Hjem

God nok – sammen på Granly skole

21. oktober 2021 / SMART Senteret smartoppvekst

Elisabeth Gunnerød er lærer i 4. klasse ved Granly skole, Tønsberg kommune. Hun har etter sommerferien hatt et prosjekt sammen med klassen sin der de virkelig har hatt fokus på klassemiljø. Elisabeth beskriver hva de har gjort:

De første dagene av skoleåret her på Granly er øremerka arbeid med klassemiljø, og jeg hadde i år lyst å ha ekstra fokus på samarbeid, og det å jobbe mot et felles mål.

Jeg kjøpte inn et puslespill med 1000 brikker, og mine ivrige 4.klassinger kasta seg over utfordringen:) 9 par hender satte i gang, sorterte i farger, kanter osv – før puslingen kunne begynne på ordentlig! De organiserte seg fort – med hvem som skulle pusle hva, de heia på hverandre, og kvitterte med et JIPPIE for hver gang noen fant en brikke de hadde leita lenge etter. Noen var gode til å se løsninger, andre fant fort riktige brikker – og det var herlig å høre dialogen som gikk rundt bordet mens puslespillet tok form! Selv om det var veldig mye gult på slutten, holdt de motet oppe!

Elevene viste tydelig glede både når de fikk til noe selv, og når andre fikk noe til – for hver brikke de fikk lagt, var de nærmere målet! 1000 brikker kan være vanskelig å holde styr på, så vi passa godt på at det ikke lå noen brikker på gulvet hver gang vi avslutta. i den forbindelse snakka vi også litt om hvordan puslespillet ble om det mangla en brikke.., og sammenligna også dette med klassen – at hver enkelt er viktig – akkurat som den er. Er det en elev som mangler, blir det faktisk et “hull” i klassen vår!

Ganske tidlig ble elevene enige om at når den siste brikken skulle legges, så skulle de gjøre det sammen! Var noen syke, måtte vi vente til de var tilbake! I går var endelig dagen der – den siste brikken ble lagt på plass – vi hadde klart å holde styr på alle brikkene – for det var ingen hull! Jubelen stod i taket! Nå er puslespillet limt, og skal på veggen – som et symbol på hva en kan klare om en samarbeider godt mot et felles mål!
Da jeg spurte hvordan de syntes jobben hadde vært, fikk jeg til svar at de synes egentlig at det var litt trist å være ferdig – for det var så hyggelig å gjøre noe sånt sammen! Men de kunne fortelle at de hadde måtte bruke mange forskjellige egenskaper – både tålmodighet, selvkontroll, omsorg, takknemlighet, ansvarsbevissthet (passe på at ingen brikker ble borte..), og ikke minst målrettethet og utholdenhet! Det aller beste var at de hadde klart det sammen – så nå var de klare for et puslespill med 1500 brikker!

SMART PORTALEN: SMART advent – torsdag 21. oktober kl. 14.15 – 15.00

18. oktober 2021 / SMART Senteret smartoppvekst

Advent er en magisk tid for å se hverandre litt ekstra.
I denne ukens webdialog gir vi hverandre ideèr og inspirerer hverandre til å planlegge adventstiden for barn og unge.

Bli med oss på webdialog torsdag 21. oktober kl. 14.15 – 15.00:
https://smartoppvekst.no/webdialog-link-til-zoom/

For mer informasjon om webdialog høsten 2021, se:
https://smartoppvekst.no/webdialog-smart-portalen-hosten-2021/

Er du nysgjerrig på SMART portalen? Da kan du lese mer på https://smartoppvekst.no/smart-portalen/

Utviklingssamtaler

14. oktober 2021 / SMART Senteret smartoppvekst

Cathrine Czeremuga, Hegg skole i Lier presenterer her hvordan hun kobler fag og SMART gjennom utviklingssamtaler.  Medvirkning står sentralt når de setter seg faglige og sosiale mål og lærer seg å bruke veikart. Et utrolig flott verktøy der elevene kan trene opp sin planleggingskompetanse. Det er bedre Cathrine forteller selv:

Høsten er tid for utviklingssamtaler, og den pleier å være delvis styrt av elevene. I forkant forbereder de en presentasjon som de skal vise fram på samtalen med foresatte. Dette året ønsket jeg at det skulle være mer fokus på arbeid med mål, i tillegg til styrker/egenskaper eleven både har og må benytte i arbeidet for å nå målene sine. De skulle sammen med meg lage et veikart som viser hva de må gjøre for å nå målene. Slik har elevene og jeg jobbet med dette:

I forkant av alle utviklingssamtalene gjennomfører jeg elevsamtaler. Til denne samtalen skulle de i år ha forberedt seg med å plukke ut ett valgfritt faglig mål og ett valgfritt sosialt mål.  Til dette har jeg brukt dette skjemaet:

Skjemaet ble et godt utgangspunkt for samtale og arbeid med veikartet. Jeg ønsket å vite hva motivasjonen deres for målet var, og hvor mye de virkelig ønsket og oppnå det. Vi snakket om at det kunne bli krevende, men også hvor godt det kjennes når man får til ting man har bestemt seg for.

