Hjem

Skalering – refleksjon over veien mot målet

25. november 2021 / SMART Senteret smartoppvekst

Når klassen har satt seg mål og bestemt tiltak så er det viktig å sjekke om det oppleves at man er på rett vei og reflektere over veien videre. I disse samtalene er det SMART å ha styrkefokus (hovedfokus på situasjoner der man opplever at det fungerer fint), medvirkning, anerkjennelse lever (også for at en Les mer..

Klassemiljø, medvirkende prosess

22. oktober 2021 / SMART Senteret smartoppvekst

Fra en plakat på veggen til en verdi klassen styrer etter. Tenk hva som kan skje når barn blir aktive deltagere i å skape et raust, varmt og inkluderende klassemiljø der man er rause og tålmodige med hverandre.Gjennom medvirkende prosesser stiger den indre motivasjonen til å engasjere seg og aktivt ta del i klassemiljøutviklingen.Det handler Les mer..

Tegneoppgave

15. september 2021 / SMART Senteret smartoppvekst

Tålmodighet trenger vi når vi må vente på noe. Det er mange måter å vise tålmodighet på.Her er mulige tegneoppgaver: Tenk på en gang du viste stor tålmodighet ved å vente på noe du hadde veldig lyst til. Hva skjedde? Hva gjorde du og de andre? Lag en fin tegning som viser dette.Er det noen Les mer..

SMART oppvekst – som kompass

15. januar 2016 / Vidar Bugge-Hansen vbh

Hvordan kan vi sammen skape helsefremmende fellesskap, som får fram det beste hos hver enkelt og utløser engasjement og livsglede?

SMART oppvekst er et resultat av et utviklingsarbeid basert på AI (Appreciative Inquiry) og den moralske komponenten i ART (Aggression Replacement Training). På veien har vi fått mange impulser som påvirker og inspirer og det ønsker vi fortsetter også i fremtiden. Verdisettet og kompasskursen vi hele tida ønsker å styre etter må være SMART;
S – styrkefokus
M – medvirkning
A – anerkjennelse
R – relasjoner
T – trening
Ingen i Re eller andre som jobber SMART er perfekte og styrer etter riktig kurs hele tida, men når vi er på feil kurs kan vi finne fram kompasset og orientere oss inn på riktig kurs igjen. Fra å ha en slik kompasskurs til å klare og endre praksis trenger vi verktøy og metoder. Re kommune gjennom Smart oppvekst har utviklet en del og har store planer for fortsettelsen. Hver og en av dere må ”oversette” metoder og verktøy til deres virkelighet.
Smart er ikke et program, så derfor ønsker vi et stort fellesskap for å dele alle gode erfaringer.
Det er enklere å holde fast på kompasskursen når mange på en arbeidsplass eller i en kommune jobber i samme retning. Vi ønsker et bredere felleskap rundt dette arbeidet. Målet og drømmen skal til enhver tid være at barn, unge og voksne utvikler robusthet og dermed takler alle livets opp og nedturer på en god måte. Da må vi bygge sterke kollektiv som deler, hjelper og støtter i alle mulige sammenhenger. Vi kan bygge strukturer og systemer for å møtes, men ikke hvordan vi opptrer i alle våre møter med hverandre. Tenk om vi i alle våre møter er opptatt av å skape oppadgående spiraler i hverandres liv. Hvordan er det da SMART å forholde seg?

