Hjem

SMART MATERIELL

6. august 2021 / rekommune

Velkommen til SMART MATERIELL

SMART senteret har satt fokus på relasjoner og fellesskapets betydning for at barn og unge skal få gode og meningsfulle liv.

Hvordan kan vi sammen utvikle fellesskap der ALLE opplever inkludering, livsglede, engasjement og håp?

SMART senteret har sammen med mange SMARTe praktikere i Norge utviklet en rekke verktøy og metoder som kan være til hjelp og inspirasjon. På SMART MATERIELL får du jevnlig påfyll av dybdejobbing med egenskaper, leker, verktøy og metoder m.m.

Vi ønsker deg som håndverker all mulig lykke til i arbeidet med å holde styrkefokus, skape medvirkning, opptre anerkjennende, skape relasjoner og sette trening i system slik at dine barn og unge kan gjøre det samme.

Layout 1
KATEGORIER

En digital møteplass som kan gi jevnlig inspirasjon og påfyll fra SMART praktikere og oss i SMART senteret.

Verktøy for forståelse og dybdejobbing med hver og en av SMART egenskapene.

Styrker selvfølelsen, relasjoner og fellesskapet.

La barn og unge bli kjent med, sette ord på og anerkjenne sine egne og andres følelser.

Leker som skaper glede, engasjement og fellesskap.

Spill som fremmer glede, fellesskap og gode refleksjoner.

Viser “hvordan det kan gjøres” som inspirasjon til å skape sin egen praksis.

Layout 1
NYHETER
Klassebamse med SMART i kofferten

Klassebamse med SMART i kofferten

På Granly skole i Tønsberg jobber Elisabeth Gunnerød som lærer. Hun forteller om hvordan hun blant annet bruker klassebamsen for å skape et…
SMART lotto

SMART lotto

For 2 – 4 spillere. Finn egenskapene som er like. I SMART lotto handler det om å bli den første spilleren som fyller…

SMART portalen

3. mars 2021 / rekommune

Layout 1

En innholdsrik verktøykasse
til hjelp for å skape gode oppvekstmiljøer for barn og unge.

Behovet for å høre til, være del av et fellesskap, ha venner, bli sett og anerkjent for den man er,
er sterke behov og drivkrefter i oss mennesker.
Utenforskap og ensomhet er skadelig for de som rammes og i mange sammenhenger ødeleggende for fellesskapet.

Hvordan kan vi sammen med barn og unge utvikle oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE
og som utløser håp, engasjement og glede?

SMART PORTALEN kan være til hjelp og inspirasjon. Her vil du få jevnlig påfyll av dybdejobbing med egenskaper,
spill, leker, verktøy og metoder, webdialog m.m.

I SMART portalen får du tilgang til: 

Webdialog

Gjennom SMART portalen bygger vi nettverk og inviterer deg inn til ukentlige møtepunkter på Zoom:

 • Oddetallsuker
  I oddetallsuker vil vi presentere leker, metoder, verktøy og spill m.m. Vi deler erfaringer og lærer av hverandre. I SMART portalen finner du oversikt over innhold for vår-/høsthalvåret.

 • Partallsuker
  I partallsuker vil det være mulig å møte oss for en individuell SMARTprat. Her kan du løfte inn temaer, spørsmål, erfaringer o.l. som vi kan drøfte sammen. I SMART portalen finner du oversikt over ledige tidspunkt for samtale.

Du får også tilgang til en variert og fyldig verktøykasse med følgende innhold:

 • SMART egenskapene
  Verktøy for forståelse og dybdejobbing med hver og en av SMART egenskapene.

 • SMARTe verktøy og metoder
  Styrker selvfølelsen, relasjoner og fellesskapet.

 • Følelser
  La barn og unge bli kjent med, sette ord på og anerkjenne sine egne og andres følelser.

 • Lek SMART
  Leker som skaper glede, engasjement og fellesskap.

 • Spill SMART
  Spill som fremmer glede, fellesskap og gode refleksjoner.

 • SMARTe filmer
  Viser “hvordan det kan gjøres” som inspirasjon til å skape sin egen praksis.

Nettbutikk

Du får 20% rabatt på SMART produkter i nettbutikken. 

Medlemskap

Velg mellom 2 prisalternativer for personlig medlemskap:
SMART portalen – 6 måneder
Kr. 145,- pr måned (kr. 870,- pr. halvår)
SMART portalen – 12 måneder
Kr. 95,- pr. måned (kr. 1140,- pr. år)
Velg mellom 3 prisalternativer for virksomheter:
SMART portalen 12 måneder – medlemskap for inntil 25 ansatte
Kr. 7 450,-
SMART portalen 12 måneder – medlemskap for inntil 50 ansatte
Kr. 9 950,-
SMART portalen 12 måneder – medlemskap for inntil 75 ansatte
Kr. 12 450,-

Kontakt:

Henrik Kopstad Arnesen
Telefon: 452 81 085
E-post: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no