Under elevsamtalen tok vi utgangspunkt i det eleven hadde forberedt, til å lage veikart slik som dette:

Dette veikartet er tenkt å være et «levende» dokument i arbeidet med å nå målet. Det vil bli satt av tid på skolen til å jobbe med det, og feiringer vil bli avtalt etterhvert som elevene når delmål og tilslutt de oppsatte målene.

Elevene skal presentere veikartet for foreldrene sine på samtalen, der vi også snakker om hvilken støtte de kan være for barna sine i denne prosessen.

Til samtalen skulle de også plukke ut to styrker/egenskaper som de synes passet til seg, og si noe om hvorfor de valgte akkurat disse. I tillegg fikk elevene gi hverandre styrker, som jeg overrakte på selve samtalen.

For å jobbe med å finne egne styrker, har vi hatt styrkering og «styrkespotting» av medelever:

Med relasjoner og fellesskap på timeplanen

6. oktober 2021 / SMART Senteret smartoppvekst

Bli med på digitalt SMART kurs onsdag 20. oktober!

Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE og som utløser glede, håp og engasjement?

Mange barn og unge opplever en hverdag som er preget av ensomhet, press, lite motivasjon osv. For ansatte kan dette blant annet føre til konflikter, uro, opplevelsen av å mislykkes og stress.
Et inkluderende fellesskap og gode relasjoner er den beste medisinen. Men hvordan skape fellesskap der man vil hverandre vel og der en er opptatt av å spille hverandre gode?

Kurset er primært for ansatte i barnehage og barneskole, men andre som foresatte, frivillige innen fritidssektoren ol. kan ha stort utbytte av kurset.

For mer informasjon, se:

SMART PORTALEN: Takknemlighet – torsdag 30. september kl. 14.15

24. september 2021 / SMART Senteret smartoppvekst

Hvordan kan vi dybdejobbe slik at takknemlighet går fra å være en plakat på veggen til en styrende verdi? 

I torsdagens webdialog kl. 14.15 presenterer vi en del verktøy og metoder, samt vi deler erfaringer.

For mer informasjon om webdialog høsten 2021, se:
https://smartoppvekst.no/smart-portalen-hosten-2021/

Er du nysgjerrig på SMART portalen? Da kan du lese mer på https://smartoppvekst.no/smart-portalen/

Megselvhelten

/ SMART Senteret smartoppvekst

Line Therese Kvål på Solerød skole presenterer her et spennende opplegget hun selv har utviklet. Tusen takk for at du deler Line.

Jeg er heldig og får jobbe SMART i 3.trinn på Solerød. I høst har det vært fokus på folkehelse og livsmestring i skolen. Perfekt for SMART! Jeg lagde en Megselvhelt. Barna skulle skrive om sine styrker og drømmer, men også om ting de vil øve på og ting de er redde for.

Jeg brukte meg selv som eksempel først. Snakket om det at vi ikke er perfekte og flinke i alt. Jeg mener at den psykiske helsen hos barn har godt av å se at alle har noe å øve på og at ingen bare flyter på å være «feilfri» jeg håper at barna kan lære seg å elske seg selv som de er. Jeg mener at de må ha forbilder som er oppnåelige.

Jeg opplevde at barna synes det var morsomt at jeg også var redd for noe og at jeg måtte øve på mange ting. Barna fylte ut skyene sine selv også fylte vi ut kappene ved hjelp av de andre i klassen. Barna hadde masse fint å si om hverandre! Kappen er det som får Megselvhelten til å fly. Det viser hvor viktig det er å støtte hverandre og si positive ting til andre.
Føler at det var noe i tiden jeg traff der. Vært mye fokus på psykisk helse og det å tørre å være åpen.MAL:

Ukas barn i Ramnes private barnehage

17. september 2021 / SMART Senteret smartoppvekst

Janne-Linn Thornquist er sammen med de andre ansatte opptatt av å bygge relasjoner og fellesskap. Tenk hva som kan skje når barn systematisk får trening i ta andre barn på fersken i å gjøre fine ting og samtidig lete etter gode egenskaper de har. Janne-Linn beskriver her hvordan de gjør det og hvorfor:

Ukas Barn får litt ekstra oppmerksomhet og ansvar. Blant annet har Ukas barn som sin oppgave å være SMART-jeger en uke. Dvs. at barnet får låne et nøkkelknippe med SMART kort. Barnet skal jakte på gode handlinger og positive situasjoner som oppstår mellom mennesker. Videre jobber vi for at barnet skal «fange» disse, ved å fortelle hva bra som skjedde «her-og-nå» til den eller de det gjelder, og samtidig finne en passende karakteregenskap.

