Hjem   /   BloggNyheterSkole   /   En status oppdatering fra 5.trinn på Vear skole

En status oppdatering fra 5.trinn på Vear skole


Elin Rudidalen og hennes kollegaer på 5.trinn har virkelig satt styrkefokus, relasjoner og klassemiljø på timeplanen. I denne oppdateringen vil du kunne få mange ideer og tanker som du kan oversette og gjøre på din måte.

Vi gjør våre faste SMART aktiviteter hver uke, som blant annet Hemmelig venn på en SMART måte. Jeg blir like rørt hver fredag når de leser kortene for/ til hverandre. Elevene begynner å bli gode på å ta imot fine ord fra medelever, samt å takke/ vise takknemlighet når de mottar kortene.

Vi har hatt samarbeid som hovedtema i tre uker på 5.trinn, hvor vi blant annet har hatt to uteskoledager med ulike aktiviteter. Den ene dagen fortalte jeg litt om hva vi gjorde på den siste SMART-trenersamlingen.
Elevene skulle så gå i grupper og samarbeide om å lage Land art – kunst i og av naturen. Her måtte de bruke samarbeid og kreativitet. FOR noen flotte resultater det ble!

Den andre dagen hadde vi også samarbeid (og kreativitet) i fokus, hvor de måtte ta beslutninger i felleskap. Det var flere ulike tverrfaglige oppgaver innen naturfag, matematikk, musikk, norsk og kunst og håndverk.
Det morsomme er at når jeg spør (etter slike dager) hvilke egenskaper de har brukt på tur i dag, så ramser de som regel opp nesten alle sammen!

Ellers har vi printet ut «SMART-spå-ark» og tenker å introdusere dem for denne neste uke.
SMART-trenersamlingene har gitt meg så utrolig mye inspirasjon som jeg vil prøve ut i klassen, så jeg får ta litt og litt 😉