Hjem   /   BloggNyheterSkole   /   Fra brannslukking til gode leksituasjoner

Fra brannslukking til gode leksituasjoner


Negative hendelser som uvennskap, krangling og uro tar utrolig mye tid, oppmerksomhet og krefter. Hvordan kan vi snu fra reparasjon til forebygging. Dette er også tema på SMART trenerutdanning.

Helene Mørk-Hansen, Røråstoppen skole beskriver her hvordan de systematisk jobbet forebyggende med barns lek i friminuttene. Helene skriver:

Ved å samles på SMART trenerutdanning så snakket vi om klasser som har en negativ utvikling, og hvordan man kan snu dette. Det fikk meg til å tenke tilbake til sist jeg var kontaktlærer i 3. trinn. Da var det mange konflikter ute i friminuttet, og vi voksne ville ta tak i dette. Vi gjorde tre ting jeg tror var med på å snu trenden:

1: Vi avsluttet timen 5 minutter før hvert friminutt, og brukte tid på å spørre om noen har planer for lek neste friminutt:

  • Er det plass til flere i leken?
  • Gjennomgang av regler.
  • Hvilke egenskaper trenger man for å leke denne leken?
  • Hva gjør man om man trenger hjelp med reglene?
  • Er det en elev som kan ta på seg en ekstra rolle i forhold til å forklare reglene?
  • Avtale hvor man møter opp ute.

2: I klassens time (SMART-time) utarbeidet vi regler for lek. Ofte er elevene opptatt av en felles lek, og da er det fint å lage felles regler og snakker rundt slik at ingen misforstår. Lekene ble revidert når det var behov (også utenfor klassens time om det var uklare regler). Plakatene ble hengt på vinduet, slik at man kunne lese utenfra om man trengte det. Her er et eksempel på en lekeplakat som vi lagde sammen:

3: Vi spurte etter friminuttet hva POSITIVT som hadde skjedd i friminuttet? Er det noen som ble med på en lek? Er det noen som spurte noen andre om å være med på lek? Er det noen som kan dramatisere hvordan de gikk frem når de spurte om å være med i leken? Hva tenkte du før/under/etterpå? Hva følte du når du fikk ja til å bli med?

Vi merket etter kort tid at både vi voksne og barna skiftet fokus fra hva som var problemet, til hva positivt som har skjedd. Dette var tidkrevende i et par uker, men vi merket nå at vi fikk så mye igjen i andre enden i form av at vi nå var i forkant og brukte tid på å skape gode situasjoner. Vi hadde på mange måter skiftet fokus fra «brannslukking» i etterkant, til å legge til rette for gode vilkår for lek i forkant.