Nettbutikk

smART oppvekst 1

SMART oppvekst bok 1

 • Boka egner seg godt for 5 -6 åringer hjemme og i barnehagen
 • Vi blir kjent med Petter, Arnis, Sara, Mina og mange fler.
 • Les en historie og få gode samtaler om hvilke egenskaper personene viser
 • Spørsmålene til historien øker evnen til å sette seg inn i andres tanker og opplevelser.

“Vi bruker boka SMART oppvekst hjemme. Leser og prater med Frida(6 år). Hun er veldig opptatt av historiene og ser sammenhenger til det virkelige liv. Dette åpner for samtaler på det litt dypere plan. Det blir gode samtaler og det er viktig for oss.”
– Kim Louise Belaska, distriktssekretær LO Vestfold

300,- per stk.

smART oppvekst 2

SMART oppvekst bok 2

 • Boka egner seg godt for barn som er 6 – 8 år.
 • Historiene omhandler barn på første og andre trinn.
 • Vi møter elever i klasse 1B og 2A (se vedlegget som omtaler personene i boka).
 • Les en historie og få gode samtaler om hvilke egenskaper personene viser.
 • Noen historier ender som et moralsk dilemma. Her trenes evnen til å forta valg, begrunne egne valg og lytte til andres standpunkt.
 • Metoder for å identifisere egne og andres styrker.

Hva sier andre om SMART oppvekst:

“Jeg bruker styrkebildene i klassen hver dag. Jeg har egenskapene hengende på veggen, og peker på dem når vi snakker om timer og friminutt. Vi velger ut en og en styrke som vi jobber spesielt med. Jeg har individuelle styrkesoler i klasserommet, som vi fyller med stråler etter hvert som vi tar hverandre i å være gode. Jeg bruker både egenproduserte historier og historier fra bøkene.”
– Mona Røed – Nordskogen skole

“Jeg syns at dette var et veldig lærerikt og inspirerende opplegg, som jeg anbefaler på det sterkeste. Jeg ble bevisst på noen av mine egne karakterstyrker, og kjente på både de gode og vonde følelsene. Jeg kjenner at jeg har lyst til å lese mer om dette prosjektet og har ikke minst lyst å bruke dette både med egne barn og i skolen. Fikk en opplevelse av at hele prosjektet og visjonen har en helhetlig tanke om at alle er med, både personalet, ledelsen, elevene og foresatte.”
– Lærerskolestudent 3. klasse ved HBV

300,- per stk.

smART oppvekst 3

SMART oppvekst bok 3

 • Boka egner seg godt for barn som er 8 -10 år.
 • Historiene omhandler barn på tredje og fjerde trinn.
 • Vi møter mange av de samme elevene som i bok 2 i klasse 3B og 4A. (se vedlegget som omtaler personene i boka).
 • Les en historie og få gode samtaler om hvilke egenskaper personene viser. Spørsmål som trener empati og konsekvenstenking.
 • Noen historier ender som et moralsk dilemma. Her trenes evnen til å forta valg, begrunne egne valg og lytte til andres synspunkt.
 • Drømmeklassen er et kapitel på 40 sider som leder oss igjennom en AI prosess trinn for trinn. Teori blir presentert etter hvert trinn sammen med praktiske erfaringer og mange bilder. 4 klasser er fulgt over et år.
 • Fyldig metodebeskrivelse av hvordan boka kan brukes både med hensyn til å identifisere egenskaper og moralsk dilemmadiskusjon
 • Flere SMARTe metoder for å identifisere styrker og holde fokus på det velfungerende.

Hva sier andre om SMART oppvekst:

“Som rektor har jeg sendt 12 ansatte til RE kommune på kurs i SMART oppvekst. Mange lærere har tatt boka og metodene bruk og dette gjør at vi ønsker å skolere alle slik at SMART oppvekst blir en fast del av vår sosiale plan for skolen.”
Terje Svanevik – Nordskogen skole, Horten

3 timers forelesning med praktiske øvelser for 3.klasse studenter ved lærerutdanningen ved HBV:
Forelesningen om SMART oppvekst var veldig lærerik og utrolig godt praksisrettet. Dette er noe vi kan bruke når vi begynner å arbeide som lærere. At dette var en suksess ble veldig tydelig når det var så mange studenter som ønsket å kjøpe bøkene de hadde skrevet om prosjektet. Dette er absolutt «matnyttig» og bør bli et fast punkt i lærerutdanningen.

