Hjem   /   BloggNyheterSkole   /   Styrkelarven

Styrkelarven


Mona Røed jobber som lærer ved Nordskogen skole i Horten kommune. I 1. klasse hvor hun jobber har de siden oppstart av skoleåret jobbet systematisk med styrker. Nå har klassen laget en Styrkelarve. Mona beskriver prosessen her:

Vi laget en sirkel for hvert fag. På sirklene skrev vi faget, og limte på styrkebilder. Det er tilfeldig hvilke styrker som kom på hvilket fag. Vi ville illustrere at vi jobber med alle.

Sirklene ble hengt opp i larveform, og larven fikk et blidt ansikt.

Det gikk ikke lang tid før elevene påpekte at larven manglet ben. De fikk da beskjed om at det var deres jobb å skaffe ben til larven. Den får et ben for hver økt klassen klarer å følge forventningene.

På foten skriver vi hvilken styrke vi voksne vil gi til klassen. Oppover benet skriver vi hva de har gjort får å få denne styrken.

Det har blitt lagt merke til at det var noen fag som manglet ben, så nå snakker vi om hvordan vi skal klare å få ben på de fagene også.

Styrkelarva kan også brukes på fokusområder. Da kan det for eksempel stå FRIMINUTT, VASKEKØ, GARDEROBE o.l på sirklene i stedet for fag.