I nærmeste samling får barnet anledning til å løfte dette frem for hele barnegruppen. Vi snakker med de involverte om hvordan det føltes ut for Lise, når Hans hjalp henne med å komme seg ned fra treet,- og hvordan kjentes det for Hans å kunne hjelpe?  Har vi tlf tilgjengelig får barnet også ta bilde av situasjonen, før vi skriver det ut, slik at vi også kan synliggjøre situasjonen. Barna syntes det er stor stas og få låne disse nøkkelkorta, og kommer stadig og lurer på hva som står ved hvert av bildene. Det er fortsatt litt tidlig i prosessen, så barna trenger litt støtte og veiledning under «jakta», og til å sette ord og smart-begreper på det som skjer. Men vi opplever at barnas positive fokus blir styrket, og at ukas barn gjør en solid innsats for å fange gode hendelser. Når dette løftes frem foran hele barnegruppa, er det ikke vanskelig å se at involverte barn «vokser» og føler seg betydningsfulle. Gleden og stoltheten over at andre ser at «jeg» kan og gjør noe bra, er til å ta og føle på!

Ved å se etter gode ting og karakteregenskaper hos hverandre, tror vi barna også blir enda bedre kjent med hverandre og alle i barnegruppa. På den måten håper vi at dette også bidrar til å forsterke fellesskapet og relasjonene i gruppa.

Bruk av SMART oppvekst bøker – lese og samtale om gode egenskaper

13. september 2021 / SMART Senteret smartoppvekst

Bli med oss på ukens webdialog i SMART portalen torsdag 16. september kl. 14.15!

Alle mennesker har sterke sider og positive egenskaper som man kan bruke for å få et godt liv, men hvordan blir vi bevisst på egne og andres styrker og interesser? 

Bøkene i SMART oppvekst er praktiske verktøy hvor man leser historier og samtaler om gode egenskaper. Dette er historier som barna kjenner seg igjen i som f.eks; vennskap, skilsmisse, det å streve med skolearbeid osv. 
De ulike bøkene i SMART oppvekst er tilpasset til ulik alder og egner seg godt til bruk i barnehage/skole og på hjemmearenaen. Vi vil presentere en historie fra SMART oppvekst 4 (mellomtrinnet), samt hvordan man kan jobbe med denne.

Du kan lese mer om ukentlige webdialoger her:
https://smartoppvekst.no/smart-portalen-hosten-2021/

SMART trenerutdanning 2021/2022

12. september 2021 / SMART Senteret smartoppvekst

En praktisk utdanning for deg som vil sette relasjoner og fellesskap på dagsplanen.

Barn og unges psykiske helse er under press. Behovet for å høre til og ha nære gode relasjoner i et trygt og godt fellesskap er avgjørende for et godt liv. For å skape gode relasjoner og fellesskap må vi aktivere barn, unge og voksnes ressurser.
Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE og som utløser glede, håp og engasjement?

Med dette fokusspørsmålet som felles utgangspunkt, jakter hver og en på bedre løsninger i egen praksis. Med månedlige samlinger får deltakerne verdifulle input, så er det hjem for å trene, og tilbake på samlingene for å dele igjen. Slik skaper vi sammen et unikt og kreativt læringsfellesskap og varige nettverk som er gull verdt i oppvekstarbeidet. Deltakerne får grundig innføring i teorigrunnlaget som ligger til grunn for SMART oppvekst, samt at de får god trening i å ta i bruk metoder og praktiske verktøy som kan være til inspirasjon og hjelp i det forebyggende arbeidet.

Kurset har oppstart 21. og 22.september på Havna hotell Tjøme (overnatting).
De 7 andre samlingene er som følger: 28.oktober, 25.november, 13.januar, 17.februar, 10. mars, 21. april og 2.juni på Våle samfunnshus i Vestfold. Kursdagene er fra kl. 08.30 – 15.30.
Her er et utsagn fra en deltaker på SMART trenerutdanningen:

«… Trenerutdanninga har gitt meg en helt unik innsikt i hvordan vi som enkeltpersoner, gruppe og samfunn kan skape gode oppvekstmiljøer og et godt samfunn å leve i».
Randi Vermelid, ungdomskoordinator Tønsberg kommune.

Mer informasjon og påmelding finner du her:
https://smartoppvekst.no/smart-trenerutdanning-2/

Lek SMART

8. september 2021 / SMART Senteret smartoppvekst

Hvordan kan du bruke lek som en ressurs for å skape fellesskap, engasjement og glede for ALLE?

Lek SMART kjennetegnes ved at det ikke er konkurransepregede leker, men leker som motiverer til samarbeid.
På SMART portalen presenterer vi ulike type samarbeidsleker, samt hvordan du kan leke SMART på forskjellige måter.
Vi vil også ha samtale og refleksjon rundt lekleders rolle.

Som medlem av SMART portalen kan du bli med oss på ukens webdialog torsdag 9. september. kl. 14.15 – 15.00.

Du kan lese mer om ukentlige webdialoger her:
https://smartoppvekst.no/smart-portalen-hosten-2021/