Tilbakemelding fra Jansløkka skole etter SMART kurset vi holdt for hele personalet august 2014:
SMART kurset var matnyttig på mange vis:
Praktisk lagt opp, slik at man får det raskt under huden
Et verktøy som er troverdig, og som man vet funker
Lagt frem på en forståelig måte
Iver etter å ta det i bruk, fordi egenskapsplakatene gjør mye av jobben for oss
Godt å tenke på dette som langsiktig arbeid, og ikke bare en flopp man hiver seg på (…og som er «ut» igjen til neste år..)

300,- per stk.

SMART oppvekst bok 4

SMART oppvekst bok 4

Første del av boken inneholder teorigrunnlaget for SMART oppvekst og gode forslag og erfaringer fra hvordan bruke boken videre i klasserommet. Denne boken består av 30 fortellinger og 30 moralske dilemmaer. Vi har videreført tre av karakterene fra SMART oppvekst 3; Jenny, Hanne og Henrik. Men vi har også laget to nye; Filip og læreren Trine. Og den siste karakteren Ali, vil dere møte igjen i SMART ungdom!

Tema som diskuteres og reflekteres rundt i denne boken er vennskap, bestevenner, rekke opp handa, være modig, forelsket, ha sorg, skilsmisse problematikk, dårligråd, skoletur, medvirkning, kjede seg, å lære nye ting, prøve å nå mål, håndtere egne og andres følelser.

Hver fortelling leses, så kommer det spørsmål til to egenskaper pr. fortelling. Deretter en morals dilemma diskusjon med flere ideer om hvordan gjøre det mer utfordrende for elevene å velge i dilemmaet. Vi har også laget en arbeidsbok der elevene kan finne sine egne styrker, jobbe mot å utvikle styrkene og å definere hva de er for dem, skrive takknemlighetsbok, humordagbok og energikartlegging.

SMART har som mål å forløse barn og unges enorme potensialer. Dette i motsetning til mye av dagens fokus som går ut på å løse barn og unges problemer, eller reparere «feil og mangler». Det handler om å tenne gnisten som ligger i hver og en. Vi vet om en hel del nøkler som kan være med på dette. Bokstavene i SMART handler om disse nøklene.

S – styrkefokus
M – medvirkning
A – anerkjennelse
R – relasjoner
T – trening

400,- per stk.

planleggerenSMART4

SMART oppvekst 4 Arbeidsbok

Hver og en elev har et arbeidshefte kalt Planleggeren. Vi ser for oss at Planleggeren blir en svært viktig arbeidsbok i elevenes liv. Her skrives drømmer, styrker identifiseres, planer for å videreutvikle gode egenskaper legges, man forstår sine og andres følelser, bygger empati og kartlegger hva som får en i godt humør, hva som gir påfyll av energi og hva man er takknemlig for. Kort sagt her økes bevisstheten og mental kapasitet bygges.

Mange av treningsøvelsene her kan også brukes uten at man leser historiene i SMART ungdom.

100,- per stk.

30 stk. 2500,-

smart_ungdom

SMART ungdom

Hvordan skape felleskap som forsker på styrker og verdsetter forskjeller?

Ungdommen utsettes for et enormt press når det gjelder å være flinke, være sunne, ha et bra utseende, omgi seg med statussymboler osv. SMART ungdom flytter fokuset over på styrker og gode egenskaper. Det er disse som er avgjørende for å nå drømmer og mål. «SMART ungdom» er verktøy for aldersgruppen 14 til 20 år. Det er beregnet til klasseundervisning eller mindre grupper. Her får du møte ungdommene Line, Madelen, Kristian, Eskil, Sabine og læreren Øystein og deres utfordringer i hverdagen. Det handler om forelskelser, tapt kjærlighet, nettmobbing, utestengelse, doping, vennskap, vanskelige valg og masse mer.

Hver og en ungdom skal drømme 10 år fram i tid og ser for seg bilder av hvor og hvordan de bor, hva slags arbeid de har, utdanningen de har tatt og hva de ønsker å bruke fritiden sin på. Drømmer skaper håp og gir energi.