IMG_0350

Styrkespråk


S – styrkefokus. Fokus på personlige styrker skaper engasjement og gode relasjoner. Smart oppvekst har utviklet et språk om styrker som fungerer fra to/tre års alder. Når vi vet at språk skaper virkelighet blir det avgjørende om vi leiter etter feil og mangler eller styrker hos hverandre. Det er mange sannheter om deg og meg, og det vi holder mest fokus på får vi mer av.
Dette gjelder også i våre daglige samtaler eller i organisasjonsutvikling. Det å holde fokus på suksesser og suksessfaktorer gir mye bedre resultater enn et problemfokus. Men problemer og vanskeligheter skal også anerkjennes og bearbeides. Forskning viser at hvis vi klarer å ha forholdet 5 til 1 vil det føre til oppadgående spiraler og bedre resultater.
M – medvirkning skaper engasjement og indre motivasjon. Gode velmente råd kan ofte falle på steingrunn eller fører til opposisjon, mens gode spørsmål kan føre til refleksjon og veloverveide avgjørelser.
Alle stemmer er like mye verdt. Hvis man i en forsamling stiller spørsmål direkte i plenum er det noen få som tenker raskt og tør å hevde sin mening. Skal vi få alle stemmer i tale er en god metode å la hver og en få tenke litt selv, snakke med en eller flere før det samtales i plenum. På denne måten vil man også aktivere mange flere og ofte komme fram til mye bedre løsninger.
A – anerkjennelse. ALLE må oppleve å bli sett på med positive øyne og bli fortalt med ord og kroppsspråk at man er verdifull. Dette er mikroferdigheter som kan skape oppadgående eller nedadgående spiraler i relasjonen og i den andres liv.  Uenighet og ulik forståelse er kilde til framgang og refleksjon. Ved å prøve å være gjest i den andres tanker og prøve å forstå hvordan verden ser ut herfra vil man også kunne oppnå anerkjennelse og gode relasjoner også i slike situasjoner.
R – relasjoner. Smart handler om å sette relasjoner i sentrum. Når mennesker er sammen oppstår relasjoner. Hvis ikke det relasjonelle blir styrt på en slik måte at alle opplever inkludering vil det relasjonelle spillet føre til dannelse av klikker. Det betyr at noen er innenfor, mens andre faller utenfor. Det relasjonelle må styres på en slik måte at alle opplever sosial støtte, deltagelse og at sterke nettverk bygges.
T – trening. Skal man klare å styre etter denne kompasskursen må man trene jevnt og trutt. Det er mange ting i samfunnet og i oss selv som drar oss i en annen retning. Det er som med fysisk trening, det holder ikke å trene hardt i et halvt år og så si at nå kan jeg holde opp et halvt år. Trening er ferskvare. En viktig del av treninga er også det å gjøre feil og lære av disse. Her ligger det også svært mye læring. Men størst suksess gir jakten på suksesser.
Verktøy og metoder som hjelp for å holde kompasskursen.
Et viktig verktøy som Smart oppvekst har utviklet er et språk om styrker (20 karakteregenskaper) http://smartoppvekst.no/materiell/20-karakteregenskaper/
For at barn og voksne skal få et felles språk om styrker og verdier har vi foreløpig skrevet 5 Smart oppvekstbøker. Informasjon om bøkene finner du her: http://smartoppvekst.no/nettbutikk/.
Opplegg for ungdom i ungdomsskole og videregående er klart også, SMART ungdom. Vi har også laget nøkkelknipper med egenskapene for at barn og voksne skal kunne bruke språket og ta hverandre på fersken i å gjøre gode ting hvor man enn måtte ferdes. Lent er en meget god samarbeidspartner som har en mange fine verktøy som vi bruker daglig http://smartoppvekst.no/materiell/fremtidens-skole/ . Mye god teori og bakgrunnslitteratur finner du her: http://www.sareptas.no/categories/bker
Vi avslutter med et av Rosenborg og Nils Arne Eggens postulater: Det er viktig å gå på banen for å være best mulig. Men det langt viktigere å gå på banen for å gjøre medspillerne gode.
Det er kun gjennom et sterkt kollektiv preget av Styrkefokus, Medvirkning, Anerkjennelse og gode Relasjoner hver og en kan få forløst sine enorme potensialer.
 

Julekalender luke 22: Syvsoveren

22. desember 2015 / SMART Senteret smartoppvekst

Velkommen til Smart oppvekst sin julekalender luke 22! Her kommer det en ny lek!
Positive karakteregenskaper:

 • Tålmodighet – Det trenger vi når vi venter på noe.
 • Selvkontroll – Når du bestemmer over det du gjør på en positiv måte.

