Hjem   /   BloggNyheterSkole   /   STYRKER I SPILL på Haga skole i Sande

STYRKER I SPILL på Haga skole i Sande


Dette viktige samtaleverktøyet er utviklet av Bjørn Hauger og Lent. Ida Bugge er lærer ved Haga skole og har satt i gang teamprosesser med Styrker i spill. Ida forteller her litt om hvordan de gikk fram, samt noen erfaringer:

I planleggingsuka høsten 2020, ble det snakket mye om samarbeid og deling i personalet. Det slo meg at i mange team var det nye sammensetninger, og at teamene kunne ha godt av å prøve ut ‘’styrker i spill’’. Idunn og jeg ba ledelsen om tid til å gjennomføre dette i utviklingstid de første to skoleukene.

Dette innebar at alt pedagogisk personell + ledelsen måtte finne sine topp 5 signaturstyrker. Alle fikk med seg arket om signaturstyrker hjem og hadde 1 uke på seg til å fylle det ut.

Nok tid er alltid et tema hos oss. Alle har «mer enn nok» å gjøre med det de skal, uten at de skal gjøre noe ekstra i tillegg. Til gjennomføringen av spillet fikk vi 30-45 min. Så for å spare tid og for at alle skulle henge seg «på» temaet igjen før vi skulle spille, snakket vi i plenum om hvordan det var å finne sine egne styrker. Det kom mange kommentarer på at det var utafor komfortsona, litt ubehagelig men allikevel fint. Mange sa at det var vanskelig for familiemedlemmer å komme med en historie som passet til styrkene de plukket ut. Vi snakket kort om at vi setter elevene i samme situasjon, «utafor komfortsona», mange ganger i løpet av ei uke.

Alle teamene fikk beskjed om hvilke oppgaver de skulle prioritere og gikk hver til sitt og spilte. Helt optimalt er det jo ikke, det hadde vært perfekt å kunne hatt en veileder med hver gruppe, for å sikre de gode samtalene på hver gruppe. Alle teamene skulle til slutt sende en tilbakemelding om hvordan teamet deres var.

Her er noen:

  • Vi verdsetter rettferdighet (full pott fra hele gjengen), ellers var vi ganske spredd utover
  • Vi kom fram til: «Vi er et team som verdsetter rettferdighet og godhet.» Våre unike styrker er mange 😉Å være seg selv, Livskraftig, Nysgjerrighet, Kreativitet, Humor, Takknemlighet, Kjærlighet, Lederevner og Lagspiller
  • Vi er et team som verdsetter hverandres styrker og ulikheter. Vi utfyller hverandre på en veldig god måte, og får til et godt samarbeid. Vi har mye humor og er gode lagspillere, og vi er flinke til å gjennomføre det vi har blitt enig om, altså utholdende😊. Et dreamteam med andre ord 😊😊😊
  • Ledelsen syntes dette var nyttig, spennende og morsomt. «Det var interessant å se hvordan styrkene fordelte seg utover, og at det på en visuell måte viser hvordan vi utfyller hverandre».

Dette satte i gang fine samtaler på de aller fleste teamene. Litt mer veiledning på noen team hadde nok vært ønskelig, for å få disse samtalene til å fly lettere.

Mer informasjon om Styrker i spill:

Dersom du ønsker å være med i eller lede et høyt presterende team, er noe av det viktigste du kan gjøre å få deltagernes komplementære styrker satt i spill. Vi vet nå ganske mye om at mennesker som får ta i bruk sine styrker i det daglige, både har det bedre, er lykkeligere og skaper bedre resultater (Linley m. fl 2010). Det er utviklet ulike metoder for å kartlegge individers styrker men skrittet fra å kartlegge enkeltindividers styrker til å få aktivisert disse styrkene i teamet, kan likevel være krevende.

Dette samtaleverktøyet er utviklet for å hjelpe teamet ditt til å ta i bruk alles styrker oftere og med mer kraft fordi det skaper bedre relasjoner og bedre resultater. Styrker i spill bygger på Seligman og Petersens ViA-styrker (samme som styrkekortene). Ved bruk av Styrker i spill anbefaler vi at deltakerne kartlegger egne styrker i forkant av teamprosessen. Disse kan kartlegges gjennom å ta i bruk følgekort som også kan bestilles i nettbutikken. Kartlegging av individuelle styrker kan eventuelt gjøres i oppstarten av teamprosessen, da direkte på bordduken som er vedlagt i Styrker i spill.

Styrker i spill er til salgs i vår nettbutikk:
https://smartoppvekst.no/butikk/boker/1430/