Hjem   /   HumorSMART egenskapeneTB   /   Spørsmål til samtale og refleksjon

Spørsmål til samtale og refleksjon


Evne til å glede seg selv og andre med smil og latter.

Gode spørsmål setter i gang tanker, refleksjoner og samtaler. Det er mange måter å se og forstå ordet ansvarsbevissthet. Design samtalene på en slik måte alle blir aktive i tanke og samtaleprosessen.
Bruk IRP (individuelt, relasjonelt, plenum). La de tenke litt selv, kanskje notere sine synspunkter rundt spørsmålet. Legg opp til en samtale to og to eller i en liten gruppe før samtalen løftes inn for alle. Barna trenger trening i alle disse fasene. Alt etter hvor godt trent de er og hvor engasjerte de er avgjøres tiden i hver fase.
NB! Anerkjenn alle barns svar og utforsk med oppfølgingsspørsmål.

Eksempler på spørsmål til samtale. Bruk de som du opplever kan ha verdi for deg og dine elever.

 • Hva er humor for deg?
 • Fortell om en gang du gledet deg selv med smil og latter?
 • Hvilke følelser eller tanker fikk du i denne situasjonen?
 • Hva er det du gjør når du gleder deg selv med smil og latter? Kom med eksempler.
 • Hvorfor kan det være viktig å glede seg selv med smil og latter? Hvilke gode ting kan det føre med seg?
 • Fortell om en gang du gledet andre med smil, latter eller kanskje noe annet som fikk andre i godt humør. Hva skjedde?
 • Hvilke tanker og følelser fikk du i denne situasjonen?
 • Hva er det andre kan gjøre for å få deg til å smile og le og bli i godt humør?
 • Hva er god humor for deg? Hva synes du er morsomt?  Kom med eksempler.
 • Det er stor forskjell på å le med noen enn å le av noen. Kom med eksempler på begge tilfellene.
 • Hvorfor kan det være så vondt og ubehagelig å bli ledd av?
 • Hvilke tanker og følelser kan du få når du opplever at andre ler MED deg?
 • Hvilke følelser kan den som bli ledd av få?
 • Hvorfor er det fint og viktig å smile og le sammen med andre?
 • Hva skjer med deg når du ler og har det gøy sammen med andre?
 • Hvordan tror du det oppleves å være i en situasjon der man er den eneste som skjønner hva man ler av? Hvilke tanker og følelser kan en få da?
 • Hvorfor kan det være fint å se en situasjon, kanskje en vanskelig en, med humor?
 • Hvorfor tror du mange kan føle det godt å le når ting er vanskelig?
 • Har du noen gang opplevd at en god latter har hjulpet i en vanskelig situasjon? Fortell.
 • Hva betyr det for deg å ha venner, klassekamerater, familie eller andre rundt deg med godt humør?
 • Alle egenskapene kan brukes for mye. Hva tenker du at for mye humor kan føre til for deg?
 • Hva tenker du at for mye humor i klassen kan føre til?
 • Kjenner du noen som du synes har god humor og bruker den der det passer seg? Hvem er det og hva er det han eller hun gjør?
 • Kjenner du noen som har humor som en styrke, og som skaper latter og glede rundt seg? Hva er det han eller hun gjør som får til å bli glad?
 • Er det noe det ikke er lov å smile og le av, tenker du? Hva tenker du i så fall det kan være?
 • Er det en film eller en TV serie som får deg til å smile og le? Hvilken film og hva er det ved den som får deg i godt humør?
 • I hvilke yrker tenker du at humor er en spesielt viktig egenskap?

Her har du en del spørsmål som kan danne grunnlag for mange god og dype samtaler og refleksjoner. Fyll på med egne.