Hjem

Januarsalg på SMART oppvekst produkter!

27. januar 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

Frem til 31. januar 2023 er det 20% rabatt på alle SMART produkter!
https://smartoppvekst.no/butikk/

Alle mennesker har sterke sider og positive egenskaper som man kan bruke for å få et godt liv. Men hvordan blir vi bevisst på egne og andres styrker og interesser?

Bøkene i SMART oppvekst er praktiske verktøy hvor man leser historier og samtaler om gode egenskaper. Dette er historier barna kjenner seg igjen i. Temaene handler blant annet om vennskap, skilsmisse, det å streve med skolearbeidet, lekser, å sette grenser, være ærlig osv. De ulike bøkene er tilpasset alder.

I vår nettbutikk er det nå 20% rabatt på alle SMART produkter. Tilbudet varer frem til 31. januar 2023.
Du kan lese mer om de ulike produktene i vår nettbutikk:

https://smartoppvekst.no/butikk/

SMART festivalen 2023

26. januar 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

– for deg som jobber med mennesker

Årets tema er «sosial bærekraft», og gjennom verdiene til SMART vil du få inspirasjon, faglig påfyll og verktøy som du kan ta med deg og bruke i hverdagen.

«Hvordan skape og ivareta gode relasjoner i et inkluderende fellesskap?»

Glenn Solberg
Siri Abrahamsen
Arild Bjørndal

Årets foredragsholdere er gode på nettopp dette og vi er stolte av å kunne presentere:

 • Glenn Solberg – Suksesstrener for Sveriges herrelandslag i håndball og tidligere håndballproff.
 • Siri Abrahamsen – Grunnlegger av Verdifabrikken og konseptet Gleding.
 • Arild Bjørndal – Samfunnsmedisiner og tidligere direktør i RBUP.

Disse tre fantastiske konferansierene skal lede oss trygt gjennom dagen:

 • Sverre Brekke Tollefsen – 11 år, elsker fotball, elev på Kirkevoll skole i Tønsberg.
 • Maren Lie Karlsen – 11 år, elsker hest, elev på Kirkevoll skole i Tønsberg.
 • Ole Rolfsrud – Journalist og programleder i NRK.

Påmelding SMART festivalen onsdag 19. april kl. 11.00 – 15.30:
https://smartoppvekst.no/butikk/moter-kurs/smart-festivalen-2023/

Påmelding for ansatte i Tønsberg kommune:
https://smartoppvekst.no/butikk/moter-kurs/smart-festivalen-2023-for-ansatte-i-tonsberg-kommune/

Anerkjennende tilbakemeldinger på utviklingssamtaler

25. januar 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

På 2. trinn ved Røråstoppen skole i Tønsberg jobber Berit Sanne Elmer som kontaktlærer. Hun er også deltaker på årets SMART trenerutdanning. I klassen jobber Berit systematisk med å se alle elevene og hun forteller her om hvordan hun blant annet gjør det knyttet opp mot utviklingssamtaler:

I forbindelse med mine utviklingssamtaler så finner jeg ut hvilke egenskaper som elevene har utmerket seg i og som jeg ønsker å forsterke/se mer av hos den enkelte elev.

Eleven får utdelt egenskapen på samtalen i form av en «høytidelig» overrekkelse av ett smartkort samtidig med en muntlig begrunnelse for egenskapen. Dette gjør jeg på slutten av hver utviklingssamtale de har med meg.

I gamle Re kommune (nå Tønsberg) har elevene oppigjennom hele barnehageløpet fått slike kort – mange har samlet på dem. Ved å gi disse på utviklingssamtalen vil både foresatte og barn se dette kortet og det fører til gode samtaler. Jeg vet mange samler på dem og har dem enten på kjøleskapet eller på rommet sitt.

Rent praktisk kopierer jeg opp smartkort fra denne linken: https://smartoppvekst.no/20-karakteregenskaper/. Disse klipper jeg opp og oppbevarer i en boks (jeg har en slik det har vært farger i). Jeg laminerer disse slik at jeg bare kan ta ett kort når jeg finner ut hvilken styrkeegenskap jeg ønsker å ha.