Sosiale ferdigheter:

 • Å takle et tap/nederlag
 • Følge instrukser

22. SYVSOVEREN
Utstyr: 0
En av deltakere begynner å være “prikkeren”. De andre deltakerne i leken legger seg ned på gulvet med hodet ned, slik at de ikke ser. “Prikkeren” går rundt og vekker deltakerne ved å prikke de en gang på ryggen. Deltakere som blir prikket på ryggen reiser seg opp så lydløst som mulig. Til slutt er det bare en av deltakerne som “sover”. “Prikkeren” teller da lydløst til tre med tre fingre opp i været slik at alle deltakerne kan se det. Alle roper da “syvsover`n”. Den personen som blir syvsoveren får være “prikker” neste gang.
02-tålmodighet05-selvkontroll
Lykke til!
Hilsen Smart oppvekst gjengen

Julekalender luke 11: Kaste ball

11. desember 2015 / SMART Senteret smartoppvekst

Velkommen til Smart oppvekst sin julekalender luke 11!
11. KAST BALL
Utstyr: Baller og andre myke gjenstander du kan kaste, evt. stoppeklokke. Du kan lage en ball av et sammenkrøllet a4 ark med teip rundt.
Positive karakteregenskaper:

 • Målrettethet – Finne ut hva du vil og planlegge hav du må gjøre for å nå målet.
 • Tålmodighet – Det trenger vi hvis vi venter på noe.

Sosiale ferdigheter:

 • Leke en lek med regler
 • Å vise sportsånd (hvis det er konkurranse)

 
Gruppen står i en sirkel. Deretter viser du dem en ball og forklarer aktiviteten. Deretter kaster jeg ballen til en elev som kaster den videre helt til alle elevene er kjedet sammen i en rekke. Ballen kastes rundt i den samme kjeden slik at det flyter. Da kan læreren ta inn flere baller.Det er om å klare å ta i mot og kaste i et gjevnt tempo med hensyn til mottaker.
Variasjoner:

 • Varier leken med å ta runden flere ganger og forsøke å gjøre det raskere enn forrige gang (bruk stoppeklokke).
 • Del klassen i to og ha konkurranse.
 • En ball ta tiden.
 • En ball og tell runder. Konkurer med dere selv.
 • Flere baller som kastes samtidig.

12-målrettethet02-tålmodighet
Lykke til!
Hilsen
Smart oppvekst gjengen

Julekalender luke 7: Flå slangen

7. desember 2015 / SMART Senteret smartoppvekst

Velkommen til Smart oppvekst julekalender luke nr.7! Du kan skrive ut de positive karakteregenskapene og henge på veggen i klasserommet. http://smartoppvekst.no/materiell/20-karakteregenskaper/
 
I denne leken skal dere stå på en rekke. Det er flere måter å stille opp på en rekke. Her kommer noen forslag:

 • Gi alle et bind til å ha for øynene og be dem om å ta det på. Be de stille seg opp i en rekke etter høyde.
 • Forteller du til gruppen at de er stumme. Be dem stille opp etter alder, fra den yngste til den eldste. Legg til at hvis noen er like gamle, må de stille opp etter fødselsdag.
 • Be de stille seg opp etter fargene på, f.eks genseren i regnbuens farger: RødOrangeGulGrønnBlåIndigoFiolett = ROGGBIF

7. FLÅ SLANGEN
Utstyr: 0
Positive karakteregenskaper:

 • Hjelpsomhet – Det er når vi hjelper andre.
 • Tålmodighet – Det trenger vi nårvi må vente på noe.

Sosiale ferdigheter:

 • Vise forståelse for andres følelser
 • Kjenne igjen andres følelser
 • Kjenne egne følelser

Be gruppen om å stille opp på en rekke vendt fremover. Be gruppen om å plassere høyre hånd mellom beina sine. Deretter ber du om at de tar venstre hånd og gripe fatt i høyre hånd til den som står foran dem. Fortell dem at de har formet en slange og nå må de flå den uten å slippe hverandres hender. Hvis de slipper, må de starte på nytt igjen. Når slangen er flådd, fortell at de må få skinnet på plass igjen. (De må krype mellom beina til den foran dem, uten å slippe taket.)
Variasjoner:

 • Det gjør ikke noe om man slipper taket i hendene til hverandre.
 • Rekker med færre barn slik at det blir lettere.
 • Ta tiden!
 • Konkurranse mellom to rekker!

