Hjem   /   Ukategorisert   /   SMART kurs – Med relasjoner og fellesskap på timeplanen

SMART kurs – Med relasjoner og fellesskap på timeplanen


Gratis SMART kurs for ansatte i Tønsberg kommune.
Våle samfunnshus onsdag 30. mars kl. 09.00 – 15.30

Kurset er primært for ansatte i barnehage og barneskole, men andre som foresatte, frivillige innen fritidssektoren ol. kan ha stort utbytte av kurset.

Kr. 100,- inkluderer lunsj, kaffe og te.

Meld deg på her

Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE og som utløser glede, håp og engasjement?

Mange barn og unge opplever en hverdag med preget av ensomhet, press, lite motivasjon osv. For ansatte kan dette blant annet føre til konflikter, uro, opplevelsen av å mislykkes og stress.
Et inkluderende fellesskap og gode relasjoner er den beste medisinen. Men hvordan skape felleskap der man vil hverandre vel og der en er opptatt av å spille hverandre gode?

SMART handler mye om hvilke briller eller linser vi setter på nesa i møte med oss selv og i møte med andre. Vi finner det vi leter etter og kanskje enda viktigere det vi holder mye fokus på får vi mer av.

  • SMART handler om hvordan vi opptrer overfor hverandre i daglig omgang.
  • SMART handler om å bygge felleskap der ALLE føler seg inkludert og opplever glede, håp og engasjement.

Læreplanen for skolen og Rammeplanen for barnehagen gir en god retning, men hvordan komme fra gode intensjoner til praktiske handlinger i klasserommet og i barnehagen (demokrati og medborgerskap, dybdelæring, sosial læring og utvikling, mangfold og gjensidig respekt osv)?

SMART oppvekst har utviklet en rekke verktøy og metoder til bruk. Kurset legger opp til mye praktisk utprøving, refleksjon og oversettelse til egen hverdag. Det er avgjørende hvordan du som håndverker oversetter og tar i bruk verktøyene. Du kjenner dine styrker, dine vaner, dine barn og hva som fungerer for dere.

Det er verdiene og prinsippene (SMART kompasskurs) som er smart å styre etter.

  • Styrkefokus – hovedfokus på personlige styrker og det som fungerer bra.
  • Medvirkning – Regissere samtaler gjennom å stille gode forløsende spørsmål der alle føler seg sett og hørt. 
  • Anerkjennelse – alle opplever seg anerkjent for det en mener, tror på og står for.
  • Relasjoner – Alle tar ansvar for at alle føler seg inkludert og har noen å være sammen med.
  • Trening – systematisk trening (utholdenhetstrening, styrketrening og mental trening) i klare å sette disse prinsippene i spill.

Tenk hva som kan skje når vi

  • Setter relasjoner og fellesskap i sentrum
  • Er opptatt av å aktivere alle barn og unge sine store uforløste ressurser
  • Tenker forebygging i stedet for reparasjon

Jeg vil melde meg på!