Hjem   /   BarnehageBlogg   /   Et SMART glimt inn i Ramnes private barnehage 1.

Et SMART glimt inn i Ramnes private barnehage 1.


Janne-Linn Thornquist jobber i Ramnes private barnehage. I denne barnehagen har det over laaang tid vært satset på SMART. Her forteller hun hvordan 3 og 4 åringer får et språk om styrker og gode egenskaper som de ser igjen i lek, relasjonsbygging og vennskap.

Janne-Linn forteller fra praksis:

På avdelingen Baglerne jobber vi med bildebok prosjekt. Vi startet med bildeboka «Venner», hvor temaet er vennskap mellom de forskjellige dyrene, Kanin, Grisen, Skjæra, Høna og Hesten. Gjennom ulike kanaler har boken blitt formidlet til barna som er i alderen 3-4 år. Her kan nevnes høytlesning fra både bok og storskjerm, voksne som går inn i rollene, dramatisering gjennom dukker, og i lek barn og voksen.  Bildeboka og alle de morsomme «vennene» som stadig trer ut av boka, skaper stadig litt humor og glede, som vi også opplever bidrar til fellesskap i gruppa. Felles erfaringer som er basert på positive følelser og spenning, er et godt grunnlag for å skape gode relasjoner/vennskap i barnegruppa. I tillegg opplever jeg at det er et godt utgangspunkt for samtale og refleksjon sammen med barna, som lett lar seg «koble på». Hvilke gode ting som skjer mellom vennene? SMART begreper knyttes aktivt opp mot dette. De fleste barna kjenner mange SMART- begreper (omsorg, hjelpsomhet, samarbeid, ærlighet, takknemlighet) og mestrer selv å ta det i bruk nå.  Det er både fascinerende og motiverende å se hvordan gjentagelser og variasjon i fremstillingen, bidrar til at barna fanger opp nye positive elementer som skjer mellom «vennene». Samtidig som at forståelse og tanker knyttet til egne erfaringer til relasjoner forsterkes; hva kan jeg gjøre for å være en god venn, og hvordan føles det å ha gode venner rundt seg etc.