Jeg bruker også disse kortene i hverdagen når en elev har gjort noe ekstra fint (i tillegg til å bruke SMART nøkkelknippe). Eller når de trenger en ekstra oppmuntring. Boksen har jeg i klasserommet slik at den er tilgjengelig hele tiden.

Hvem passer til …….. da?
Noen ganger er det veldig lett å finne, andre ganger ikke så lett. Det kan også bli det samme kortet flere ganger. Jeg prøver å finne varierende kort som passer og som fremmer god fremgang. På baksiden av kortet skriver jeg også ofte begrunnelsen som er knyttet til egenskapen de får, samt dato.SMART trenerutdanning: Folkehelse og livsmestring i praksis!

22. januar 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

Er du en ildsjel som brenner for barn og unge?
SMART oppvekst er et pågående utviklingsarbeid for å skape oppvekstmiljøer og tjenester som kan gjøre det mulig for alle barn å føle seg inkludert og ha det godt.

SMART trenerutdanning
Utdanningen går over ett år og består av 8 heldagssamlinger. Første samling går over to dager, og utdanningen avsluttes med en festival. Et viktig formål med utdanningen er å bidra til å øke kapasiteten til å skape sosiale forbedringer for barn og unge i egne virksomheter. I stedet for at utdanningen skal svare på hvordan dette kan gjøres, har vi invitert deltagerne til å utforske følgende fokusspørsmål:

Hvordan kan vi sammen utvikle en praksis med større evne til å skape inkludering, trivsel og helse for ALLE barn og unge?

Det er undersøkelsesprosessene som står i sentrum i treneropplæringen. Deltagerne gis opplæring i ulike metoder som de kan ta i bruk for å utvikle ny kunnskap, inspirert fra hverandres praksis. SMART trenerutdanning har vektlagt betydningen av å utvikle et læringsfelleskap der vi utvikler kunnskap fra praksis. SMART oppvekst er ikke et program som tilbyr standardiserte løsninger og ferdig utviklede konsepter som kan brukes for å skape økt trivsel og helse for barn og unge. SMART oppvekst kan snarere forstås som et sosialt innovativt utviklingsarbeid der løsningene på hva som skal til for å skape well-being må forskes fram i de ulik lokale kontekstene barn og unge er i til daglig. Barn, unge og deres foreldre må involveres som medskapere og samarbeidspartnere i disse utviklingsprosessene. På utdanningen får deltagerne erfaringer med hvordan de skal lede arbeidet i slike samarbeidende læringsprosesser.

Vår tanke er at når deltagerne skal lære hvordan man leder utvikling av anerkjennende læringsprosesser, så må vi som ledere av kurset, så godt vi kan søke å vise hvordan dette kan gjøres i dette læringsfellesskapet. Vi må vise hvordan vi kan lede prosesser som gjør at alle på utdanningen føler seg sett og anerkjent. At alle opplever at det de sitter med av erfaringer, meninger og interesser blir lyttet til.

Siden oppstarten i 2017 har nå mer enn 130 fagfolk fra ulike tjenester vært med på utdanningen. Tønsberg kommune er godt representert, men studiet har også samlet deltagere fra 16 andre kommuner. Utdanningen har også deltagere fra privat næringsliv.

Litt om innholdet og erfaringene
Alle deltagerne plasseres i læringsgrupper som er heterogent sammensatt. Lærere blandes med førskolelærere, SFO ansatte, ansatte i barnevern, helsestasjon og andre. På denne måten vil alle få tilgang på flere perspektiv og erfaringer i læringsarbeidet enn hva man ville fått hvis man hadde satt sammen grupper på en homogen måte.
Den første samlingen går over to dager. Vi overnatter. Har en hyggelig middag sammen og blir på denne måten raskere sammensveiset som en gruppe.

Opplæringsmodellen vi har utviklet er basert på en relasjonell tilnærming til læring. Tanken er at vi lærer best nå vi har det godt og er trygge i de sosiale relasjonene der læringen skal skje. Vi har derfor lagt stor vekt på at alle (raskt) skal etablere en høykvalitetsrelasjon til en annen student i løpet av kort tid (før lunsj på første samling).

