Hjem   /   OmsorgSMART egenskapeneTB   /   Spørsmål til samtale og refleksjon

Spørsmål til samtale og refleksjon


Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør.

Gode spørsmål setter i gang tanker, refleksjoner og samtaler. Det er mange måter å se og forstå ordet omsorg. Design samtalene på en slik måte alle blir aktive i tanke og samtaleprosessen.
Bruk IRP (individuelt, relasjonelt, plenum). La de tenke litt selv, kanskje notere sine synspunkter rundt spørsmålet. Legg opp til en samtale to og to eller i en liten gruppe før samtalen løftes inn for alle. Barna trenger trening i alle disse fasene. Alt etter hvor godt trent de er og hvor engasjerte de er avgjøres tiden i hver fase.
NB! Anerkjenn alle barns svar og utforsk med oppfølgingsspørsmål

Eksempler på spørsmål til samtale. Bruk de som du opplever kan ha verdi for deg og dine elever.

 • Hva tenker du på når du hører ordet omsorg?
 • Fortell om en gang du viste omsorg for et annet menneske.
 • Hva kan du gjøre når du viser omsorg for andre? Kom med eksempler.
 • Hva kan du si når du viser omsorg for andre? Kom med eksempler.
 • Hvordan føles det å gi omsorg?
 • Hvorfor tenker du det er det viktig å vise andre mennesker omsorg?
 • Hvordan kan du vise omsorg blant venner? Blant familie? På ulike fritidsarenaer?
 • På hvilken måte kan du vise omsorg for deg selv?
 • Tenk på en gang du viste omsorg for deg selv? Hva gjorde du da?
 • Hvordan synes du at en god venn skal opptre ovenfor deg når du har det vanskelig?
 • Hvordan opplever du det når du får omsorg fra andre? Hvilke følelser kan du få?
 • I hvilke situasjoner tenker du det er spesielt viktig å få omsorg fra andre? Tenk helt konkrete situasjoner du eller andre kanskje har vært i.
 • Fortell om en gang du hadde det vanskelig og du fikk omsorg. Hva skjedde?
 • Hvilke følelser fikk du i denne situasjonen? Hvor i kroppen kjente du følelsene?
 • Hvorfor er det fint at vi viser hverandre omsorg?
 • Hvordan kan vi vise hverandre at omsorgen betyr mye? Hva kan vi si eller gjøre tilbake når vi får omsorg?
 • Hvilke andre egenskaper kan ha noe med omsorg å gjøre? Forklar hvorfor du tenker det.
 • I hvilke yrker tror du det er fint å ha omsorg som en styrke?
 • Hvordan viser man omsorg mot et kjæledyr? Hva er viktig å gjøre da?
 • Hva vil kunne skje hvis man ikke viser omsorg når man har kjæledyr?
 • Tenk på en person du synes er god til å vise omsorg. Hvem er det? Hva er det han eller hun ofte gjør når hun viser omsorg?
 • Den største gleden i liver er å gjøre andre glad, er et utsagn. Hva tenker du om det?
 • Omsorgen må komme fra hjertet og treffe den andres hjerte, er et annet utsagn. Hva kan det bety? Hva tenker du om det?
 • Hvordan tror du det vil være å gå i denne klassen og på denne skolen hvis alle var opptatt av å vise hverandre god omsorg?
 • Hva tror du det kan bety for din læringsglede og dine skoleresultater?
 • For at omsorg skal være en styrke du har, må du få energi og glede når du bruker den. I hvilke situasjoner opplever du at dette skjer?
 • På en skala fra 1 til 5 der en er veldig lite omsorg og 5 er veldig mye omsorg, hvor opplever du at du er. Tenk gjerne i ulike situasjoner som på skolen, i friminuttet, hjemme, blant venner, i fritidsaktiviteter osv.
 • Hvor opplever du at du har mest omsorg? Hvorfor tror du det fungerer bedre her?
 • Hvis du skulle bli litt bedre til å vise omsorg, hva kunne du da tenke deg å gjøre?

Her har du en del spørsmål som kan danne grunnlag for mange god og dype samtaler og refleksjoner. Fyll på med egne.