Hjem   /   MotSMART egenskapeneTB   /   Tegneoppgave

Tegneoppgave


Mot er når vi tør å gjøre noe som er bra (eller har lyst til), enda vi synes det er litt skummelt.

Det er mange måter å vise mot på.
Her er mulige tegneoppgaver:

  • Vi opplever alle at det er ting vi er redd for eller synes er skummelt. Tenk ut en situasjon på skolen der du har denne opplevelsen. Lag en fin tegning der du trener på å vise mot i denne situasjonen.
  • Lag en fin tegning der du trener på å vise mot på en fritidsaktivitet.
  • Lag en fin tegning der du trener på å vise mot hjemme.

Tegn og fortell:

Stikkord for samtale for at det skal bli så konkret som mulig: 

  • Hva gjorde du?
  • Hva var situasjonen?
  • Hvor var du? Var du hjemme? På skolen? Ute?
  • Hvordan var ansiktet ditt? Hvordan var ansiktet til de andre som kanskje var med?

Legg på det du tenker er viktig for at barna skal få ideer og bli motivert for tegneoppgaven. 

Etterarbeid tegneoppgaven:

Tegningen er fin å ha som utgangspunkt for videre samtaler. Nå har det åpnet seg nye tanker rundt egenskapen mot. De har koblet den videre inn i sitt liv og egne erfaringer. Samtalene kan dreie seg om hva som skjedde, hvilke følelser man tror personene har, hva som kanskje skjedde i etterkant osv. Evnen til å sette seg inn i hvordan andre mennesker opplever en situasjon er avgjørende når en skal opprette og vedlikeholde nære relasjoner til andre.

Disse samtalene kan foregå mellom voksen – barn eller barn – barn i mellom. Tegningene egner seg også flott til utstilling når det er lagt ned mye arbeid.