Hjem

Kalenderluke 22 – desember 2023

21. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

STIV HEKS MED
HYGGELIGE KOMMENTARER

Mål med leken:
 • Bygge relasjoner.
 • Bli trygge på hverandre.
 • Trene på å se gode ting hos hverandre, samt si det til den det gjelder.

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy. Men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva vil det si å gi en hyggelig kommentar til den man skal befri? Hva kan en hyggelig kommentar være? Få frem flere eksempler. På hvilken måte gir man en hyggelig kommentar? På hvilken måte tar man i mot? Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Lekleder peker ut et barn som skal være stiv heks. De andre barna er frie og sprer seg utover et gitt område. Når et barn blir tatt av heksa må han/hun stå stille med ben og armer ut som en stjerne. Først når et annet barn kommer bort og sier en hyggelig kommentar blir man fri igjen, for eksempel: du sier alltid hei når vi møtes, du er god til å spørre om noen vil bli med i leken osv.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvordan var det å gi en hyggelig kommentar? Hvordan tror du det opplevdes for den som tok i mot en hyggelig kommentar fra deg? Hvordan var det å ta i mot? Hva gjør det med deg? Hvordan kan vi gjøre mer av dette utenfor leken? Bruk IRP som nevnt over.

Kalenderluke 21 – desember 2023

/ SMART Senteret smartoppvekst

SAMARBEIDSRINGEN

Mål med øvelsen:
 • Å kunne samarbeide med flere
 • Bygge tillit til hverandre

Denne øvelsen kan gjøres bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før øvelsen:

Samtal med barna om hvordan øvelsen foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva er viktig å tenke på når vi skal gjennomføre denne øvelsen? Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av øvelsen:

Alle stiller seg i en ring. Deretter snur alle seg mot høyre og legger hendene på skuldrene til den som står foran. Alle tar noen skritt inn mot midten av ringen, slik at man står tett inntil den foran. Dette er nødvendig for at øvelsen skal fungere. På signal fra leklederen forsøker alle å sette seg. Det er meningen at den som står bak skal støtte opp som en stol. Vekten blir da fordelt jevnt utover hele ringen. Dette er samarbeid på høyt nivå!

Etter øvelsen:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne øvelsen. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk utenfor øvelsen? Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og følelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 20 – desember 2023

20. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

SUPERMENNESKE

Mål med leken:
 • Skape positive følelser
 • Øve på konsentrasjon
 • Å kunne følge regler

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hvordan var stein, saks, papir? Hva tar hva? Hvordan kan vi hjelpe hverandre med å huske på de ulike stadiene?
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Dette er en artig variant av stein – saks – papir. Alle ligger på gulvet og starter som amøber, det første stadiet i utviklingen. Man finner en annen amøbe å ta stein-saks-papir med. Den som vinner går et hakk opp på utviklingsskalaen, og blir dermed til en kylling. Kyllingen må finne en annen kylling å ta stein-saks-papir med. Man går videre på utviklingsskalaen om man vinner mot samme art. Om man taper går man et hakk ned på utviklingsskalaen og slik fortsetter det til man blir supermenneske. Når deltakerne blir supermenneske kan de begynne som amøbe igjen og se hvor mange ganger de klarer å bli supermenneske. Det går også an å telle antall poeng ved at man for eksempel får et poeng for hver gang man blir supermenneske.

 • 1. Amøbe: Ligg på gulvet krølla sammen.
 • 2. Kylling: Sitt på huk, ta tommelen i armhulen og lag vingeslag mens du lager kyllinglyd.
 • 3. Gorilla: Slå på brystkassa med knytthender mens du lager gorillalyd
 • 4. Menneske: Gå rundt som menneske
 • 5. Supermenneske: Ta begge armene opp i været. Du er blitt et supermenneske og er klar for en ny runde.
Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Hvor mange ganger ble du et supermenneske? Hvilke lure ting gjorde du for å bli det? Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk utenfor leken?
Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 18 – desember 2023

18. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

SMARTE BLIKK

Mål med leken:
 • Øve på å ha øyekontakt
 • Øve på konsentrasjon
 • Øve på å samarbeide med ALLE

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hvordan kan vi få til et samarbeid med ALLE i denne leken? Hva må vi gjøre for å passe på at det alltid er en person som går? Hvordan kan vi passe på at hver enkelt får gå? Hva må vi gjøre for å passe på at ikke alle står stille samtidig? Kom med forslag.
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Lekleder ber alle barna om å fordele seg utover et gitt område. Når alle har funnet en plass velger leklederen ut et barn som skal begynne å gå rundt. De andre skal stå helt stille. Når dette barnet stopper igjen, så skal et nytt barn begynne å gå. Slik skal de fortsette, men det er viktig at ALLE følger godt med. Alle må ha øyekontakt med hverandre og det kreves godt samarbeid slik at det kun er et barn som beveger seg om gangen. Barna må samarbeide med hverandre slik at det ikke er flere som går eller eventuelt at alle står stille samtidig.

Det er viktig at lekleder gir tydelig beskjed om at ALLE skal gå i løpet av leken slik at det ikke er noen få som får gå flere ganger.