Spør elevene om hvilke egenskaper de brukte under denne leken! Det er ofte fler enn vi tror!
06-hjelpsomhet02-tålmodighet
Lykke til!
Hilsen Smart oppvekst gjengen

Kalenderluke 14

14. desember 2014 / SMART Senteret smartoppvekst

02-tålmodighet

Kari er fem år og går i barnehagen. Hun har alltid vært veldig glad i dyr, og en dag Kari kommer hjem fra barnehagen forteller mamma at hun har en overraskelse til henne. Kari blir veldig spent, og gleder seg til å se hva overraskelsen er. Mamma tar Kari med ut i hagen, og der ser Kari det; et bur, med noe loddent og mykt oppi. Kari smiler fra øre til øre, hun har endelig fått et eget dyr, en liten kanin. Kari bestemmer seg fort for at kaninen skal hete Røvern. Dagen etter har Kari lyst til å ha med Røvern i barnehagen. Hun har lyst til å vise den frem til alle. Hun spør mamma om han kan være med, men mamma sier ”nei, det er ikke lov å ha med dyr i barnehagen”. Kari blir lei seg, og begynner å gråte. Mamma foreslår at Kari kan ta med et bilde av Røvern, og sammen printer de ut et stort bilde av den brune og hvite kaninen. Når Kari kommer i barnehagen er hun veldig stolt, og gleder seg til å vise frem bildet av Røvern til alle. Kari kommer inn og løper rett bort til Gro som jobber på avdelingen og viser henne bildet. Gro syns også at kaninen var like søt som Kari, men sier at Kari må vente med å vise bildet til det skal være samling. Kari legger bildet tilbake i sekken, og begynner å tegne. Hun spør hvor mye klokka er hele tiden, for hun vet at når klokka er ti, da er det ryddetid og tid for samling. Kari syns at tiden går sakte, veldig sakte. Er det ikke snart samling? tenker Kari. Når klokken endelig er ti, sier Gro at det er ryddetid og at alle barna kan sette seg i samling når de er ferdige med å rydde. Kari rydder fort, hun putter alle fargene i koppen, hjelper Petter med å rydde legoen han har tømt ut, og hjelper jentene som har lekt på dukkerommet. Endelig var alle ferdige og alle har satt seg i samling, nå skal Kari få fortelle om Kaninen. Gro begynner å lese en bok, og Kari sitter spent og venter, hun tenker selv at hun er veldig tålmodig nå, men nå klarer hun snart ikke vente mer. Endelig sier Gro at Kari hadde noe hun ville vise frem, og Kari får lov til å gå og hente bildet av Røvern. Alle barna får se, og alle syns at Røvern var en søt liten Kanin. Kari er veldig stolt og glad. Denne dagen, så får Kari et ”tålmodighetskort” av Gro som hun henger på plassen sin. Kari ventet og ventet, og alle kan være enige om at det kan være vanskelig, i alle fall når det er noe man har veldig lyst til.

– Solerød barnehage

Det å vente med å fortelle noe man har så lyst til å fortelle er en stor tålmodighetsprøve. Stor takk til Solerød for denne flotte historien som vi helt levende kan sette oss inn i.

Spørsmål til samtale:

På hvilken måte viste Kari tålmodighet i denne situasjonen?
Tålmodighet ligner ganske mye på minst et par andre egenskaper? Hvilke andre egenskaper synes du Kari brukte?
Hvorfor synes du det er viktig å vise tålmodighet i slike situasjoner?
Hvordan kunne dette gått hvis Kari hadde mast og mast om å få vise bildet av Røvern?
Fortell om en gang du viste tålmodighet?