Hjem   /   BloggNyheterSkoleUndervisningstips   /   SMART utviklingssamtale

SMART utviklingssamtale


Elisabeth Gunnerød jobber som lærer ved Granly skole i Tønsberg. Hun beskriver hvordan hun bruker SMART aktivt på utviklingssamtalene hvor både eleven selv, medelever, samt foresatte får medvirke. Elisabeth har laget et fiktivt eksempel slik at vi kan la oss inspirere.

Jeg hadde utviklingssamtaler for noen uker siden, og denne gangen hadde jeg lyst å lage en SMART-vri på den. Målet skulle være at eleven fikk med seg en plakat hjem – med 4 styrker eleven var god på – en fra medelever, en fra foreldrene, en fra eleven selv og en fra meg.

På forhånd laget jeg en plakat – med fire felter.  Så hadde vi en aktivitet i klassen, hvor vi sendte en elev ut på en liten runde i skolegården, mens vi andre skulle bestemme oss hvilken styrke som karakteriserte eleven. Elevene er god på å finne hverandres styrker, så det kom raskt opp fem forslag. Siden vi bare skulle ha en denne gangen, kjørte vi en høytidelig avstemming – hvor vi til slutt endte på en styrke, som jeg i etterkant limte på plakaten sammen med forklaringen elevene hadde gitt. Deretter gav jeg min egenskap, som også bli limt på sammen med forklaringen.

Noen dager før utviklingssamtalen ba jeg elevene tenke på hvilken egenskap de ville gi seg selv, og forberedte de på at de skulle gjøre det på samtalen. I starten av samtalen la jeg fram de fem egenskapene klassekameratene hadde foreslått, men hvilken de hadde bestemt seg for gjennom avstemminga. Deretter fortalte jeg hva jeg hadde skrevet, og hvorfor. Så var det elevens tur til å velge egenskap, og si hva de syntes de selv var god på. Dette gav en fin mulighet for samtale mellom foreldrene, eleven og meg – og vi kunne støtte eleven på det han/hun hadde valgt. Til slutt var det foreldrene sin tur – jeg hadde tatt med boksen med egenskapene, slik at det var greit og oversiktlig for de å finne den de ville ha. Det ble fine samtaler, hvor foreldrene ofte hadde problemer med å velge – siden barna deres hadde så mange gode egenskaper:) Jeg hadde tatt med lamineringsmaskinen til samtalen, så før de dro, så laminerte vi plakaten slik at de fikk den med seg hjem. Det var koselig å se gleden i øynene til både eleven og foreldrene når fokuset var på hva eleven var god i!