Hjem   /   Nyheter   /   Gratulerer Bjørn Hauger

Gratulerer Bjørn Hauger


Torsdag 11. august 2022 hadde endelig Bjørn Hauger sin doktorgradsdisputas om SMART oppvekst på NTNU.
Bjørn kan nå titulere seg som doktor philos. Vi var flere fra Tønsberg kommune og Bjørns familie som fikk lov til å være med, og vi hadde en svært minnerik dag.

Vi vil gjerne takke professor ved NTNU, Ottar Næss, og kommisjonen bestående av Øyvind Kvello, Kenneth Gergen og Shelia McNamee for måten de har hjulpet Bjørn i gjennomføringen av arbeidet og disputasen.

Vi vil også takke alle andre som villig har delt av sin praksis og på denne måten vært en viktig del av dette forskningsprosjektet.

«Bjørn, du har gjort en helt strålende jobb og isteden for å spørre deg ut har jeg lyst til å gå ut å ta en øl med deg!»
Kenneth Gergens innledning av utspørringen.