Hjem   /   MedlemSelvtillitSMART egenskapene   /   Klassemiljø, medvirkende prosess

Klassemiljø, medvirkende prosess


Først en liten innledning rundt begrepene selvbilde, selvfølelse og selvtillit. Disse begrepene brukes ofte om hverandre. Selvbildet er grunnlaget for et godt liv. Selvbildet deler vi i selvfølelse og selvtillit. Selvfølelsen er grunnmuren og grunnlaget for et stabilt og godt plantet selvbilde. Selvfølelse handler om å ha en bevissthet og en aksept av seg selv […]