Hjem   /   BloggNyheterSkole   /   Folkehelse og livsmestring: «Selvtillitstreet»

Folkehelse og livsmestring: «Selvtillitstreet»


Mona Røed jobber som lærer på 4. trinn ved Nordskogen skole i Horten. Hun har satt folkehelse og livsmestring på timeplanen og her forteller hun hvordan klassen jobber systematisk med dette:

Ideen har sitt opphav i drømmetreet, som presenteres i boka SMART oppvekst 3.

Vi jobber med folkehelse og livsmestring og temaet er «meg selv». Denne uka brukte vi timer i norsk og samfunnsfag til å snakke om selvtillit. Vi så filmen Odd er et egg, for å vise hvordan vennskap og selvtillit henger sammen.

Elevene satt i læringspar og snakket om hvordan de har utviklet seg siden de startet i 1. klasse; Hva tør vi nå som vi ikke turte før. Det ble mye latter og god stemning.

Før elevene fikk begynne med trærne sine, hadde vi idemyldring om hva vi kan skrive på røttene og bladene.

Vi brukte ca. tre klokketimer på å få trærne ferdige. De henger på veggen i klasserommet, så de som vil kan legge til blader og røtter etter hvert som de oppdager ting ved seg selv som de vil ha med.

Elevene holdt muntlige fremlegg for klassen. De kunne velge om de ville fortelle om røttene eller bladene sine.