Hjem   /   SamarbeidSMART egenskapene   /   Tegneoppgave

Tegneoppgave


Det er når vi klarer å jobbe sammen med andre for å få til noe.

Det er mange måter å vise samarbeid på.
Her er mulige tegneoppgaver:

  • Tenk på en gang du samarbeidet fint med noen i familien din. Lag en fin tegning som viser hva som skjedde.
  • Tenk på en gang du samarbeidet godt med noen på skolen.
  • Lag en tegning som viser hvordan man kan samarbeide når en driver med sport, musikken eller andre fritidsaktiviteter.
  • Lag en tegning som viser deg i et godt samarbeid med en eller flere venner.

Slik kan du fortsette å lage gode tegneoppgaver som er et godt utgangspunkt for refleksjon og samtale.

Tegn og fortell

  • Hva gjorde du?
  • Hva var situasjonen?
  • Hvor var du? Var du hjemme? På skolen? Ute?
  • Hvordan var ansiktet ditt? Hvordan var ansiktet til de andre som kanskje var med?

Legg på det du tenker er viktig for at barna skal få ideer og bli motivert for tegneoppgaven. 

Etterarbeid tegneoppgaven

Tegningen er fin å ha som utgangspunkt for videre samtaler. Nå har det åpnet seg nye tanker rundt egenskapen samarbeid. De har koblet den videre inn i sitt liv og egne erfaringer. Samtalene kan dreie seg om hva som skjedde, hvilke følelser man tror personene har, hva som kanskje skjedde i etterkant osv. Evnen til å sette seg inn i hvordan andre mennesker opplever en situasjon er avgjørende når en skal opprette og vedlikeholde nære relasjoner til andre.

Disse samtalene kan foregå mellom voksen – barn eller barn – barn i mellom. Tegningene egner seg også flott til utstilling når det er lagt ned mye arbeid.