Hjem   /   SamarbeidSMART egenskapeneTB   /   Spørsmål til samtale og refleksjon

Spørsmål til samtale og refleksjon


Det er når vi klarer å jobbe sammen med andre for å få til noe.

Gode spørsmål setter i gang tanker, refleksjoner og samtaler. Det er mange måter å se og forstå ordet samarbeid. Design samtalene på en slik måte alle blir aktive i tanke og samtaleprosessen.
Bruk IRP (individuelt, relasjonelt, plenum). La de tenke litt selv, kanskje notere sine synspunkter rundt spørsmålet. Legg opp til en samtale to og to eller i en liten gruppe før samtalen løftes inn for alle. Barna trenger trening i alle disse fasene. Alt etter hvor godt trent de er og hvor engasjerte de er avgjøres tiden i hver fase.
NB! Anerkjenn alle barns svar og utforsk med oppfølgingsspørsmål.

Eksempler på spørsmål til samtale. Bruk de som du opplever kan ha verdi for deg og dine elever.

 • Hva tenker du på når du hører ordet samarbeid?
 • Hva kan man samarbeide om?
 • Hvorfor tenker du kan være fint med å samarbeide godt med andre? Hva kan det føre til?
 • Fortelle om en gang der du har samarbeidet godt i familien din.
 • Hva var det du gjorde av gode ting for at dette samarbeidet skulle fungere fint?
 • Hva var det de andre i familien din gjorde bra?
 • Hva opplevde du at dere oppnådde gjennom dette gode samarbeidet?
 • Hva tenker du at et slikt godt samarbeid kan bety når det gjelder deres relasjoner til hverandre?
 • På hvilken måte liker du å samarbeide?
 • Hva skal til for at du liker godt å samarbeid?
 • Hvilke følelser kan samarbeid skape hos deg?
 • Hva er motiverende med å samarbeide?
 • Det er mange måter å samarbeide på fra man har en ide til man har oppnådd gode resultater. Hva tenker du det er viktig å gjøre når en skal planlegge et samarbeidet?
 • Hvilke tanker og ideer har du når det gjelder ulike måter å samarbeide på?
 • Fortell om et godt samarbeid du har opplevd på skolen.
 • Når man skal samarbeide rundt en oppgave kan det være lurt å planlegge både samarbeidet og hvordan oppgaven skal løses. Hva tenker du det er viktig å snakke om før man går i gang med en vanskelig oppgave, f.eks. på skolen?
 • Hvis du skal gi to viktige råd til andre som skal inn i et samarbeid, hva vil du si?
 • Hvorfor kan det oppstå samarbeidsproblemer?
 • Hva kan være utfordrende med å samarbeide?
 • Det er noen det kan være lettere å samarbeide med enn med andre. Hvorfor tenker du at det sånn?
 • Hvorfor opplever du at det kan være vanskelig å samarbeide med noen? Hva er det de gjør som utfordrer et godt samarbeid?
 • På hvilken måte tenker du det er lurt å si fra til andre når du opplever at samarbeidet fungerer dårlig?
 • Fortell om en gang du har opplevd et godt samarbeid på fritiden, blant venner eller på en fritidsaktivitet.
 • Hvilke fordeler kan det være å være flere som skal løse en vanskelig oppgave?
 • Når en skal samarbeide så kan det ofte være lurt at alle får jobbe med det man liker og bruke sine styrker. Hva tenker du om denne påstanden?
 • Hvordan kan man legge til rette for at alle får brukt sine styrker i samarbeidet?
 • Hvordan kan man løse det når det er en del oppgaver ingen har lyst til å ta?
 • Hvilke andre egenskaper kan være fint å ha når man samarbeider?
 • Hva er din beste samarbeidsopplevelse, og hvorfor vil du trekke frem akkurat den?
 • Hva gjør et godt samarbeid med relasjonene til de man samarbeider med?
 • I hvilke yrker tenker du at evnen til å samarbeide med andre er viktig?
 • Er det noen yrker du tenker at det å samarbeide med andre ikke er viktig?
 • I hvilke idretter tenker du at det å kunne samarbeide med andre er viktig?
 • Hva betyr det å samarbeide som et lag, for eksempel klasse, fotballag osv.?
 • I hvilke andre fritidsaktiviteter er samarbeid en forutsetning for å kunne delta på en god måte?
 • Hvis du skulle valgt deg et forbilde som er god til å samarbeide, hvem ville du valgt?
 • Hva er det han eller henne gjør som skaper et godt samarbeid?
 • For at samarbeid skal være en styrke du har, må du få energi og glede når du bruker den. I hvilke situasjoner opplever du at dette skjer?
 • På en skala fra 1 til 5 der en er veldig lite samarbeid og 5 er veldig mye samarbeid, hvor opplever du at du er. Tenk gjerne i ulike situasjoner som på skolen, i friminuttet, hjemme, blant venner, i fritidsaktiviteter osv.
 • Hvor opplever du at du er best til å samarbeide? Hvorfor tror du det fungerer bedre her?
 • Hvis du skulle bli litt bedre til å samarbeide, hva kunne du da tenke deg å gjøre?

Her har du en del spørsmål som kan danne grunnlag for mange god og dype samtaler og refleksjoner. Fyll på med egne.