Hjem

SMART MATERIELL

6. august 2021 / rekommune

SMART MATERIELL

Verktøy for forståelse og dybdejobbing
med hver og en av SMART egenskapene.
Her finner du også SMART egenskapene på mange ulike språk.

Verktøy for å styrke selvfølelsen,
relasjoner og fellesskapet.

Leker som skaper glede, engasjement og fellesskap.

Spill som fremmer glede, fellesskap og gode refleksjoner.

Viser “hvordan det kan gjøres”
som inspirasjon til å skape sin egen praksis.

SMARTsanger på YouTube

SMART portalen

3. mars 2021 / rekommune

Layout 1

En innholdsrik verktøykasse
til hjelp for å skape gode oppvekstmiljøer for barn og unge.

Behovet for å høre til, være del av et fellesskap, ha venner, bli sett og anerkjent for den man er,
er sterke behov og drivkrefter i oss mennesker.
Utenforskap og ensomhet er skadelig for de som rammes og i mange sammenhenger ødeleggende for fellesskapet.

Hvordan kan vi sammen med barn og unge utvikle oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE
og som utløser håp, engasjement og glede?

SMART PORTALEN kan være til hjelp og inspirasjon. Her vil du få jevnlig påfyll av dybdejobbing med egenskaper,
spill, leker, verktøy og metoder, webdialog m.m.

I SMART portalen får du tilgang til: 

Webdialog

Gjennom SMART portalen bygger vi nettverk og inviterer deg inn til ukentlige møtepunkter på Zoom:

 • Oddetallsuker
  I oddetallsuker vil vi presentere leker, metoder, verktøy og spill m.m. Vi deler erfaringer og lærer av hverandre. I SMART portalen finner du oversikt over innhold for vår-/høsthalvåret.

 • Partallsuker
  I partallsuker vil det være mulig å møte oss for en individuell SMARTprat. Her kan du løfte inn temaer, spørsmål, erfaringer o.l. som vi kan drøfte sammen. I SMART portalen finner du oversikt over ledige tidspunkt for samtale.

Du får også tilgang til en variert og fyldig verktøykasse med følgende innhold:

 • SMART egenskapene
  Verktøy for forståelse og dybdejobbing med hver og en av SMART egenskapene.

 • SMARTe verktøy og metoder
  Styrker selvfølelsen, relasjoner og fellesskapet.

 • Følelser
  La barn og unge bli kjent med, sette ord på og anerkjenne sine egne og andres følelser.

 • Lek SMART
  Leker som skaper glede, engasjement og fellesskap.

 • Spill SMART
  Spill som fremmer glede, fellesskap og gode refleksjoner.

 • SMARTe filmer
  Viser “hvordan det kan gjøres” som inspirasjon til å skape sin egen praksis.

Nettbutikk

Du får 20% rabatt på SMART produkter i nettbutikken. 

Medlemskap

Velg mellom 2 prisalternativer for personlig medlemskap:
SMART portalen – 6 måneder
Kr. 145,- pr måned (kr. 870,- pr. halvår)
SMART portalen – 12 måneder
Kr. 95,- pr. måned (kr. 1140,- pr. år)
Velg mellom 3 prisalternativer for virksomheter:
SMART portalen 12 måneder – medlemskap for inntil 25 ansatte
Kr. 7 450,-
SMART portalen 12 måneder – medlemskap for inntil 50 ansatte
Kr. 9 950,-
SMART portalen 12 måneder – medlemskap for inntil 75 ansatte
Kr. 12 450,-

Kontakt:

Henrik Kopstad Arnesen
Telefon: 452 81 085
E-post: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no