Noen ganger kan det være en ide å stoppe leken underveis for å snakke om spørsmålene innledningsvis en gang til. Har det kommet nye forslag til løsninger etter å ha testet leken i praksis?

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Begrunn hvorfor. Hva synes du er bra med å samarbeide med alle i en gruppe? Hva skjer når vi gjør det? Bruk IRP som nevnt over.

SMART adventskalender – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 14 – desember 2023

14. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

DRONNINGENS NØKLER

Mål med leken:
 • Å kunne samarbeide med andre
 • Skape positive følelser
 • Å kunne følge regler

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva kan være lurt å tenke på for å sammen frakte nøklene tilbake til start? Hva skal man gjøre når dronningen gir beskjed om at noen har rørt på seg?
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Lekleder peker ut ett barn som skal være dronning (eventuelt konge). Dronningen står med ryggen til de andre barna på motsatt side av rommet og har et nøkkelknippe (noe som lager litt lyd) liggende rett bak føttene. De andre barna står på en rekke med ansiktet mot dronningen.
Når dronningen står med ryggen til skal h*n telle til tre. Alle barna skal da bevege seg mot dronningen for å ta nøklene. Når dronningen snur seg, skal alle barna fryse. Hvis dronningen ser noen gjør en bevegelse, kan h*n be de gå tilbake til start. Deretter snur dronningen seg og teller til tre på nytt.

Når et barn får tak i nøkkelknippet, skal knippet sendes bakover til der gruppa startet. Det er ikke lov å kaste nøkkelknippet, men det skal sendes fra barn til barn. Her er det viktig å samarbeide godt. Når dronningen snur seg kan h*n gjette hvem som holder på nøklene. Klarer dronningen å gjette hvem som har nøklene, har h*n vunnet. Klarer gruppa å frakte nøkkelknippet hele veien tilbake til start, har gruppa vunnet.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke
egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Hvordan var det å samarbeide for å få nøkkelknippet tilbake til
start? Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk her utenfor leken?
Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 13 – desember 2023

13. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

1-2-3 LEKEN

Mål med leken:
 • Skape positive følelser
 • Øve på konsentrasjon
 • Bygge relasjoner

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper tror du kan være fint å bruke i denne leken? Hvorfor? Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

To og to står mot hverandre. Den første sier 1, den andre 2, den første 3, den andre 1, den første 2, den andre 3 osv. Etter en stund bytter man ut tallet 3 med «hei», men beholder 1 og 2. Da blir det 1 – 2 – «hei» – 1 – 2 – «hei» osv. I neste runde beholder man 1 og «hei». Tallet 2 bytter man ut med et klapp. Da blir det 1 – klapp – «hei» – 1 – klapp – «hei». I denne leken kan man være kreativ og bytte ut hvert tall med det man måtte ønske. Denne leken kan man også gjøre på andre språk.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Er det andre ord/bevegelser vi kan bruke i leken? Hvor langt skal
vi telle? Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk her utenfor leken?
Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 12 – desember 2023

12. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

MUS I HUS

Mål med leken:
 • Øve på konsentrasjon og samarbeid
 • Øve på blikkontakt
 • Kjenne på positive følelser

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva kan være lurt å tenke på før vi begynner å leke? Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Lekleder ber alle barna om å sette seg på en stol med god avstand til hverandre fordelt på et gitt område. De velger selv hvilken retning de sitter med ansiktet. Deretter peker lekleder ut et barn som skal være mus. Barnet (heretter «musa») lar stolen sin bli stående og går til den ene enden av rommet. Der får musa i oppgave om å finne seg et ledig hus (en tom stol). Musa har en regel som den må følge, og regelen er at den kun har lov til å gå, ikke løpe.

På klarsignal fra lekleder begynner musa å gå i retning av den tomme stolen. Nå er det de andre barnas oppgave å passe på at musa ikke finner seg et ledig hus (en tom stol), og derfor må ett barn reise seg opp for så å løpe bort til den aktuelle stolen. Når det er gjort så vil en ny stol bli ledig og musa kan skifte retning. Da må ett nytt barn reise seg og løpe bort til den tomme stolen hvor musa er på vei. Slik fortsetter det helt til musa finner seg en tom stol.
NB: Det er kun ett barn som får lov til å forflytte seg av gangen. De andre må sitte på stolene sine. Når man har reist seg fra sin stol er det ikke lov til å sette seg tilbake igjen selv om musa eventuelt er nærme.

Når musa har funnet seg et hus, så blir det den som reiste seg sist som blir en ny mus.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Fikk alle barna lov til å forflytte seg for å beskytte huset eller var det bare noen få? Hva kan vi gjøre for at enda flere barn får forflytte seg? Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk her utenfor leken? Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 11 – desember 2023

11. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

HVEM ER LEDEREN?

