Hjem   /   OmsorgSMART egenskapeneTB   /   Tegneoppgave

Tegneoppgave


Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør.

Det er mange måter å vise omsorg på. Her er fire mulige tegneoppgaver:

  • Tenk på en gang som du viste omsorg for et annet menneske eller et dyr. Lag en fin tegning der du får med deg hva som skjedde.
  • Tenk på en gang noen viste omsorg for deg selv. Lag en fin tegning …
  • Tenk på en gang andre viste omsorg overfor deg. Lag en fin tegning …
  • Tenk på en gang du så noen viste omsorg for andre. Lag en fin tegning …

Slik kan du fortsette å lage gode tegneoppgaver som er et godt utgangspunkt for refleksjon og samtale.

Tegn og fortell

Stikkord for samtale for at det skal bli enkelt og så konkret som mulig å tegne. 

  • Hva skjedde?
  • Hva gjorde du?
  • Hvem viste omsorg?
  • Hvor var du? Var du hjemme? På skolen? Ute?
  • Hvordan var ansiktet ditt? Hvordan var ansiktet til de andre som kanskje var med? Kan du se noen følelser?

Legg på det du tenker er viktig for at barna skal få ideer og bli motivert for tegneoppgaven.

Etterarbeid tegneoppgaven

Tegningen er fin å ha som utgangspunkt for videre samtaler. Nå har det åpnet seg nye tanker rundt egenskapen omsorg. De har koblet den videre inn i sitt liv og egne erfaringer. Samtalene kan dreie seg om hva som skjedde, hvilke følelser man tror personene har, hva som kanskje skjedde i etterkant osv. Hvordan kunne det gått hvis ikke det ble vist omsorg i denne situasjonen osv?
Evnen til å sette seg inn i hvordan andre mennesker opplever en situasjon er avgjørende når en skal opprette og vedlikeholde nære relasjoner til andre.
Disse samtalene kan foregå mellom voksen og barn eller barn – barn i mellom. Tegningene egner seg også flott til utstilling som igjen kan føre til nye samtaler og nye ideer når det gjelder hvilke måter en kan vise hverandre omsorg.