Hjem   /   BloggSkoleUngdom   /   Nina Dunseth er lærer på Mokollen skole i Sandefjord

Nina Dunseth er lærer på Mokollen skole i Sandefjord


Hun tar SMART trenerutdanning 2019/2020.

Finne egenskaper etter engelsk presentasjon

I engelskfaget på ungdomstrinnet har jeg god erfaring med å vurdere elever mens de sitter i sirkel uten bord i grupper på 6-12 elever. Er det mange usikre sørger jeg for at usikre får en trygg gruppe. Elevene får en skoletime og en hjemmelekse til å forberede en kort presentasjon av et valgt tema innenfor en kategori jeg har gitt eller vi har blitt enig om. De får en gitt struktur å følge for selve gjennomføringen. Kategori kan for eksempel være «noe som betyr noe for deg». De oppfordres til å lete etter relevant og nytt ordforråd og til å beskrive også detaljer ved sitt valg. Når en elev er ferdig med å presentere sitt valgte tema kan andre stille spørsmål. Da ser man også hvordan de kan delta i og holde i gang samtaler. Jeg opplever at elevene synes dette er trygt, såfremt man gir mulighet for forberedelse, varierende lengde og et for dem relevant tema. Man deler noe om seg selv og relasjoner bygges. Første oppgave på 8ende trinn har ofte vært å lage tankekartsol om seg selv og ha mulighet til å bruke den i presentasjonen. Etter hvert skal de prøve å ha strukturen «i hodet».

Etter en slik runde fungerer det veldig fint at elevene skal finne minst en egenskap (på engelsk) de brukte i forberedelse til eller i gjennomføringen av selve presentasjonen. Egenskapene kan legges i en sirkel i rommet og elevene går rundt og plasserer seg bak. Deretter deler vi.

Det er også fint til slutt å spørre om noen har lyst å gi noen en egenskap de så at de brukte i gjennomføringen av presentasjonen sin.

Et bilde som inneholder person, personer, gruppe, kvinne

Automatisk generert beskrivelse