Hjem

SMART portalen

3. mars 2021 / rekommune

Slider

For deg som ønsker tilgang til en innholdsrik verktøykasse
som bidrar til å skape gode oppvekstmiljøer for barn og unge.

Behovet for å høre til, være del av et fellesskap, ha venner, bli sett og anerkjent for den man er,
er sterke behov og drivkrefter i oss mennesker.
Utenforskap og ensomhet er skadelig for de som rammes og i mange sammenhenger ødeleggende for fellesskapet.

Hvordan kan vi sammen med barn og unge utvikle oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE
og som utløser håp, engasjement og glede?

SMART PORTALEN kan være til hjelp og inspirasjon. Her vil du få jevnlig påfyll av dybdejobbing med egenskaper,
spill, leker, verktøy og metoder, nettverkssamlinger m.m.

I SMART portalen får du tilgang til: 

SMART nettverkssamling (4 ganger pr. år)

En kreativ digital møteplass for praktikere som skaper nye ideer, refleksjon og SMARTe relasjoner.
Erfaringsdeling og ny input med verktøy, metoder, leker, spill osv.

Du får tilgang til en variert og fyldig verktøykasse med følgende innhold:

SMART egenskapene

Verktøy for forståelse og dybdejobbing med hver og en av SMART egenskapene.

SMARTe verktøy og metoder

Styrker selvfølelsen, relasjoner og fellesskapet.

Følelser

La barn og unge bli kjent med, sette ord på og anerkjenne sine egne og andres følelser.

Lek SMART

Leker som skaper glede, engasjement og fellesskap.

Spill SMART

Spill som fremmer glede, felleskap og gode refleksjoner.

SMARTe filmer

Viser «hvordan det kan gjøres» som inspirasjon til å skape sin egen praksis.

Nettbutikk

Du får 20% rabatt på SMART produkter i nettbutikken. 

Velg mellom to ulike betalingsmuligheter:
SMART portalen – 6 måneder
Kr. 550,- pr måned (kr. 3300,- pr. halvår)
SMART portalen – 12 måneder
Kr. 400,- pr. måned (kr. 4800,- pr. år)

Kontakt:

Henrik Kopstad Arnesen
Telefon: 452 81 085
E-post: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no