Hjem   /   BloggSkole   /   Dialogverktøyet om personlige styrker

Dialogverktøyet om personlige styrker


Marthe Ørmen er lærer på Husvik skole i Tønsberg. Hun er en ildsjel og pådriver i SMART arbeidet på skolen, sammen med ledelsen. Hun deltar på SMART trenerutdanning kull 2019/2020. Her presenterer hun en oppgave for å bli bedre kjent og utvikle relasjonene i personalgruppa.

Metode: Dialogverktøyet om personlige styrker

Ved oppstart av plandagen gjennomførte jeg en oppgave sammen med mine kollegaer. Jeg valgte oppgaven hvor de skal fortelle en historie og tegne et portrett.

Mine kollegaene fikk en oppgave hvor de skulle fortelle en historie hvor de hadde gjort noe de var stolte av eller noe de hadde fått til. De jobbet sammen to og to (noen de vanligvis ikke arbeider like «tett» med) og lytteren fikk i oppgave å stille noen oppfølgingsspørsmål. Etter de hadde fortalt skulle de tegne det de hørte hvor de også skulle finne noen SMART-styrker. Det ble en veldig hyggelig atmosfære i rommet og det foregikk veldig gode samtaler. Det ledet også i mange flotte portretter.

De var litt skeptiske til selve tegningen, da dette virket litt skummelt, men resultatet ble strålende. Alle viste tegningene til hverandre og forklarte hvorfor de hadde valgt de ulike styrkene.

Alt i alt ble det et veldig vellykket opplegg og vi snakket litt om det i etterkant. Så fort de var i gang var det ikke så skummelt og ikke så vanskelig å gjennomføre som de først hadde trodd. Jeg forklarte også at dette er en oppgave som fint kan gjennomføres med elever.