Hjem

Kalenderluke 22 – desember 2023

21. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

STIV HEKS MED
HYGGELIGE KOMMENTARER

Mål med leken:
 • Bygge relasjoner.
 • Bli trygge på hverandre.
 • Trene på å se gode ting hos hverandre, samt si det til den det gjelder.

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy. Men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva vil det si å gi en hyggelig kommentar til den man skal befri? Hva kan en hyggelig kommentar være? Få frem flere eksempler. På hvilken måte gir man en hyggelig kommentar? På hvilken måte tar man i mot? Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Lekleder peker ut et barn som skal være stiv heks. De andre barna er frie og sprer seg utover et gitt område. Når et barn blir tatt av heksa må han/hun stå stille med ben og armer ut som en stjerne. Først når et annet barn kommer bort og sier en hyggelig kommentar blir man fri igjen, for eksempel: du sier alltid hei når vi møtes, du er god til å spørre om noen vil bli med i leken osv.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvordan var det å gi en hyggelig kommentar? Hvordan tror du det opplevdes for den som tok i mot en hyggelig kommentar fra deg? Hvordan var det å ta i mot? Hva gjør det med deg? Hvordan kan vi gjøre mer av dette utenfor leken? Bruk IRP som nevnt over.

Kalenderluke 21 – desember 2023

/ SMART Senteret smartoppvekst

SAMARBEIDSRINGEN

Mål med øvelsen:
 • Å kunne samarbeide med flere
 • Bygge tillit til hverandre

Denne øvelsen kan gjøres bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før øvelsen:

Samtal med barna om hvordan øvelsen foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva er viktig å tenke på når vi skal gjennomføre denne øvelsen? Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av øvelsen:

Alle stiller seg i en ring. Deretter snur alle seg mot høyre og legger hendene på skuldrene til den som står foran. Alle tar noen skritt inn mot midten av ringen, slik at man står tett inntil den foran. Dette er nødvendig for at øvelsen skal fungere. På signal fra leklederen forsøker alle å sette seg. Det er meningen at den som står bak skal støtte opp som en stol. Vekten blir da fordelt jevnt utover hele ringen. Dette er samarbeid på høyt nivå!

Etter øvelsen:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne øvelsen. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk utenfor øvelsen? Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og følelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 19 – desember 2023

19. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

ALFABETLEKEN

Mål med leken:
 • Å kunne samarbeide med flere
 • Bruke kreativiteten
 • Å være trygg på alle bokstavene i alfabetet

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva er viktig å gjøre når vi skal samarbeide om å få til noe? Hvordan sørger vi for at alle er med i en gruppe når vi skal lage bokstaver?
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

På signal skal alle barna bevege seg rundt i området slik leklederen sier (gå, krabbe, kravle, hoppe osv.) Alle skal bevege seg helt til leklederen sier en bokstav høyt og tydelig. Når man hører en bokstav, skal man straks gå sammen (fra to til fire personer) og lage denne bokstaven. Når alle har laget bokstaven, sier leklederen «alfabet», og deretter hvordan man skal bevege seg. Etter kort tid sier leklederen en ny bokstav. 

Tips: det er greit å innføre en regel om at man for hver bokstav må finne nye personer å samarbeide med. De kan veksle mellom store og små bokstaver, og de kan lage bokstavene stående eller liggende. Dette er en lek som fungerer like godt ute som inne.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være:  Hvilke egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Hvilke lure ting ble gjort når dere samarbeidet om å lage en bokstav? Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk utenfor leken?
Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 18 – desember 2023

18. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

SMARTE BLIKK

Mål med leken:
 • Øve på å ha øyekontakt
 • Øve på konsentrasjon
 • Øve på å samarbeide med ALLE

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hvordan kan vi få til et samarbeid med ALLE i denne leken? Hva må vi gjøre for å passe på at det alltid er en person som går? Hvordan kan vi passe på at hver enkelt får gå? Hva må vi gjøre for å passe på at ikke alle står stille samtidig? Kom med forslag.
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Lekleder ber alle barna om å fordele seg utover et gitt område. Når alle har funnet en plass velger leklederen ut et barn som skal begynne å gå rundt. De andre skal stå helt stille. Når dette barnet stopper igjen, så skal et nytt barn begynne å gå. Slik skal de fortsette, men det er viktig at ALLE følger godt med. Alle må ha øyekontakt med hverandre og det kreves godt samarbeid slik at det kun er et barn som beveger seg om gangen. Barna må samarbeide med hverandre slik at det ikke er flere som går eller eventuelt at alle står stille samtidig.

Det er viktig at lekleder gir tydelig beskjed om at ALLE skal gå i løpet av leken slik at det ikke er noen få som får gå flere ganger.

Noen ganger kan det være en ide å stoppe leken underveis for å snakke om spørsmålene innledningsvis en gang til. Har det kommet nye forslag til løsninger etter å ha testet leken i praksis?

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Begrunn hvorfor. Hva synes du er bra med å samarbeide med alle i en gruppe? Hva skjer når vi gjør det? Bruk IRP som nevnt over.

