Hjem   /   Ukategorisert   /   Nasjonal nyhet! Vi søker 15 SMARTis!

Nasjonal nyhet! Vi søker 15 SMARTis!


Har du lyst til å være tettere på SMARTsenteret?
SMART praktiseres i hele landet, og vi tror at det å kunne opprette kontakt og et nettverk for ildsjeler vil være verdifullt for både deg og oss. Vi søker nå EN SMARTis fra hvert fylke som blir et del av et nasjonalt nettverk.

Hva er en SMARTis?
  • En som brenner for å jobbe for å forløse barn og unges potensiale.
  • En som har lyst til å bli kjent med andre som jobber SMART.
  • En som har lyst til å dele erfaringer med det å jobbe SMART.
  • En som har lyst til å få inspirasjon fra andre som jobber SMART.

En SMARTis vil ikke få betalt, men vil bli kjent med og ha jevnlig kontakt med SMARTsenteret. Etter utvelgelsen kommer vi til å invitere til en oppstartssamtale, denne kan være fysisk eller digital, avhengig av hvor i landet du bor. Vi skal ha to digitale møter før sommeren med nettverket (de 15 SMARTisene), og så legger vi høstens plan sammen.  

Kartkilde: regjeringen.no

Dette skal være et lavterskeltilbud som gjør at vi blir kjent på kryss og tvers, og at SMARTsenteret kan være en støtte for deg i ditt arbeid (alt er gratis). Utover dette blir kontakten og nettverket det vi gjør det til sammen. Her er det uante muligheter!

Så hvis DU vil bli en SMARTis, send en uforpliktende mail til linn.tveiten@tonsberg.kommune.no med en begrunnelse innen 29.februar 2024.

Vi gleder oss til å høre fra deg🤩