Anerkjennende intervju og styrkeportretter er to sentrale metoder som vi tar i bruk for å få til dette. Deretter jobber vi for at alle skal oppleve at de er ei gruppe der de kan føle seg trygg, føle seg sett og anerkjent. Målet er å skape et slikt (opplevd) fellesskap i løpet av den første dagen. I løpet av de to dagene vi er sammen er målet at vi skal klare å samskape et læringsfellesskap der alle opplever å ha det godt.

På begynnelsen av dag 2 på Trenerutdanningen (november 2018), gjennomførte vi en kort undersøkelse der vi ba våre læringskollegaer skrive ned sine erfaringer med hvordan det er å være i et fellesskap preget av anerkjennelse. Hva skjer når vi bygger nye relasjoner og nye sosiale fellesskap basert på anerkjennelse?

 • Jeg blir varm om hjertet. Åpner meg for både meg selv og andre.
 • Når jeg blir møtt med anerkjennelse føler jeg meg sett, hørt og akseptert. Dette er viktig for at jeg skal føle meg trygg og for at jeg skal kunne være meg selv.
 • Klumpen i magen forsvant. Ble sett og hørt på en fin måte.
 • Jeg kjente at det var lettere å åpne seg for gruppa. Jeg delte mer, tidligere, enn jeg nok ville gjort. Dette har gitt meg energi og glede. Jeg var støl i lattermuskelen på kvelden, samtidig som jeg var utladet.
 • Jeg blir glad. Jeg slapper av. Jeg får lyst til å dele. Jeg får lyst til å lytte. Det bygges tillit.
 • Jeg blir mer kreativ, engasjert og glad.
 • Får en trygghet og indre ro. Skaper åpenhet rundt tanker og refleksjoner.
 • Trygg, anerkjent, glad, positivt ladet. Som en god utgave av meg selv. Avslappet. Verdsatt.
 • Jeg føler meg sett. Får energi. Blir mer avslappet. Blir mer engasjert og interessert. Ønsker å bli mer kjent med folk. Føler meg som en del av fellesskapet.
 • Åpner meg raskere enn jeg ellers ville gjort.
 • Jeg blir trygg og får lyst til å bidra til fellesskapet. Jeg blir motivert. Føler meg sett.

På hver samling settes det av tid til å dele erfaringer fra hva slags ”ny praksis” som er under utvikling hos den enkelte. Dette samles inn og fungerer som en stor idebank for utvikling av egen praksis. I denne idebanken inngår også verktøy og metoder utviklet av SMART senteret og tidligere deltagere på trenerutdanningen. Vi gjør øvelser, reflekterer sammen og oversetter til eget arbeid. I denne prosessen skapes det utrolig mange nye og spennende innovasjoner som igjen deles på samlingene, via tekster, bilder, filmer, men også ut i den store fellesskapet på hjemmesiden, Facebook, kurs, Webdialoger osv.

Praktisk info
Kull 6 har oppstart 13. og 14. september 2023. Deretter vil det være 7 månedlige samlinger.

Ta kontakt med Henrik Kopstad Arnesen for en uforpliktende prat.
Han kan treffes på telefon 45281085 eller på e-post: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no

Mer informasjon finner du her: https://smartoppvekst.no/smarttrenerutdanning-1-ars-studie/

Hva betyr egentlig omsorg?

20. januar 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

I 4. klasse på Botne skole i Holmestrand kommune har de undret seg over hva det innebærer å vise eller få omsorg. Resultatet ble gode og dype samtaler, og ikke minst flotte tegninger.
Ole-Morten Skoglund og Jan Roger Svendsen Landsnes er med på årets SMART trenerutdanning. De beskriver her hvordan de jobbet videre sammen med 4. klassingene:

Etter en god prat rundt omsorg fikk elevene i oppgave i å tegne fra en gang de ga eller fikk denne egenskapen. Her kom det mange fine bilder fra elevene. Noen valgte kun å skrive og det var også greit.
Vi utfordret også elevene til å komme opp å fortelle om tegningen eller det de hadde skrevet. Etter at noen tok til motet, hang flere seg på. Her kjente de på mestring ved å vise mot, samtidig som de fikk dele en god opplevelse med omsorg.

