Hjem   /   SamarbeidSMART egenskapeneTB   /   Klassemiljø, medvirkende prosess

Klassemiljø, medvirkende prosess


Fra en plakat på veggen til en verdi klassen styrer etter.

Tenk hva som kan skje når det skapes et samarbeidsklima der ALLE jobber godt sammen og man er opptatt av å skape fremragende resultater.
Gjennom medvirkende prosesser stiger den indre motivasjonen til å engasjere seg og aktivt ta del i klassemiljøutviklingen.
Det handler i stor grad om de ansattes evne til virkelig å engasjere seg i hvordan alle har det og ta barns tanker, ideer og forslag på alvor.

Her kommer fire viktige punkter å tenke gjennom og ta med i forberedelsene:

 • Spørsmålene vi stiller er viktig. Vi har laget et utkast, men bruk gjerne dine egne og tenk oppfølgingsspørsmål.
 • Anerkjenne og vise interesse for tanker og ideer elevene har.
 • Regissere samtaler som gjør alle til aktive deltagere (IRP).
 • Holde ut. Prosesser krever tid og hyppig oppmerksomhet.

Vi ansatte må tillate oss å trene og av og til gjøre feil på samme måte som barn heller ikke får til alt de ofte verbalt ønsker å gjøre.

I en prosess kan alt endres underveis når man blir enige om det. Det er viktig å holde fokus på og etterspørre positive erfaringer. Det vi holder mye fokus på får vi mer av.

NB! Vi må ta utfordringer og utenforskap på største alvor og ha med oss tanken og holdningen at ALLE har ansvar for at ALLE har det bra.

Metodebeskrivelse

Her er beskrevet en prosess fra A til L. Du kan bruke hele eller deler av den. Gjør det på din måte, ut ifra dine erfaringer og de elevene du skal gjøre det sammen med.

Vi tar som utgangspunkt at dere har jobbet litt med karakteregenskapen samarbeid i forkant enten gjennom samtaler eller via tegneoppgave. Med samarbeid ønsker vi å vektlegge to forhold. Det første er at en skal jobbe fint sammen, at alle er aktivt med uansett sine styrker og utfordringer. Det andre fokuset ligger på resultatet, at en får gode resultater ut av samarbeidet.

For mye samarbeid: Barna får i oppgave gå til en del av klasserommet eller uterommet (kan også gjøres tenkt ved pulten, men har gode erfaringer med fysisk forflytning). Be de forestille seg at her i denne delen av rommet er det alt for mye samarbeid. La elevene ta korte samtaler med sidemannen og med små innspill i plenum (IRP).

 • A: På hvilken måte kan en vise for mye samarbeid? Hvordan kan det se ut?
  Hvordan tror du det er å være et sted der en opplever alt for mye samarbeid? Hvilke tanker og følelser kan du få av å være et sted slikt sted?
 • B: Hvordan er det å lære i et klasserom der en opplever alt for mye samarbeid?
 • C: Hvis man har det slik over lang tid, hva tror du det kan føre til? (for deg, for klassemiljøet, for læring osv.)

For lite samarbeid: Be så barna gå til motsatt ende av rommet. Be de forestille seg at her er det alt for lite eller overhodet ikke noe samarbeid.
La elevene føre korte samtaler med sidemannen og med små innspill i plenum.

 • D: Hvordan kan det se ut når det ikke på noen måte samarbeides? Hvordan tror du det er å være et slikt sted? Hvilke tanker og følelser kan du få av å være et sted der du opplever at det er lite eller helt mangel på samarbeid?
 • E: Hvordan tror du det er å lære i et klasserom der det vises svært lite samarbeid?
 • F: Hva tror du det kan føre til hvis en går i en klasse der det vises svært lite eller ingen samarbeid? (for deg, for klassemiljøet, for læring)

Nå nærmer vi oss at elevene begynner å definere hvordan de ønsker at samarbeid skal se ut i deres klasse.

Passe med samarbeid: Be så elevene gå til midten av rommet. Be de forestille seg at her er det akkurat passe med samarbeid. Her samarbeides det på en måte som gjør at alle er aktivt med og man oppnår gode resultater.

 • G: Hvordan ser det ut? Hva sier og gjør vi når vi samarbeider godt? Hva må vi tenke på for at ALLE skal få oppleve et godt samarbeid? Liten samtale der de står to og to, litt i plenum.
 • H: Elevene går så til plassen sin og skriver ned tanker og ideer de har når det gjelder konkrete ting man kan gjøre for å skape et godt samarbeid der ALLE opplever seg aktive og ivaretatt.
 • I: Alle tanker og ideer elevene har samles i et tankekart eller på en plakat.

Konkret planlegging:

 • J: Nå skal vi finne ut hva vi skal gjøre her i klassen for at samarbeid skal bli en verdi klassen styrer etter. Lista eller plakaten med en mengde gode tips og ideer kan redigeres. Da kan en gå en liten runde der en rydder og legger litt like forslag i sammen.
 • K: Når en revidert liste er klar kan man foreta en høytidelig avstemming med mål om å ende opp med 4 – 6 konkrete gjennomførbare tiltak. Disse bør lages på en fin plakat og henge synlig der elevene oppholder seg. Kanskje noen trenger det som en påminner på pulten sin også.
 • L: Da starter veien mot målet. Klassen kan velge ut en ting de felles skal trene på. I tillegg kan hver elev velge ut en ting de ønsker å trene på. Det skrives opp og en starter samtaler om hvordan de kan hjelpe og støtte hverandre for å klare det. Ingen er perfekte. Vi kommer til glemme oss. Da trenger vi påminning, hjelp og støtte.

Klassen har nå gjennom en medvirkende prosess bestemt hva og hvordan man skal jobbe mot et klassemiljø der samarbeid settes i fokus.
Nå starter det viktigste arbeidet. Det må holdes liv i det klassen har bestemt. Vår erfaring er at dette gjøres best ved hyppig oppmerksomhet. Man trenger ikke sette av hele timer for å løfte gode eksempler, episoder, refleksjoner rundt status osv., men små og hyppige samtaler i starten av timen, midten eller før man går ut til friminutt.

Vi har lagt inn et eksempel på refleksjon rundt status, Skalering – refleksjon over veien mot målet, men viktigst av alt er at du finner din vei ved bruk av styrkefokus, medvirkning, anerkjennelse og relasjonsfokus. Gi både deg selv og elevene anledning til å trene og også feile. Her ligger det mye læring.
Vi opplever at det er viktig at det er noe synlig i klasserommet, på pulten el. Som minner elever og ansatte på hva vi har som hovedfokus nå.