Historiene er utgangspunkt for viktige samtaler ungdommen imellom rundt gode egenskaper. Disse 24 egenskapene er et fagspråk om styrker utviklet av Seligman og Petersen. Bjørn Hauger, Følge utvikling AS (www. folge.no) har laget denne flotte norske utgaven kalt Følgekort eller Styrkekort. Gjennom disse samtalene blir man kjent med hverandres ulike perspektiv og styrker. På denne måten styrkes de relasjonelle båndene mellom ungdommen som igjen bidrar til at sterke felleskap bygges.

Til SMART ungdom hører også en arbeidsbok kalt Planlegger’n. Her vil hver og en ungdom jobbe individuelt (se mer informasjon Planlegger’n).

Til hver historie hører også et moralsk dilemma. Her trenes evnen til å ta andres perspektiv, foreta valg, begrunne egne valg, lytte til andres synspunkter, tenke konsekvenser og trene empati.

SMART har som mål å forløse barn og unges enorme potensialer. Dette i motsetning til mye av dagens fokus som går ut på å løse barn og unges problemer, eller reparere «feil og mangler». Det handler om å tenne gnisten som ligger i hver og en. Vi vet om en hel del nøkler som kan være med på dette. Bokstavene i SMART handler om disse nøklene.

S – styrkefokus
M – medvirkning
A – anerkjennelse
R – relasjoner
T – trening

SMART oppvekst er basert på AI (Appreciative Inquiry), moralsk resonering eller verdikomponenten i ART og positiv psykologi.

Kurs vil avholdes når materiellet er klart. Følg med på smartoppvekst.no eller på facebook.com/smartoppvekst.no.

400,- per stk.

Layout 1

SMART ungdom – Planlegger’n (arbeidshefte)

Hver og en ungdom har et arbeidshefte kalt Planlegger’n. Vi ser for oss at Planlegger’n blir en svært viktig veiviser i ungdommens liv. Her skrives drømmer, styrker identifiseres, planer for å videreutvikle gode egenskaper legges, man kartlegger hva som får en i godt humør, hva som gir påfyll av energi og hva man er takknemlig for. Kort sagt her økes bevisstheten og mental kapasitet bygges.

Mange av treningsøvelsene her kan også brukes uten at man leser historiene i SMART ungdom.

150,- per stk.

30 stk. 3.000,-

SmartOppvekst_Nokkelknippe_WEB

Nøkkelknippe med SMART-styrkene

Med styrkespråket rundt halsen eller i bukselinninga kan barn, foreldre og ansatte i skoler og barnehager raskt ta det i bruk når de ”tar barna på fersken” i å gjøre noe godt!

150,- pr. stk.

 

Samarbeid i praksis – Erfaringer fra familiearbeid i SMART Barneverntiltak

Dette heftet er relevant for deg som jobber med mennesker i livsprosesser. Heftet legger til grunn at samarbeidsorientert tilnærming ikke bare er en holdning, men også en handling. Vi har sammen med familier forsket på faktorer som kan bidra til fruktbare samarbeidsrelasjoner. Flere av metodene og verktøyene i heftet er skapt sammen med familiene og oss i SMART barnevernstiltak. Metodene er ment som forslag til hvordan man i praksis kan «gjøre» samarbeid, gode relasjoner, anerkjennelse, og hvordan man kan «gjøre» arbeidsmiljø og teamarbeid med rom for å være et helt menneske.

 

«Vi har opplevd en trygg veiledersituasjon som har gitt oss mulighet til å gå i oss selv, og ut fra dette gjort oss til bedre foreldre»

«Det har gitt oss nøkler til å mestre hverdagen på en bedre måte»

«Takk for tilliten jeg har blitt vist som menneske, mor og ressurs»  

Pris kr 200

 

organisasjoner_som_begeistrer

Organisasjoner som begeistrer

Å kunne kommunisere, samhandle og delta i ulike sosiale fellesskap blir enda viktigere enn før… Elevene vil ha behov for kompetanse i kreativitet, innovasjon, kritisk tenkning og problemløsning. Dette er viktig for å kunne bidra i arbeid og samfunn og for å kunne utforske og finne løsninger på nye utfordringer. Å ha kompetanse som gjør at man kan skape noe, alene eller sammen med andre, er viktig for den enkelte, både i skolen, i arbeidslivet og på andre arenaer (NOU 2014: 7)

Organisasjoner som begeistrer gir en grundig innføring i metoden Appreciative Inquiry (AI) og det du trenger å vite for å kunne lede en AI-prosess i egen organisasjon (evt. skoleklasse). Den gjennomgår den nyeste forskningen innenfor positiv psykologi, beskriver fasene og stegene i en AI-ledet prosess, hvordan man snur defensiv tenkning til offensiv tenkning, hvordan man går fram for å forske på beste praksis og legge til rette for innovasjon.

