Hjem   /   Kurs SMART ledelse

Kurs SMART ledelse


(Siden er under utvikling, ta gjerne kontakt)

Et praktisk samlingsbasert kurs, i deres virksomhet. Deltakerne fordyper seg i å lede styrkebaserte utviklingsprosesser, og de trenes, utvikles og inspireres til å jakte etter det uforløste potensial i medarbeiderne og virksomheten som helhet.

SMART ledelse handler om å utvikle lederrollen, samt utarbeide og iverksette konkrete forbedringer som styrker virksomhetens sosiale kapital (tillit/trygghet, samarbeid og inkludering), noe som kommer fellesskapet og virksomheten til gode.

SMART ledelse er basert på SMART sine sosiale verdier og fokuserer på Styrker, Medvirkning, Anerkjennelse og Relasjoner. Skal disse verdiene omsettes til praktisk handling vil det være behov for å Trene på bruk av verktøy og metoder.

SMART ledelse er et praksisnært kurs, hvor deltagerne får teori, praktiske verktøy og praksishistorier, parallelt med at de jobber med eget utviklingsarbeid. Eget utviklingsarbeid og erfaringsutveksling mellom deltagerne øker deltagernes utbytte av kurset, og det styrker relasjoner internt. Inspirasjon, aksjon, interaksjon og refleksjon går igjen gjennom hele kurset.

Kursets innhold og omfang tilpasses den enkeltes virksomhets behov og nå-situasjon. Vi anbefaler 5-7 samlinger a 5 timer.

Kurset vil særlig trekker veksler på teorier, prinsipper og konsepter basert på:

  • Positiv psykologi og organisasjonsforskning
  • Teorier om sosial innovasjon
  • Fagfeltet prosessledelse og teamutvikling
  • Appreciative Inquiry
  • Sosial konstruksjonisme
  • Ulike ledelsesteorier

Les om kursholderne her

For bestilling eller en uformell samtale for mer informasjon ta kontakt med Henrik på tlf 452 81 085 eller henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no