Hjem   /   BloggSkole   /   Anerkjennelse

Anerkjennelse


Ingunn Skjeggestad driver Ramnes Søndre Besøksgård.  Det er en meget spennende gård for både stor og liten. Ingunn deltar på SMART trenerutdanning kull 2019/2020. Her på gården er det mange muligheter for å trene SMART tankesett.

Min hverdag som besøksgård bonde er både spennende og variert. Jeg møter ofte nye barn og voksne, både i grupper og en til en. Jeg ønsker å møte de som kommer til oss på en så Anerkjennende og inkluderende måte jeg kan. Gården vår er en arena der alle får føle på trivsel, felleskap og styrket selvfølelse. Her får de muligheten til å være den beste utgaven av seg selv.

SMART sitt Anerkjennende tankesett og øvelser vil komme mange til gode her hos oss.

Jeg gjorde en variant av Anerkjennende portrett med en ny gjeng 4H ungdommer vi hadde her på besøk. Dette var barn og unge som kjente hverandre godt. Det ble en helt fantastisk måte å bli kjent med hverandre på. Styrkene til barna kom frem i lyset med en gang og alle følte Anerkjennelse, tilhørighet og felleskap. Dette var med på å skape en god atmosfære for dem å være i og styrkene deres kunne raskt bli verdsatt inn i praktiske og sosiale aktiviteter. Jeg velger å tro at alle gikk hjem den dagen med en god selvfølelse. De skrev også Anerkjennende ord om hverandre. Disse skal jeg samle og skrive ned til hver enkelt. Slik at alle får sitt eget «Styrke Diplom» neste gang vi møtes.

På Ramnes søndre besøksgård har vi følgende tilbud:
Inn på Tunet tilbudet vårt: Dyreassistert aktivitetstilbud, grønnsakhage, vedfyrt bakerovn og ullarbeid.
Dagtilbud: Hoved målgruppen vår er barn, ungdom og unge voksne som står utenfor skole og arbeidsliv.
Vi kan bidra og være en ressurs for dem på veien videre.
Vi legger også gjerne til rette for at personer med demens kan komme hit på gårdsbesøk.

Vi tilbyr en lun og innholdsrik arena for gode gårdsopplevelser og mestring. De som deltar i tilbudet vårt opplever mestringstro, styrket selvfølelse, motivasjon og et felleskap som fremmer trivsel og glede. Vi har hjerte for mennesker og dyr i samspill, natur, bærekraft, kulturarv og mattradisjoner.

Dyreassistert aktivitetstilbud: Helsefremmende relasjon mellom menneske og dyr. Konkrete øvelser og samvær. Dyra er her og nå, og de stigmatiserer ingen. Sammen med dyra har vi muligheten til å være påkoblet oss selv og virkeligheten 100%. De gode opplevelsene som deltagerne erfarer i samspill med dyra har høy overføringsverdi til mellommenneskelige relasjoner. Det kan utløse gode ringvirkninger for vedkommende inn i relasjoner, nettverk og i samfunnet generelt.

Grønnsakhagen: Mat fra jord til bord. Grønnsaker, frukt og bær. Noen planter sår vi i oppal i mars, mens annet såes direkte på friland fra mai. Vi har hele kretsløpet fra spirende nytt liv til kompost. Vi høster frø fra egne planter på høsten for neste sesong.

Vedfyrt bakerovn: Vi baker med økologisk steinmalt urkorn og langtidshever alle deiger.

Ullarbeid: Vi klipper egne gammelnorsk spælsau, lama og alpakka. Ulla blir sortert, kardet og spunnet til garn eller tovet. Vi lager egne produkter som selges i gårdsbutikken.

Aktiviteter og arbeid følger livet på gården gjennom året.

Øvrige tilbud på gården:
Grupper på gårdsbesøk: Vi tilbyr tilrettelagt gårdsbesøk for skoleklasser, barnehage, bedrifter mm.
Gårdsbutikken: Fast åpent fredager 12-18, og ved arrangementer. Brød og småbakst, egg, kjøtt, honning, kaffe, te og krydder mm. Saueskinn, garn og produkter av egen ull.
Åpen Besøksgård: Dyr og aktiviteter. Kvalitetstid for hele familien. Vi holder åpent siste helgen i hver måned. Lørdag 12-16 og Søndag 13-17. Følg gjerne facebook siden vår for informasjon.
Barnebursdag: Minnerik feiring for barn i alle aldere. Det lønner seg å være tidlig ute med din booking.
4H-gård: Vi er godkjent 4H-gård og har aktiviteter for 4H medlemmer gjennom året.

 Kontakt info : ingunn@ramnessondre.no    tlf: 97404329