Hjem   /   ÆrlighetSMART egenskapeneTB   /   Spørsmål til samtale og refleksjon

Spørsmål til samtale og refleksjon


Vilje til å si det som er sant.

Gode spørsmål setter i gang tanker, refleksjoner og samtaler. Det er mange måter å se og forstå ordet ærlighet. Design samtalene på en slik måte alle blir aktive i tanke og samtaleprosessen.
Bruk IRP (individuelt, relasjonelt, plenum). La de tenke litt selv, kanskje notere sine synspunkter rundt spørsmålet. Legg opp til en samtale to og to eller i en liten gruppe før samtalen løftes inn for alle. Barna trenger trening i alle disse fasene. Alt etter hvor godt trent de er og hvor engasjerte de er avgjøres tiden i hver fase.
NB! Anerkjenn alle barns svar og utforsk med oppfølgingsspørsmål.

Eksempler på spørsmål til samtale. Bruk de som du opplever kan ha verdi for deg og dine elever.

 • Hva betyr ærlighet for deg? Hva legger du i det å være ærlig?
 • I hvilke situasjoner kan det være vanskelig å være ærlig?
 • Hvorfor tenker du det er vanskelig å være ærlig i en del situasjoner? Hva er det du er redd for skal skje?
 • Er det noen ganger eller overfor noen mennesker lettere å være ærlig? Hvorfor tenker du det?
 • Fortell om en gang du viste ærlighet i en slik situasjon. Hva skjedde?
 • Hva er det som gjorde at du turte å være ærlig i denne situasjonen?
 • Hva er det som skal til for at det skal bli lettere å være ærlig? Hva håper du at den andre skal si eller gjøre?
 • Hvorfor synes du at det er viktig å være ærlig?
 • Hva kan ærlighet føre til av positive ting for deg, for den du er ærlig overfor og kanskje for andre du er sammen med?
 • Hvilke tanker og følelser kan du få når du står i et valg om du skal være ærlig eller ikke?
 • Hvilke tanker og følelser kan du få når du har vært ærlig i en vanskelig situasjon?
 • På hvilken måte kan ærlighet være en styrke?
 • Alle egenskaper kan brukes mer enn godt er. På hvilken måte kan en vise for mye ærlighet?
 • Hva tenker du at for mye ærlighet kan føre til?
 • Har du hørt uttrykket en hvit løgn? Hva tror du en legger i det?
 • I hvilke situasjoner synes du det er viktig å ta en hvit løgn?
 • Fortell om en gang du har brukt en hvit løgn. Hva skjedde og hvordan gikk det?
 • Ærlighet varer lengst er et uttrykk. Hva tenker du om det?
 • Fortell om en gang en annen har vært ærlig overfor deg. Hva skjedde?
 • Hvilke tanker og følelser fikk du i denne situasjonen?
 • Hva gjør det med deg når andre er ærlige overfor seg?
 • På hvilken måte tenker du at ærlighet kan påvirke relasjonen man har til hverandre?
 • På hvilken måte kan ærlighet skape tillit?
 • Er det noen yrker du tenker det er viktig å ha ærlighet som en styrke? Hvilke?
 • Hvorfor tenker du at ærlighet er viktig nettopp i disse yrkene?

Her har du en del spørsmål som kan danne grunnlag for mange god og dype samtaler og refleksjoner. Bruk de du ønsker og fyll på med egne.