkelse:
  Det er viktig at oppsummeringen gjøres høytidelig. Det er fint å ta det i plenum, så alle hører. Hver og en som har vært SMART nissevenn leser det som står eller viser tegningen og forklarer.  Vi anbefaler dere å ha gode samtaler i forkant om hvordan man kan hedre og forstørre sin SMARTe nissevenn. Det å motta arket skal være en gave, man skal glede den andre.
 5. Ekstra: Kanskje man også kan oppfordre til å nisse litt i hemmelighet for vennen sin. Hva tenker du kan skape litt glede i livet til nissevennen din? Hva med et smil, noen hyggelige ord, være nysgjerrig på, leke i friminuttet osv.

Oslo: SMART grunnkurs – Folkehelse og livsmestring på timeplanen (samarbeid med KLP). NB: Få ledige plasser igjen!

20. oktober 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Dronning Eufemias gate 10 tirsdag 25. oktober 2022 kl. 09.00 – 15.30

Kurset er primært for ansatte i barnehage og barneskole, men andre som foresatte, frivillige innen fritidssektoren ol. kan ha stort utbytte av kurset.

Kursavgift: Kr. 950,- inkluderer lunsj, valgfri lærebok og en kortstokk med styrkekortene.

For påmelding: https://smartoppvekst.no/butikk/moter-kurs/smart-oppvekst-kurs-samarbeid-med-klp-tirsdag-25-oktober-2022/

Adresse for dagen: Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo

Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE og som utløser glede, håp og engasjement?

Mange barn og unge opplever en hverdag med preget av ensomhet, press, lite motivasjon osv. For ansatte kan dette blant annet føre til konflikter, uro, opplevelsen av å mislykkes og stress.
Et inkluderende fellesskap og gode relasjoner er den beste medisinen. Men hvordan skape felleskap der man vil hverandre vel og der en er opptatt av å spille hverandre gode?

SMART handler mye om hvilke briller eller linser vi setter på nesa i møte med oss selv og i møte med andre. Vi finner det vi leter etter og kanskje enda viktigere det vi holder mye fokus på får vi mer av.

 • SMART handler om hvordan vi opptrer overfor hverandre i daglig omgang.
 • SMART handler om å bygge felleskap der ALLE føler seg inkludert og opplever glede, håp og engasjement.

Læreplanen for skolen og Rammeplanen for barnehagen gir en god retning, men hvordan komme fra gode intensjoner til praktiske handlinger i klasserommet og i barnehagen (demokrati og medborgerskap, dybdelæring, sosial læring og utvikling, mangfold og gjensidig respekt osv)?

SMART oppvekst har utviklet en rekke verktøy og metoder til bruk. Kurset legger opp til mye praktisk utprøving, refleksjon og oversettelse til egen hverdag. Det er avgjørende hvordan du som håndverker oversetter og tar i bruk verktøyene. Du kjenner dine styrker, dine vaner, dine barn og hva som fungerer for dere.

Det er verdiene og prinsippene (SMART kompasskurs) som er smart å styre etter.

 • Styrkefokus – hovedfokus på personlige styrker og det som fungerer bra.
 • Medvirkning – Regissere samtaler gjennom å stille gode forløsende spørsmål der alle føler seg sett og hørt. 
 • Anerkjennelse – alle opplever seg anerkjent for det en mener, tror på og står for.
 • Relasjoner – Alle tar ansvar for at alle føler seg inkludert og har noen å være sammen med.
 • Trening – systematisk trening (utholdenhetstrening, styrketrening og mental trening) i klare å sette disse prinsippene i spill.

Tenk hva som kan skje når vi

 • Setter relasjoner og fellesskap i sentrum
 • Er opptatt av å aktivere alle barn og unge sine store uforløste ressurser
 • Tenker forebygging i stedet for reparasjon

Velkommen til SMART grunnkurs tirsdag 25. oktober 2022.

For påmelding: https://smartoppvekst.no/butikk/moter-kurs/smart-oppvekst-kurs-samarbeid-med-klp-tirsdag-25-oktober-2022/

Vil dere være med å lage årets SMART adventskalender?

/ SMART Senteret smartoppvekst

Vi gjentar suksessen fra fjorårets SMART adventskalender og inviterer nå alle barn, unge og voksne til å være med å fylle årets kalender! Vil dere være med?

Alt dere må gjøre er å sende inn forslag til dagsoppgaver som er med på å bygge fellesskap. Oppgavene må passe til å gjennomføres med barn og unge i barnehagen, på skolen og/eller i hjemmet.

Her er noen eksempler fra fjorårets kalender som kanskje kan være til inspirasjon:

 • Spør noen som trenger det om de vil være med i leken.
 • Si noe positivt om deg selv til en annen.
 • Gjør noe hyggelig for en eller flere i familien.
 • Si hei til alle du møter osv.

Flere eksempler finner du her:
https://smartoppvekst.no/smartadventskalender-2021/

Forslagene sendes til Jeanett innen torsdag 10. november 2022. Husk også å skrive arbeidssted og aldersgruppe.
Vi trekker 10 heldige vinnere som får hvert sitt SMART nøkkelknippe.