Her finner du alle 20 karakteregenskapene uten tegning: https://smartoppvekst.no/wp-content/uploads/2021/01/SMART-illustrasjoner-NORSKE-UTEN.pdf

Bergen: SMART grunnkurs – Folkehelse og livsmestring på timeplanen (samarbeid med KLP)

14. januar 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

Kurset er for ansatte med tjenestepensjon i KLP.

Zander Kaaes gate 7, 5015 Bergen
Onsdag 22. mars 2023 kl. 09.00 – 15.30

Kurset er primært for ansatte i barnehage og barneskole, men andre som foresatte, frivillige innen fritidssektoren ol. kan ha stort utbytte av kurset.

Kursavgift: Kr. 950,- inkluderer lunsj, valgfri lærebok og en kortstokk med styrkekortene.

Påmelding for ansatte med tjenestepensjon i KLP: https://smartoppvekst.no/butikk/moter-kurs/smart-oppvekst-kurs-samarbeid-med-klp-onsdag-22-mars-2023/

Adresse for dagen: Zander Kaaes gate 7, 5015 Bergen.

Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE og som utløser glede, håp og engasjement?

Mange barn og unge opplever en hverdag med preget av ensomhet, press, lite motivasjon osv. For ansatte kan dette blant annet føre til konflikter, uro, opplevelsen av å mislykkes og stress.
Et inkluderende fellesskap og gode relasjoner er den beste medisinen. Men hvordan skape felleskap der man vil hverandre vel og der en er opptatt av å spille hverandre gode?

SMART handler mye om hvilke briller eller linser vi setter på nesa i møte med oss selv og i møte med andre. Vi finner det vi leter etter og kanskje enda viktigere det vi holder mye fokus på får vi mer av.

 • SMART handler om hvordan vi opptrer overfor hverandre i daglig omgang.
 • SMART handler om å bygge felleskap der ALLE føler seg inkludert og opplever glede, håp og engasjement.

Læreplanen for skolen og Rammeplanen for barnehagen gir en god retning, men hvordan komme fra gode intensjoner til praktiske handlinger i klasserommet og i barnehagen (demokrati og medborgerskap, dybdelæring, sosial læring og utvikling, mangfold og gjensidig respekt osv)?

SMART oppvekst har utviklet en rekke verktøy og metoder til bruk. Kurset legger opp til mye praktisk utprøving, refleksjon og oversettelse til egen hverdag. Det er avgjørende hvordan du som håndverker oversetter og tar i bruk verktøyene. Du kjenner dine styrker, dine vaner, dine barn og hva som fungerer for dere.

Det er verdiene og prinsippene (SMART kompasskurs) som er smart å styre etter.

 • Styrkefokus – hovedfokus på personlige styrker og det som fungerer bra.
 • Medvirkning – Regissere samtaler gjennom å stille gode forløsende spørsmål der alle føler seg sett og hørt. 
 • Anerkjennelse – alle opplever seg anerkjent for det en mener, tror på og står for.
 • Relasjoner – Alle tar ansvar for at alle føler seg inkludert og har noen å være sammen med.
 • Trening – systematisk trening (utholdenhetstrening, styrketrening og mental trening) i klare å sette disse prinsippene i spill.

Tenk hva som kan skje når vi

 • Setter relasjoner og fellesskap i sentrum
 • Er opptatt av å aktivere alle barn og unge sine store uforløste ressurser
 • Tenker forebygging i stedet for reparasjon

Velkommen til SMART grunnkurs onsdag 22. mars 2023.

Påmelding for ansatte med tjenestepensjon i KLP: https://smartoppvekst.no/butikk/moter-kurs/smart-oppvekst-kurs-samarbeid-med-klp-onsdag-22-mars-2023/

SMARTe jentegrupper på Kirkevoll skole

9. januar 2023 / Karina Heimestol

Før jeg begynte å jobbe som rådgiver på SMART senteret jobbet jeg på Kirkevoll skole i Tønsberg kommune. Der jobbet jeg blant annet med ulike miljøer, og her beskriver jeg en prosess som jeg gjennomførte på mellomtrinnet. Prosessen er basert på AI (Appreciative Inquiry) som er et av teorigrunnlagene som SMART oppvekst bygger på.