400,- per stk.

Prosesslederboka

Prosesslederboka

Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder viser forfatteren hvordan du kan lære å lede gode møter og prosesser. Store deler av boka er viet til styrkebasert prosessledelse som handler om å lete etter og ta i bruk både individers og organisasjoners styrker og ressurser i prosessarbeid. Eksemplene i boka er hentet fra både statlig, kommunal, privat og frivillig sektor for å viser hvordan prosessledelse kan bidra til å skape gode resultater i ulike kontekster.

Prosessledelse handler om å stille gode spørsmål og velge deltagende metoder som gjør at alle bidrar med sitt beste i en prosess eller møte.

500,- per stk.

SmART-styrkekort2

Styrkekort

Alle har sterke sider og positive egenskaper som de kan bruke for å få et godt liv. Vi har et velutviklet språk for å snakke om det som ikke fungerer. Vi trenger også et språk for å snakke om menneskers sterke sider og alt vi får til.

Styrkekort er et dialogverktøy som kan brukes i en samtale mellom to eller flere personer om personlige styrker. I samtalen brukes kort som et konkret hjelpemiddel for å finne fram til, og sette ord på, egne og andres gode egenskaper.

Styrkekort kan brukes på følgende områder:

 • I relasjonelle samtaler mellom to personer
 • I arbeid med teambygging
 • I arbeid med organisasjonsutvikling

Kortstokken består av 24 forskjellige kort. Hvert kort beskriver en personlig styrke, eller det som Seligman og Peterson (ibid) kaller signalstyrke. I tillegg inneholder kortstokken et “Følgekort”. Dette er et blankt kort som deltakerne skal bruke til å skrive ned den personlige styrken som utkrystalliserer seg gjennom samtalen.

1 sett – 160,-
10 sett – 1.1225,-
30 sett – 2.800,-

responskort

Responskort muntlig

Å kunne kommunisere, samhandle og delta i ulike sosiale fellesskap blir enda viktigere enn før, både for samfunnet og for den enkelte. Å kunne lese, skrive og kommunisere muntlig vil fortsatt være viktige kompetanser for alle, både i skolen, i arbeidslivet og på andre samfunnsarenaer. Å våge uttrykke sin mening er viktig. (NOU 2014: 7).

«Responskort muntlig» er et verktøy for å våge å delta, våge å uttrykke seg. Verktøyet bygger selvtillit, trygghet og inkludering fordi det øver elever og lærere i å se det elevene får til, og gjør dem i stand til å gi konkret og positiv tilbakemelding på muntlige ferdigheter både som talere og lyttere. Responskort muntlig består av en kortstokk og et veiledningshefte. Kortstokken gir elevene et språk for å beskrive den gode fremføringen og den gode lyttingen samt virkningen den gode tale- eller lytteatferden har. Etter trening med kortene, kommer responsen slik den egentlig skal, direkte fra hjertet!

Responskort muntlig finnes i engelsk utgave. I tillegg finnes utgaver for skriving og lesing/læring.

1 stk – 160,-
10 stk. – 1.225,-
30 stk. 2.800,-

veikart

Veikart

Ei bok for energi, håp og aktivisering av styrker i individuell planlegging.

Veikart er et vektøysett for å lage motiverende planer for å realisere drømmer og nå viktige mål i eget liv. Verktøyet kan brukes i relasjonelle samtaler med elever, som et verktøy for å lage en individuell plan i sosialt arbeid, eller som et verktøy for å hjelpe ansatte og ledere til å nå sine personlige utviklingsmål i arbeidslivet.

