Hjem   /   ÆrlighetSMART egenskapeneTB   /   Tegneoppgave

Tegneoppgave


Ærlighet er vilje til å si det som er sant.

Det er mange måter å vise ærlighet på.
Her er mulige tegneoppgaver:

  • Ærlighet hjemme. Lag en fin tegning som viser en situasjon der du valgte å være ærlig selv om du syntes det var vanskelig.
  • Ærlighet på skolen. Lag en fin tegning som viser en situasjon der du valgte å være ærlig selv om du syntes det var vanskelig.
  • Ærlighet blant venner. Lag en fin tegning som viser en situasjon der du valgte å være ærlig selv om du syntes det var vanskelig.
  • Tegn en situasjon der du syntes det var viktig å bruke en hvit løgn.

Slik kan du fortsette å lage gode tegneoppgaver som er et godt utgangspunkt for refleksjon og samtale.

Tegn og fortell

Stikkord for samtale for at det skal bli så konkret som mulig: 

  • Hva gjorde du?
  • Hva var situasjonen?
  • Hvor var du? Var du hjemme? På skolen? Ute?
  • Hvordan var ansiktet ditt? Hvordan var ansiktet til de andre som kanskje var med?

Etterarbeid tegneoppgaven

Tegningen er fin å ha som utgangspunkt for videre samtaler. Nå har det åpnet seg nye tanker rundt egenskapen ærlighet. De har koblet den videre inn i sitt liv og egne erfaringer. Samtalene kan dreie seg om hva som skjedde, hvilke følelser man tror personene har, hva som kanskje skjedde i etterkant osv. Evnen til å sette seg inn i hvordan andre mennesker opplever en situasjon er avgjørende når en skal opprette og vedlikeholde nære relasjoner til andre.

Disse samtalene kan foregå mellom voksen – barn eller barn – barn i mellom. Tegningene egner seg også flott til utstilling når det er lagt ned mye arbeid.