«På lørdag ringte det på døra. Utenfor sto det to jenter fra klassen. Jeg ble så glad for det har aldri vært noen fra klassen som har ringt på hos meg før. De to jentene spurte om vi skulle leke sammen og vet du hva, vi hadde det så gøy sammen at vi faktisk overnattet hos hverandre også!»
– Jente 6. trinn, underveis i prosessen med jentegrupper.

I en periode på ca. 3 måneder jobbet jeg med jentemiljøet på to ulike trinn ved Kirkevoll skole. Begge trinnene hadde forholdsvis like utfordringer med mange konflikter, baksnakking, samt jenter som ble holdt utenfor i lek. I samarbeid med kontaktlærer og skolens ledelse ble det derfor bestemt at jeg skulle starte en prosess med jentegrupper på hvert trinn for å jobbe med jentemiljøet.

Før oppstart av jentegruppene startet jeg med å kartlegge jentenes relasjoner innenfor trinnet. Alle jentene ble spurt om følgende:

 • Hvem vil du helst jobbe sammen med i timene? Skriv 3 navn.
 • Hvem vil du helst være sammen med i friminuttene? Skriv 3 navn.
 • Hvem vil du helst være sammen med på fritiden? Skriv 3 navn.

Når alle jentene hadde levert sine svar tegnet jeg opp sosiogram, ett sosiogram for hvert spørsmål. På den måten kunne jeg enkelt se hvordan relasjonene var til hverandre i timen, i friminuttet og på fritiden. Resultatet viste at det var jenter som stod veldig sterkt i gruppa og det var jenter som stod veldig svakt. Det var også få relasjoner på tvers mellom A og B klassene.

Sosiogrammene som ble tegnet var kun til eget bruk i prosessen og var noe som jentene aldri fikk kjennskap til.

Før oppstart av jentegruppene ble det satt noen faste rammer. Et jentegruppemøte skulle vare i 45 minutter. Vi ble enige om å begynne med to ganger pr. uke i fire uker, deretter en gang pr. uke. Innholdet til jentegruppe-møtene skulle ta utgangspunkt i fokusspørsmålet: Hvordan kan vi sammen skape et jentemiljø som fører til trygghet og trivsel for alle? Jentenes respons skulle hele tiden ligge til grunn for hvordan veien skulle bli til.

Ved oppstart var det et tydelig skille mellom A og B klassen. Vi startet derfor med å lage et felles styrketre som alle fikk et eieforhold til. Fokusspørsmålet Hvordan kan vi sammen skape et jentemiljø som fører til trygghet og trivsel for alle? ble notert i stammen og deretter intervjuet jentene hverandre to og to på jakt etter suksesshistoriene.

Hva betyr vennskap med klassevenninner for deg?

 • Fortell om en gang du opplevde et godt vennskap blant klassevenninner. Hva gjorde du? Hva gjorde den/de andre?
 • Hvilke egenskaper ble brukt i denne situasjonen?

Suksesshistoriene for når de selv opplevde et godt jentemiljø ble notert i røttene.

Deretter drømte vi oss frem til siste skoledag; En fugl flyr over Kirkevoll skole og ser ned på oss siste skoledag før sommerferien. Hvordan ser jentemiljøet ut? Hvordan har du det? Hvordan har de andre det i forhold til jentemiljøet? Jentene intervjuet hverandre på nytt to og to, og sammen skapte vi drømmen (krona) for hvordan vi ønsket at jentemiljøet skulle se ut.

Når styrketreet var skapt begynte vi prosessen med å lage veikart. Med utgangspunkt i drømmen plukket vi ut hva som skulle være vårt første delmål, vårt første skritt på veien for å skape et jentemiljø som fører til trygghet og trivsel for alle. Veikartet ble laget for en bestemt periode og inneholdt følgende:

Delmål, Feiring, Hindringer, Tiltak.

