Hjem

Feiring av positive hendelser, et kraftig pedagogisk virkemiddel.

22. oktober 2020 / Camilla Husemoen Camilla

Ellen Kristine Bjørnsen, Ringshaug skole beskriver her hvordan hun legger til rette for feiringer når gode ting skjer:

Som kontaktlærer har jeg alltid hatt fokus på et positivt klassemiljø, og læringsmiljø for barna. Jeg fikk tilbakemeldinger fra elevene om at noen var raske med å kommentere andre, og at dette kunne kjennes utrygt for de det gjaldt. Sterkt inspirert av siste samling, har vi startet med å feire styrkene våre, eller styrkeboost! Klassen har sammen kommet frem til små korte feiringer som varer i ca. 10 minutter. Vi feirer ofte, gjerne 2 ganger om dagen J

Jeg valgte å introdusere tanken om små korte feiringer for barna. De tente på ideen med en gang! Vi satte oss ned sammen, og skrev opp 10-11 korte positive aktiviteter. Så lagde vi 2-3 må for uka. Når kontaktlærer opplevde at målene ble etterfulgt, stoppet all undervisning opp, og vi tok en feiring. Ca. 10 minutter, øverst på lista. Dette kunne være 1-3 ganger i løpet av en dag. Akkurat nå feirer vi at ingen kommer med små kommentarer. Neste uke vil vi feire at alle leker fint med hverandre i friminuttene.

Målet er at barna skal oppleve positiv feedback ved måloppnåelse, i stedet for negativ feedback i motsatt tilfelle. Hyppige feiringer oppleves veldig konkret for barna, og de vet raskt hva de har gjort bra, og dette gjør det lettere for dem å gjenta dette. Dessuten er det gøy, skaper positivt engasjement og latter, og igjen et positivt og trygt læringsmiljø. Det er barna selv som har kommet frem til hva som skal feires.

Her er feiringslista vår:

Styrkefeiring:
 • Vannleken
 • Tegne
 • Høvding
 • Lage papirformer
 • Slappe av
 • Mattelek
 • Se på mr. Bean
 • Klosser
 • Peppa gris
 • Lese aviser
 • Under teppe
 • Bomba

Øvelse med sirkelkart med fokus på ‘’anerkjennelse i praksis på vår arbeidsplass’’.

17. oktober 2020 / Camilla Husemoen Camilla

Signe Wolden Elihuskolen, Tønsberg

Jeg har gjennomført øvelsen med sirkelkart med fokus på ‘’anerkjennelse i praksis på vår arbeidsplass’’.

Dette gjennomførte jeg først i administrasjons-gruppen og deretter med lærerne. Med lærerne startet vi med leken “Vi hilser” (der vi tar med oss navnet på den vi hilste på). Dette skapte mye latter og glede, på en dag hvor det var anstrengende stemning.

Vi delte sirkelkartet i 5 kakestykker. Jeg hadde delt lærerne inn i grupper på 4. De satt sammen med de som de jobber mest sammen med.

Hver og en satt og noterte stikkord ut fra følgende spørsmål:

Kakestykke 1. Hva legger jeg i ordet Anerkjennelse?

Kakestykke 2. To og to, fortelle hva de har skrevet i kakestykke nr. 1. Notere ned nye synspunkter.

Kakestykke 3. I gruppa, forteller om hva de har snakket om og skrevet i kakestykke nr 2.

Kakestykke 4. Hvordan vil jeg motta anerkjennelse på jobben?  Etter å ha skrevet i sirkelkartet velger hver og en 2-3 viktige ting som skrives på gule lapper. Disse gule lappene ble samlet på et stort papir. (Dette henger fremdeles på veggen på personalrommet).
Kakestykke 5. Har jeg fått nye tips/ideer til hvordan jeg kan være med på å bidra til anerkjennelse i praksis på vår arbeidssituasjon? 

Samarbeid og kommunikasjon

13. oktober 2020 / Camilla Husemoen Camilla

Helene Mørk-Hansen er lærer på Røråstoppen skole i Tønsberg. Røråstoppen skole har gjennom lang tid jobbet dypt og grundig med SMART tankesett. Helene er deltager på SMART trenerutdanning kull 2019/2020. Her beskriver hun en flott aktivitet som fremmer

Jeg har lyst til å dele en fin aktivitet som engasjerer og gir mulighet til mye god trening. Denne har jeg ikke funnet på selv, så sikkert noen som vet om den også.

Jeg laget 8 forskjellige, enkle legofigurer (stjal fra SFO😋) med bare fem brikker. Tok bilde av figuren, og la de i individuelle poser. Leken fungerer sånn at to og to jobber sammen. Mellom seg har de en skillevegg (jeg bruker en pult satt på siden) slik at de ikke ser hverandre. Den ene får bildet av figuren, mens den andre får brikkene. Så skal den med bildet forklare for den med brikkene hvordan figuren ser ut. Mye smil og latter underveis. Litt forberedelse, men har man laget et klassesett, så har man det lenge. Posene går på rundgang så man kan gjøre det flere ganger i samme time.

Viktig å snakke om egenskaper før, under og etterpå.

Jeg pleier å starte med at den som bygger ikke får si annet enn ja eller nei. Hva blir utfordringene? Hva føler den som forklarer når man ikke får nok feedback? Hva om den som skal bygge ikke får si noe? Hva skjer da?