Hjem   /   Grunnkurs SMART arbeidsmiljø

Grunnkurs SMART arbeidsmiljø


(Siden er under utvikling, ta gjerne kontakt)

Et grunnkurs i SMART arbeidsmiljø inneholder innledende teori, praktiske metoder og refleksjon. Det vil være noe forelesning, samtaler i gruppe og refleksjon/diskusjon i plenum. Kurset passer for ansatte i alle typer virksomheter, og tilpasses virksomhetens bransje/ansattgruppe.

Mange virksomheter opplever en hektisk hverdag med omstilling, digitalisering, krav til effektivisering og behov for nytenkning og innovasjon.
SMART arbeidsmiljø er fundamentert i styrkebasert organisasjonsutvikling og deltagerne får innføring i metoder for å bygge videre på / forsterke det som allerede fungerer bra i virksomheten. SMART arbeidsmiljø skal bidra til å styrke tillit/trygghet, samarbeid og inkludering.

SMART arbeidsmiljø er basert på SMART sine sosiale verdier; Styrker, Medvirkning, Anerkjennelse og Relasjoner. Skal disse verdiene omsettes til praktisk handling vil det være behov for å Trene på bruk av verktøy og metoder. Det er gjennom årene utviklet mange SMARTe verktøy og metoder, og kurset er derfor veldig praksisrettet.

Deltagerne får introduksjon til sentrale teorier, metoder og praktiske verktøy slik at dere kan starte SMARTreisen og forløse mer av potensialet i virksomheten og folkene.

Kurset varer i 4 timer. (Tidsramme er mulig å tilpasse)
For mer informasjon eller avtale om pris, ta kontakt med Henrik.

452 81 085 eller henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no