Mål med leken:
 • Å kunne følge beskjeder fra andre
 • Å kunne samarbeide med andre
 • Bruke kreativiteten

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt
for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis
dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva kan forslag til bevegelser være? Hva er lurt å passe på når detektiven kommer inn?
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Lekleder ber barna lage en sirkel med stoler. Det skal være en stol mindre enn det er antall barn (et alternativ til leken er at barna står i en sirkel uten stoler). Et barn skal være detektiv og gå ut av rommet, de andre skal sitte på hver sin stol. Når detektiven har gått ut peker lekleder på et barn som skal være leder. Dette barnet skal bestemme hvilke bevegelser som skal gjøres og de andre barna skal gjøre akkurat det samme som lederen gjør. For eksempel klappe på låret, klø seg i hodet, trampe med føttene osv. Lederen skal fortløpende skifte på bevegelsene.
Når lederen er klar og har begynt med bevegelser sammen med resten av barna, kaller lekleder detektiven inn igjen. Detektiven blir plassert i midten av sirkelen og har nå i oppgave å finne ut av hvem som er lederen. Her må lederen passe på hvor detektiven ser når man bytter bevegelser. Klarer detektiven å gjette hvem som er lederen på tre forsøk? Når lederen er avslørt er det to nye barn som får rollen som detektiv og leder.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Hvordan var det å følge bevegelsene til lederen? Gjorde du noen lure ting for at ikke detektiven skulle finne ut av hvem lederen var? Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk utenfor leken? Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 8 – desember 2023

8. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

KNUTEMOR/FAR

Mål med leken:
 • Å samarbeide med andre
 • Være kreative
 • Å kunne følge en beskjed

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva er lurt å tenke på når vi skal samarbeide om å lage en stor knute? Hva må knutemor/far tenke på? Hva gjør vi når vi får en beskjed fra knutemor/far?
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Et barn blir valgt til knutemor/far og går ut av rommet. De andre deltakerne står i en ring og holder hverandre i hendene. Nå skal vi lage en stor floke/knute ved å gå mellom bena over og under armer. Når alle har vært med på å lage knuten ropes knutemor/far inn igjen. Så skal knutemor/far løse opp den knuten de har lagd. Her er det viktig å kunne ta imot beskjeder fra knutemor/far når vedkommende skal løse opp knuten.
Tips: dersom det er mange barn kan det være lurt å dele opp barna i mindre sirkler (6 – 8 barn pr. gruppe).

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Hvordan var det å lage knuten sammen med andre? Hvordan var det å ta imot beskjeder fra knutemor/far? Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk utenfor leken? Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 7 – desember 2023

7. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

VALGØVELSEN

Mål med øvelsen:
 • Bli bevisst på egne valg
 • Klare å ta valg og begrunne de
 • Bli trygge på hverandre

Denne øvelsen kan gjøres bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før øvelsen:

Samtal med barna om hvordan selve øvelsen foregår.
Spørsmål til samtale kan være: Hva vil det si å ta et valg? Hvorfor velger vi som vi gjør? Hva betyr det å ta ansvar for egne valg? Hvilke ytre ting kan påvirke oss til å ta et valg?
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av øvelsen:

Lekleder ber alle barna stå på en rekke etter hverandre før vedkommende stiller seg fremst med ansiktet vendt mot barna.
Deretter gir lekleder barna to valg, for eksempel: «Hva liker du best? Taco eller pizza? De som liker taco best, tar et skritt til høyre side. De som liker pizza best, tar et skritt til venstre. Hvis du liker begge deler like godt/dårlig eller ikke er helt sikker på hva du liker blir du stående.»
Når alle barna har tatt et valg får lekleder noen av barna til å begrunne valget sitt: «Lise, du valgte pizza. Hvorfor det?» «Morten, du valgte å bli stående på midten. Hvorfor det?» osv.
Her er det lekleders ansvar å anerkjenne alle svar som kommer.

Når noen barn har begrunnet sine valg går alle tilbake til rekken før nye valg kommer og samme prosedyre gjentas.

Eksempler på valg kan være: Hva liker du best av

 • sommer – vinter
 • lese bok – se på film
 • spille fotball – sykle
 • katt – hund

En kan også bytte ut til for eksempel valg av egenskaper: Hvilken egenskap verdsetter du mest hos en venn?

 • ærlighet – omsorg
 • mot – ansvarsbevissthet
 • humor – omsorg

Man kan sette opp dilemmaer de skal ta valg i og begrunne osv. Du kommer hjem fra skolen og er skrubbsulten. I kjøleskapet ligger en sjokolade.
Skal du spise den opp?

 • ja – nei

Mamma har sagt at de skal spise mat og ikke godteri når de kommer fra skolen. Mamma skal bruke den i en kake hun skal bake. De har en avtale … osv.

Antall runder man gjennomfører denne øvelsen velger man selv, men vår erfaring er at 4-6 ganger er fint. Det viktige i denne øvelsen er å trene på å ta egne valg, samt begrunne de.

Etter øvelsen:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne treningsøvelsen. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Hvordan var det å ta et eget valg uavhengig av hva andre gjorde? Hvordan var det å begrunne det valget du tok? Lag dine egne gode refleksjonsspørsmål. Det handler om å reflektere over hvordan denne øvelsen var og hva vi kan ta med oss videre. Bruk IRP som nevnt over.  

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.