På den måten jobbet vi systematisk ved å ta de små skrittene i retning drømmen. Jentene selv fikk medvirke til hva delmålet skulle være, samt helt konkrete tiltak som skulle gjennomføres. De var også med å bestemme ulike typer feiringer som vi hadde med jevne drypp.

Når vi jobbet med konkrete delmål trente vi på å ha et styrkefokus til oss selv, samt til hverandre. Hver jente fikk sin egen lille bok hvor de fikk notere sine suksesshistorier knyttet opp mot delmålet som var valgt for perioden. Sammen med historien de noterte limte de inn karakteregenskapene de synes var fremtredende i historien. Deretter løftet vi historiene høyt for hverandre.

Jentene fikk også utdelt Hemmelig venn på en SMART måte hvor de skulle se etter hvilke gode ting sin hemmelige venn gjennomførte. Når de kom tilbake på jentegruppemøte fikk de utdelt boken til sin hemmelige venn og på lik måte kunne de notere suksesshistoriene de hadde observert, samt lime inn egenskaper som var fremtredende. Når historiene var notert og egenskaper limt inn ble det avslørt hvem som var hemmelig venn til hvem, samt at historiene ble lest høyt for hverandre.

Hvem som skulle være hemmelig venn med hvem ble til på bakgrunn av sosiogrammene. Målet var å styrke relasjoner, samt bygge relasjoner på tvers mellom A og B klassene.

Inn på jentegruppemøtene ble det også fast å gjennomføre 1 – 2 samarbeidsleker pr. gang. Samarbeidslekene ga positive følelser, den var relasjonsskapende og den skapte også et fellesskap i jentemiljøet. Underveis ønsket jentene vennegrupper slik at de lettere kunne flytte leken ut i friminuttet, og med sosiogrammet som verktøy ble det satt sammen vennegrupper.

Lekene hentet vi fra ulike lekehefter som ligger på www.smartoppvekst.no.
Det kunne for eksempel være knutemor, walk and talk, folk mot folk, hva er forandret parter osv.

Fortløpende gjennom hele prosessen var jentene med å evaluere sitt eget arbeid; Hvilke gode ting har skjedd i jentemiljøet? Hva har du gjort? Hva har de andre gjort? Ved å jobbe på denne måten hadde vi hele tiden fokuset mot ønsket adferd og jentene selv ble bevisst på de positive endringene som foregikk i miljøet. Gradvis ble det bygd nye og sterkere relasjoner mellom A og B klassen, og jentene selv beskrev det som at det var blitt en hull i muren
– nå gikk alle i C

Når vi nærmet oss avslutning for jentegruppemøtene evaluerte vi hele perioden sammen; Hvordan hadde du det i jentemiljøet på trinnet før vi begynte med jentegruppe? Hvordan har du det i jentemiljøet ? Jentene fikk i oppgave å skrive og/eller tegne for å besvare oppgaven, og tilbakemeldingene som kom var mange og ga inntrykk.

En jente som ved kartleggingen av relasjonene 3 måneder tilbake i tid stod veldig sterkt i gruppa, sier nå: «Jeg trodde alle hadde noen å leke med, men først nå forstår jeg hva vennskap betyr! Jeg skjønner at jeg må se meg rundt for å spørre andre om de vil være med.»

En annen jente som ved kartleggingen av relasjonene stod svakt i gruppa, forteller etter 3 måneder med jentegrupper: «Det føles så godt når dere kommer bort til meg i friminuttet for å spørre om jeg vil bli med i leken. »

Her kan du se flere før/nå tegninger fra jentene:
https://smartoppvekst.no/smart-jentegruppe/

Juletreet vi bygde hender for hender på Nordskogen skole

15. desember 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Mona Røed har latt seg inspirere av Hanne Engelstad som bygde juletre hender for hender sammen med sin klasse. Nå har Mona og 1. klasse på Nordskogen skole i Horten laget sitt eget juletre bygd på samme måte:

Elevene laget hendene i kunst og håndverk i november. Da hadde vi fokus på samarbeid, så alle skulle klare å tegne både høyre og venstre hånd. De klippet ut og dekorerte hendene, som så ble lagt i «trekkeboksen».

