Hjem   /   BloggSkole   /   SMART i første klasse på Fjell skole.

SMART i første klasse på Fjell skole.

16. august 2020 / SMART Senteret smartoppvekst

Renate Jørgensen var i forrige skoleår lærer i 1A ved Fjell skole.

Under et besøk på vårparten fortalte Renate om noe av SMART arbeidet de drev med i første klasse. Hovedfokuset var å få et språk om gode egenskaper slik at elevene kunne se hverandre med disse brillene og skape felleskap der alle ble sett og verdsatt.

Arbeid med egenskapene

En dag i uken har vi klassemiljøtime. I denne timen snakker vi sammen rundt månedens egenskap.
Vi snakker om egenskapen og hvordan vi kan vise egenskapen når vi er sammen.

Elevene får plakaten uten bilde og tegner. I etterkant snakker vi sammen rundt hva de har tegnet.

Vi har SMART plakatene i klasserommet og i garderoben.

Veikart for klasse 1 A.

Mål: Vi skal følge skolens rutiner og regler. Vi bruker tid og energi på å skape faste rammer og en god struktur for elevene i det første skoleåret.

Delmål: Vi i klasse 1A skal ha arbeidsro.

Solstrålene med alle navnene.

Alle har lagd seg selv som står langs veien.

Rød bil som forflytter seg på veien i forhold til hvordan vi ligger an med målet.

Trafikklys langs veien.

Hver uke har vi en økt der vi snakker om hvordan vi ligger an på veien mot målet. Hva vi har fått bra til og litt om hva vi skal trene mer på.

Bursdagsfeiring

Vi har også startet med at bursdagsbarnet sitter i midten når vi har samling. De andre elvene gir han positive tilbakemeldinger og styrker. 

Vi har også startet med ordenselever. Hver fredag i siste time får de egenskaper av meg i felleskapet.