SMART adventskalender – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 15 – desember 2023

15. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

HEI, JEG HETER…

Mål med leken:
 • Skape positive følelser
 • Lære navn
 • Bli bedre kjent med hverandre

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva kan være forslag til hva man kan si når man står i midten? Er det andre ting vi bør tenke på når vi leker denne leken?
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Lekleder ber barna lage en sirkel med stoler. Det skal være en stol mindre enn det er antall barn. Deretter peker lekleder på ett barn som skal stå i midten av sirkelen, mens øvrige barn setter seg på hver sin stol. Vedkommende som står i midten skal høyt og tydelig si «Hei, jeg heter» etterfulgt av eget navn, samt en setning om noe som gjenkjenner vedkommende.
For eksempel: «Hei, jeg heter Anne og jeg liker å spise taco på fredager.» Da skal alle som liker å spise taco på fredager reise seg opp og så raskt som mulig forsøke å finne seg en ny stol. Det er ikke lov til å sette seg på nærmeste stol på høyre eller venstre side. Barnet som står i midten, skal også finne seg en stol. Barnet som ikke finner en ny stol, skal nå stå i midten og gjøre tilsvarende som nevnt over – «Hei, jeg heter…»

Tips: Det kan være lurt å starte med ufarlige ting, men etter hvert som gruppa blir trygg på leken og hverandre kan man bli enig om ulike temaer/fokusområde. Det kan for eksempel være ulike egenskaper eller følelser.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke
egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Hvordan var det å komme på noe å si når du sto i midten?
Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk utenfor leken? Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 14 – desember 2023

14. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

DRONNINGENS NØKLER

Mål med leken:
 • Å kunne samarbeide med andre
 • Skape positive følelser
 • Å kunne følge regler

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva kan være lurt å tenke på for å sammen frakte nøklene tilbake til start? Hva skal man gjøre når dronningen gir beskjed om at noen har rørt på seg?
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Lekleder peker ut ett barn som skal være dronning (eventuelt konge). Dronningen står med ryggen til de andre barna på motsatt side av rommet og har et nøkkelknippe (noe som lager litt lyd) liggende rett bak føttene. De andre barna står på en rekke med ansiktet mot dronningen.
Når dronningen står med ryggen til skal h*n telle til tre. Alle barna skal da bevege seg mot dronningen for å ta nøklene. Når dronningen snur seg, skal alle barna fryse. Hvis dronningen ser noen gjør en bevegelse, kan h*n be de gå tilbake til start. Deretter snur dronningen seg og teller til tre på nytt.

Når et barn får tak i nøkkelknippet, skal knippet sendes bakover til der gruppa startet. Det er ikke lov å kaste nøkkelknippet, men det skal sendes fra barn til barn. Her er det viktig å samarbeide godt. Når dronningen snur seg kan h*n gjette hvem som holder på nøklene. Klarer dronningen å gjette hvem som har nøklene, har h*n vunnet. Klarer gruppa å frakte nøkkelknippet hele veien tilbake til start, har gruppa vunnet.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke
egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Hvordan var det å samarbeide for å få nøkkelknippet tilbake til
start? Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk her utenfor leken?
Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 13 – desember 2023

13. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

1-2-3 LEKEN

Mål med leken:
 • Skape positive følelser
 • Øve på konsentrasjon
 • Bygge relasjoner

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper tror du kan være fint å bruke i denne leken? Hvorfor? Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

To og to står mot hverandre. Den første sier 1, den andre 2, den første 3, den andre 1, den første 2, den andre 3 osv. Etter en stund bytter man ut tallet 3 med «hei», men beholder 1 og 2. Da blir det 1 – 2 – «hei» – 1 – 2 – «hei» osv. I neste runde beholder man 1 og «hei». Tallet 2 bytter man ut med et klapp. Da blir det 1 – klapp – «hei» – 1 – klapp – «hei». I denne leken kan man være kreativ og bytte ut hvert tall med det man måtte ønske. Denne leken kan man også gjøre på andre språk.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Er det andre ord/bevegelser vi kan bruke i leken? Hvor langt skal
vi telle? Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk her utenfor leken?
Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 11 – desember 2023

11. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

HVEM ER LEDEREN?

Mål med leken:
 • Å kunne følge beskjeder fra andre
 • Å kunne samarbeide med andre
 • Bruke kreativiteten

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt
for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis
dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva kan forslag til bevegelser være? Hva er lurt å passe på når detektiven kommer inn?
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Lekleder ber barna lage en sirkel med stoler. Det skal være en stol mindre enn det er antall barn (et alternativ til leken er at barna står i en sirkel uten stoler). Et barn skal være detektiv og gå ut av rommet, de andre skal sitte på hver sin stol. Når detektiven har gått ut peker lekleder på et barn som skal være leder. Dette barnet skal bestemme hvilke bevegelser som skal gjøres og de andre barna skal gjøre akkurat det samme som lederen gjør. For eksempel klappe på låret, klø seg i hodet, trampe med føttene osv. Lederen skal fortløpende skifte på bevegelsene.
Når lederen er klar og har begynt med bevegelser sammen med resten av barna, kaller lekleder detektiven inn igjen. Detektiven blir plassert i midten av sirkelen og har nå i oppgave å finne ut av hvem som er lederen. Her må lederen passe på hvor detektiven ser når man bytter bevegelser. Klarer detektiven å gjette hvem som er lederen på tre forsøk? Når lederen er avslørt er det to nye barn som får rollen som detektiv og leder.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Hvordan var det å følge bevegelsene til lederen? Gjorde du noen lure ting for at ikke detektiven skulle finne ut av hvem lederen var? Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk utenfor leken? Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 4 – desember 2023

4. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

TRE TING

Mål med leken:
 • Skape positive følelser
 • Bygge relasjoner
 • Være kreative

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy, men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva kan forslag til ting være? Hva kan forslag til andre temaer være? Få frem flere forslag. Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Lekleder ber to og to barn stå ovenfor hverandre mens de knytter nevene (som stein-saks-papir bevegelse). Begge slår nevene to ganger mens de sier «tre ting». Den ene skal begynne med å utfordre den andre ved å fullføre setningen med for eksempel: «som du liker å gjøre på vinteren». Den andre skal da si de tre første tingene han/hun tenker på.

Deretter er det den andre som skal utfordre. Begge slår nevene to ganger mens de sier «tre ting». Den andre fullfører setningen med for eksempel å si «som du liker å gjøre på skolen». Den første svarer da de tre første tingene han/hun tenker på. Slik fortsetter de annenhver gang helt til leklederen avslutter.

Denne leken fungerer også fint med flere deltakere i hver gruppe hvor man fullfører setningen etter tur mot sidemannen. Når det er flere deltakere får man litt mer tid til å tenke seg om og til å høre hva de andre sier.

Forslag til noe å spørre om:
Tre ting: Du gleder deg til, du setter pris på, du har i pennalet, på a (eller en annen bokstav), du er takknemlig for, du er redd for, du brenner for, du liker å gjøre på sommeren, du liker å gjøre på fritiden, du liker å gjøre på skolen, som finnes på kjøkkenet osv.
Man kan også bytte ut ting med andre temaer. Her er noen forslag: Byer, steder, personer, egenskaper, yrker, forfattere, artister, skuespillere, bilmerker, fotballspillere, barndomsminner, drømmer, matretter, sjokolader osv.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Begrunn hvorfor. Hva gjør det med deg når du leker? Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Psykt bra uke på Kongseik ungdomsskole

29. september 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

På Kongseik ungdomsskole i Tønsberg kommune jobber Birgitte Amundsen som kontaktlærer for 9B. Hun har satt folkehelse og livsmestring på timeplanen med fokus på blant annet styrker, samarbeid og fellesskap. Birgitte beskriver hvordan prosjektet ble gjennomført:

På 9.trinn hadde vi en prosjektuke innenfor folkehelse og livsmestring i uke 47, som vi valgte å kalle for «Psykt bra uke»

Uka inneholdt felles frokoster, samarbeidsøvelser og lek (nonstop lek, stolleken «Jeg er flink til å …..», drømmetreet, ballonglek, pepsimax-leken m.flere) og  temaer som «Ungdomshjernen», «Vennskap», «Konflikthåndtering», «Våre støttespillere», «Livet og mine ressurser», «Kroppsspråk og empati», «Styrkefokus: Styrkene mine og til de rundt meg» og fysisk aktivitet med YOGA. Vi avsluttet uken med en sosial dag ved messeområdet i Tønsberg, hvor hele trinnet var samlet for lunsj på grillen og ulike samarbeidsøvelser. Vi valgte å gjøre 50-leken, (som dere i SMART testet med oss i personalet ved Kongseik i august), og dette var virkelig en flott opplevelse. Utrolig godt samarbeid og positiv energi blant 100 elever!

Klassen min har gitt uttrykk for at flere synes det er vanskelig å jobbe i gruppe. Vi brukte derfor tid denne uken til å snakke om hvilke styrker vi har, og hva de kan innebære (både positivt og negativt). En styrke i en situasjon, trenger ikke være en styrke i en annen osv.

Elevene jobbet i små grupper, hvor de hadde alle smart-egenskapene foran seg. Så skulle de plukke ut styrker de mente var viktigst å ha i en gruppe for et godt gruppesamarbeid. De kunne plukke så mange de ville, men velge de de vektla mest. Vi samlet sammen og har nå en styrke-vegg for «godt samarbeid». Det ble en flott vegg, som viser hva elevene vektlegger.

Det som gruppene ble veldig fornøyd med, var at mange hadde plukket de samme, og de hadde vektlagt mange. De kunne også begrunne i plenum hvorfor de hadde plukket ut egenskapene de hadde.

Arbeidet er startet. Vi skal jobbe videre. Kjenne på hvilke styrker vi innehar selv i ulike gruppeoppgaver. De konkluderte med at egenskapene/styrkene en innehar kan variere ut i fra ulike samarbeidsoppgaver.