Hver dag i desember trekker vi 2 – 3 elever. Disse får hver sin julekule. Bak på julekula skriver vi styrker og andre positive kommentarer som de får fra de andre elevene. Hendene og julekulene stiftes sammen og henges på veggen i juletreform.

Vi har fått god trening i hvordan man gir og hvordan man tar imot hyggelige kommentarer og komplimenter. Det har vært mye omsorg og respekt i klasserommet hver dag. De har vært kreative når de finner styrker og gode egenskaper hos hverandre.

Siste skoledag før juleferien skal vi høste treet, og julekulene sendes med hjem som en julehilsen fra klassen. 

SMART grunnkurs

14. desember 2022 / Karina Heimestol

Et grunnkurs i SMART oppvekst inneholder innledende teori, praktiske metoder og refleksjon. Det vil være noe forelesning, plenum med deltakelse og samtaler i gruppe. Kurset passer for ansatte i barnehage og skole/SFO, eller andre som jobber med barn og unge.

Mange elever opplever en skolehverdag med utenforskap, press, lite motivasjon m.m.
For ansatte kan dette blant annet føre til stress, konflikter og uro.
SMART oppvekst skal bidra til vennskap, læringsglede, trygghet og håp. Hvordan får vi til det?

Det er utviklet et sett med verktøy og metoder, men det er du som håndverker som avgjør nytteverdien. I dette digitale kurset vil du sammen med din virksomhet få innsikt i noen sentrale verktøy som kan hjelpe deg på veien for å bygge gode relasjoner og et godt fellesskap.

Kurset varer i 2 timer. Tidsramme er mulig å tilpasse til egen utviklingstid.
For mer informasjon og avtale om pris, ta kontakt med henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no

Er du nysgjerrig på SMART kursrekke? Vi syr sammen en kursrekke som passer for din virksomhet.
For mer informasjon: https://smartoppvekst.no/smart-kurs-i-virksomheter/

En hyggelig førjulsaktivitet for både små og store

9. desember 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Jeanett Thorkildsen Tollefsen og Jeanette Sæthereng Strøm er med på å skape ekstra førjulshygge på sine arbeidsplasser. De forteller hvordan de gjør det helt konkret både med elever og i personalet.

Jeanett Thorkildsen Tollefsen jobber på Solerød skole i Tønsberg kommune. I tillegg jobber hun som rådgiver på SMART senteret. Jeanett forteller her om en hyggelig førjulsaktivitet for elevene:

Vi har fokus på gode relasjoner i klasserommet og i personalet for tiden. Det trenger styrking.

I desember ble vi enige om at vi gjerne vil lage noe hyggelig til elevene, som de skal få med seg hjem. Resultatet ble et hjerte til hver elev, med gode ord og hver sin egenskap. Ingen har fått lik egenskap. Sammen med SMART-arbeidet i klassen, så jobber vi mye med å skape et fellesskap. Vi snakker mye om hvordan vi vil ha det i klasserommet, og hvordan vi sammen kan bidra til å lage en så god klasse som mulig. Det er tidkrevende arbeid, men spennende og viktig. Jeg vet at det gir gode resultater i enden.

Jeanette Sæthereng Strøm jobber på Lillås skole i Horten kommune. Hun forteller hvordan hun har blitt inspirert og deretter laget en “hjertegang” for de hun jobber sammen med:

Etter et tips på siden deres, så har jeg laget en «hjertegang» for kollegene mine. Her er beskjeden jeg la ut på Teams:

Kjære Lillås skole. Jeg har hengt opp hjerter med navn på alle oss voksne som jobber her. Når du går forbi er det hyggelig om du skriver inn noen fine ord på hjertene som sier noe om den personen. Sammen fyller vi hjertene både på papir og i kroppen, i desember.

Det er hyggelig å se at mange har likt innlegget med hjerter, og det er flere som allerede har begynt å skrive på dem. Jeg tenkte dette var en hyggelig desemberting å gjøre.