Hjem   /   BloggSkole   /   Praksishistorier

Praksishistorier


Kristina Heensåsen er lærer på Vang barne- og ungdomsskole. Hun tar SMART trenerutdanning 2019/2020 og er en pådriver for SMART oppvekst på skolen.

I 8. Klasse har jeg denne perioden jobbet spesielt med jentegruppa i klassen.
Vi har jobbet lenge med å bryte opp «klikker» og skape relasjoner på tvers av disse. Vi har nådd frem på mange måter, men det skal sies at det er et godt stykke igjen før alle kan sies å ha sterke og trygge relasjoner med alle.

cid:4FB55B95-8060-4287-8B10-FCE0837F0DC2-L0-001

Vi har forsøkt oss på NON-stop-leken der vi har hatt fokus på styrker. Jeg har lenge hatt jentegrupper på lunsj-samtale på torsdager. Der har vi spist lunsj, drukket te, jobbet med spørsmål i fuelbox, laget drømmetre for relasjoner og snakket ellers om løst og fast. Denne torsdagen samlet jeg alle jentene rundt NON-stop-leken. Det ble alt i alt en positiv opplevelse, men ser også, i ettertid, at det er viktig å sette føringer for hva som er styrkende for fellesskapet og hva som ikke er styrkende for fellesskapet. Det er blant annet uheldig å si: jeg er takknemlig for at den, den og den er mine aller beste venner. En slik kommentar vil sette seg som en kniv i magen på den/de som ikke blir inkludert. Neste uke skal guttene få komme på te og NON stop. Da kan jeg legge disse føringene. 

Hvordan jobbet dere med drømmetreet for relasjoner?

Beskriv gjerne hva fuelbox er og hvordan dere bruker den.

Ellers har vi, som alltid, lekt mye. Å le er i følge 8. Klasse den beste måten å starte en time på, og det er jeg helt enig i. 

Mange i klassen gir tilbakemelding om at de, etter at vi innførte mye mer lek i timene, føler seg tryggere i klassen. Godt å vite!

I faget utdanningsvalg har elevene fått laget «fremtidstreet» sitt. De har hatt et 7-årsperspektiv og skrevet ned delmål på 2-4 og 6 år for at de skal kunne nå drømmen.
Her har de måttet sette seg inn i hvilke valg de må gjøre med tanke på linje på videregående, fag de må ta der og hvilket studium de må ta for å nå målet sitt. Det ble mye å sette seg inn i, men jeg tror det ble lærerikt. Når alle er ferdige, skal de henges opp. Deretter skal vi se på det mot slutten av året for å se om noen av drømmene har endret seg. Det kan jo skje..

cid:60A22B1F-81C5-437B-906D-BB871DEA67AD-L0-001