Verktøysettet «Veikart» består av bok, ferdigformulerte spørreguider og 24 spørsmålskort. Alt dette er skapt i tråd med den mest solide motivasjonsforskningen vi kjenner til.

300,- per stk.

Layout 1

SMART ungdom Klasseromsplakat

Hvordan kan vi sammen bygge felleskap som forsker på styrker og verdsetter forskjeller?

Disse 24 egenskapene er et fagspråk om styrker utviklet av Seligman og Petersen. Bjørn Hauger, Følge utvikling AS (www. folge.no) har laget denne flotte norske utgaven kalt Følgekort eller Styrkekort.

SMART har som mål å forløse barn og unges enorme potensialer. Dette i motsetning til mye av dagens fokus som går ut på å løse barn og unges problemer, eller reparere «feil og mangler». Det handler om å tenne gnisten som ligger i hver og en. Vi vet om en hel del nøkler som kan være med på dette. Bokstavene i SMART handler om disse nøklene.

S – styrkefokus

M– medvirkning

A – anerkjennelse

R – relasjoner

T – trening

Med denne klasseromsplakaten har alle tilgang og oversikt over alle egenskapene. Det blir enklere å holde fokus på gode egenskaper med denne synlige påminneren i klasserommet. Jakten på å ta hverandre på ‘’fersken’’ i å gjøre gode ting og spille hverandre gode vil forsterkes.

150,- per stk.

10 stk. 1.300,-

smart-poster-x2

SMART klasseromsplakat

Hva vil kunne skje om alle barn og unge lærer seg ferdigheten å se alt som er bra hos seg selv og andre?

SMART oppvekst har gjennom inspirasjon fra S. Salmon og den moralske delen av ART utviklet et språk om styrker for barn i barnehagen og barneskolen.

SMART har som mål å forløse barn og unges enorme potensialer. Dette i motsetning til mye av dagens fokus som går ut på å løse barn og unges problemer, eller reparere «feil og mangler». Det handler om å tenne gnisten som ligger i hver og en. Vi vet om en hel del nøkler som kan være med på dette. Bokstavene i SMART handler om disse nøklene.

S – styrkefokus

M– medvirkning

A – anerkjennelse

R – relasjoner

T – trening

Med dette språket hengende lett synlig i klasserommet vil det være lettere både for barn og voksne å holde fokus på gode egenskaper. Jakten på å ta hverandre på ‘’fersken’’ i å gjøre gode ting og spille hverandre gode vil forsterkes.

150,- per stk.

10 stk. 1.300,-

Skriv inn antall i tekstfeltet under tittelen. Fyll inn navn og nødvendig informasjon nederst, og klikk “Send”

SMART Oppvekst bok 1 (300,-)

SMART Oppvekst bok 2 (300,-)

SMART Oppvekst bok 3 (300,-)

SMART Oppvekst bok 4 (400,-)

SMART Oppvekst 4 arbeidsbok (100,-)

SMART ungdom bok (400,-)

SMART ungdom arbeidshefte (150,-)

SMART ungdom arbeidshefte 30 stk. (3.000,-)

Samarbeid i praksis – Erfaringer fra familiearbeid i SMART Barneverntiltak (200,-)

SMART ungdomspakke. Bok, arbeidshefte og plakat (600,-)

SMART klasseromplakat (150,-)

SMART klasseromplakat 10 stk (1.300,-)

SMART ungdom klasseromplakat (150,-)

SMART ungdom klasseromplakat 10 stk. (1.300,-)

Organisasjoner som begeistrer (400,-)

Prosesslederboka (500,-)

SMART Oppvekst CD (11 sanger) (150,-)

Styrkekort 1stk (160,-)

Styrkekort 10stk (1.225,-)

Styrkekort 30stk (2.800,-)

Responskort 1stk (160,-)

Responskort 10stk (1.225,-)

Responskort 30stk (2.800,-)

Veikart (300,-)

Nøkkelknippe (150,-)

SMART relasjonshefte (20,-)

SMART relasjonshefte 100stk (1.500,-)

Ti valgfrie SMART-oppvekstbøker 1-3 (2.500,-)

10 nøkkelknipper og 3 valgfrie SMART oppvekst bøker 1-3 (2.000,-)


Navn

Adresse

Postnr

Poststed

E-post

Fakturaadresse

Faktura merkes med