Hjem   /   Kurs APPRECIATIVE INQUIRY

Kurs APPRECIATIVE INQUIRY


(OBS: Siden er under utvikling. Ta kontakt for utfyllende informasjon)

Tenk deg en virksomhet, organisasjon eller avdeling der alle trives og har det bra. Hvordan kan man skape slike miljøer gjennom prosesser der alle stemmer er like viktige for å skape inkludering, trygghet og trivsel, og hvor alle er en del av fellesskapet?

Appreciative Inquiry (AI) er et av teorigrunnlagene som SMART arbeidsmiljø og SMART ledelse bygger på.

Appreciative betyr evnen til å verdsette eller å legge merke til det beste i mennesker/organisasjoner.

Inquiry betyr å undersøke, oppdage og å lære gjennom å stille spørsmål.

Målet med AI handler om å forløse potensialer i mennesker/organisasjoner, fremfor å løse problemene deres.

Dette kurset inneholder innledende teori om AI knyttet tett opp mot praksis rettet mot ansatte, avdeling/team og på organisasjonsnivå. Kurset inneholder også presentasjon av 5D modellen som det mest konkrete verktøyet for å jobbe med appreciative inquiry som metodikk.
Det vil være forelesning, samtaler i grupper og noe plenum.

Kurset varer i 3 timer. (Tidsramme er mulig å tilpasse).

For mer informasjon og avtale om pris, ta kontakt med Henrik på tlf 452 81 085 eller epost: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no