Hjem   /   SelvtillitSMART egenskapeneTB   /   Tegneoppgave

Tegneoppgave


Selvtillit er å ha tro på at du er noe, kan noe og vet noe.

Det er mange måter å vise selvtillit på.
Her er mulige tegneoppgaver:

  • Lag en fin tegning som viser noe du er veldig interessert i og kan mye om.
  • Tenk på en gang du gjorde noe som gav deg god selvtillit. Lag en fin tegning som viser hva du gjorde.
  • Hvordan kjennes det ut i kroppen å ha god selvtillit. Klarer du å lage en tegning som viser det?
  • Vi kan hjelpe hverandre til å få god selvtillit. Lag en tegning som viser en situasjon der du hjalp en annen til å få bedre selvtillit. Hva gjorde og sa du?
  • Lag en tegning som viser en situasjon der en eller flere andre hjalp deg til å få bedre selvtillit.

Slik kan du fortsette å lage gode tegneoppgaver som er et godt utgangspunkt for refleksjon og samtale.

Tegn og fortell

Stikkord for samtale for at det skal bli så konkret som mulig: 

  • Hva gjorde du?
  • Hva var situasjonen?
  • Hvor var du? Var du hjemme? På skolen? Ute?
  • Hvordan var ansiktet ditt? Hvordan var ansiktet til de andre som kanskje var med?

Legg på det du tenker er viktig for at barna skal få ideer og bli motivert for tegneoppgaven. 

Etterarbeid

Tegningen er fin å ha som utgangspunkt for videre samtaler. Nå har det åpnet seg nye tanker rundt egenskapen selvtillit. De har koblet den videre inn i sitt liv og egne erfaringer. Samtalene kan dreie seg om hva som skjedde, hvilke følelser man tror personene har, hva som kanskje skjedde i etterkant osv. Evnen til å sette seg inn i hvordan andre mennesker opplever en situasjon er avgjørende når en skal opprette og vedlikeholde nære relasjoner til andre.

Disse samtalene kan foregå mellom voksen – barn eller barn – barn i mellom. Tegningene egner seg også flott til utstilling når det er lagt ned mye arbeid.