Hjem

SMART start 2021

17. desember 2021 / SMART Senteret smartoppvekst

Brandengen skole i Drammen kommune er en av mange som deltok på SMART start 2021. Vi gratulerer med 1. premien på kr. 3000,- som skal gå til trivselstiltak for klassen.

Helene Graly Valdès er kontaktlærer i 2c og her forteller hun om hvordan hun introduserte SMART oppvekst for sin klasse:

Den første egenskapen vi begynte å jobbe med var omsorg. Jeg som lærer viste frem et forstørret bilde av egenskapen. Deretter snakket de i læringspar om hva de tenkte omsorg kunne være. Etter det delte et læingspar med et annet læringspar slik at de fikk mange innspill til hva omsorg kunne være. Vi tok en gjennomgang felles før de fikk tegne og fargelegge på et blankt egenskapsark. Disse hang vi opp i klasserommet og skal bruke videre.

Vi snakket også om hvordan vi skal være mot hverandre og hvordan man kan være en god venn. Vi lagde vennskapsarmbånd som vi skulle ha på oss i friminuttene for å minne oss selv på å være en god venn.  

Skalering – refleksjon over veien mot målet

4. november 2021 / SMART Senteret smartoppvekst

Når klassen har satt seg mål og bestemt tiltak så er det viktig å sjekke om det oppleves at man er på rett vei og reflektere over veien videre. I disse samtalene er det SMART å ha styrkefokus (hovedfokus på situasjoner der man opplever at det fungerer fint), medvirkning (alle er aktive og alle stemmer blir hørt), anerkjennelse lever (også for at en kan glemme seg eller ikke få det til så bra som man ønsker), relasjonsfokus og virkelig trene systematisk. En måte å gjøre det på er skalering.

Skalering kan skje skriftlig på pulten og i relasjonelle samtaler.
Her følger et eksempel der barna forflytter seg fysisk. Du må oversette og gjøre det på din måte.
Vi tenker oss at klassen har bestemt følgende konkrete tiltak: Vi inviterer de som ikke har noe å finne på inn i leken.
Vi lager en tenkt linje der 1 er i den ene enden og 5 er i den andre.
Oppgave til barna: Still deg på en tenkt plass der 1 betyr at vi i veldig liten grad Inviterer andre inn i leken, mens på 5 er vi veldig gode til det.
Når de står på et tall kan vi stille spørsmål som gjør at de samtaler to og to og i plenum. Spørsmålene bør være av positiv og offensiv karakter: Her er noen forslag ut fra tenkte mål: Vi inviterer de som ikke har noe å finne på inn i leken.

 • På en skala fra 1 fra 1 til 5, hvor god synes du at klassen er til å invitere andre inn i leken?
 • Hvilke leker eller aktiviteter liker du å holde på med i friminuttene?
 • Fortell om en gang du opplevde at du eller andre ble invitert inn i en lek. Hva skjedde?
 • Hvordan opplevde du det? Hvilke tanker og følelser fikk du?
 • På hvilken måte ble du invitert inn? Hva sa og gjorde den som inviterte deg inn?
 • Hva kan man si og gjøre når en skal invitere andre inn i en lek?
 • Hva kan man si tilbake når en blir invitert inn i en lek som man har lyst til å være med på?
 • Hva kan man si og gjøre når en blir invitert inn i en lek man ikke har så lyst til å bli med i?
 • Det kan også være fint å spørre selv. Det er ikke sikkert andre ser at du har lyst. Hvordan er det du spør om få bli med? Hva sier du og hvordan opptrer du?
 • Hva er det man kan være redd for når en går og har lyst til å spørre om å få bli med?
 • Hva tenker du klassen nå skal gjøre mer av eller annerledes for å skalere et trinn høyere neste gang (hvis noen står på en femmer så kan det handle om å fortsette å kunne stå her også neste gang)?
 • På en skala fra 1 fra 1 til 5, hvor god synes du at du er til å invitere andre inn i leken som du er med på?
 • Hva sier og gjør du?
 • Hva synes du andre skal si og gjøre når du spør om de vil bli med?
 • Hva tenker du skal til for at du neste gang skal stå et tall høyere (hvis noen står på en femmer så kan det handle om å fortsette å kunne stå her også neste gang)?
 • Hvordan kan vi støtte og minne hverandre på hva vi er blitt enige om?
 • Hvordan skal vi kunne si fra til hverandre hvis noen glemmer seg?

Dette var spørsmål laget ut fra et konkret tenkt delmål. Kanskje du kan få ideer til spørsmål her. Bruk bare noen spørsmål av gangen. Prosessen kan gjentas flere ganger med ulike spørsmål og på ulike måter, f.eks. spørsmål på ark, individuell refleksjon og relasjonelle samtaler.

NB. Du lager dine spørsmål ut fra hva klassen har bestemt å jobbe med. Kanskje noen av disse spørsmålene kan være til inspirasjon?

Vi trår alle feil av og til. Klarer vi å ha en åpenhet og gode samtaler så øker sannsynligheten for at barna virkelig vill endring. Det er de som har bestemt, det er de som planlegger og jobber seg fram mot målet. Når pekefingeren og formaningene kommer så opplever eleven at det I større grad er de ansattes prosjekt.

Dette var et eksempel på hvordan man kan holde liv i prosessen over lang tid. Du finner flere eksempler i SMART oppvekst 3, under kapitlet Drømmeklassen.

SMART undervisningstips: SMART klasserom

19. april 2021 / Eira Susanne Iversen eiraiversen

Det er fredag siste time og ukens smart-time har startet. I forrige fellessamling på skolen har rektor valgt ut 4 karakteregenskaper som har stor verdi når det kommer til vennskap, og alle lærerne på skolen skal prate om disse i klasserommet. Disse egenskapene er omsorg, hjelpsomhet, humor og ærlighet. Jeg starter timen ved å snakke om fellessamlingen og elevene husker til sammen alle de 4 egenskapene som ble holdt opp på scenen. Jeg finner frem plakatene og viser den første frem til dem og leser teksten. Omsorg: Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør.

–Har du vist omsorg noen gang? Spør jeg og 4-5 hender kommer i været. Jeg ønsker at alle elevene skal prate og dele i disse timene og derfor bruker jeg ofte IRP. Det står for individuell, relasjon og plenum. For elevene heter det; tenk litt selv, snakk sammen to og to, fortell meg hva dere snakket om.
–Tenk litt alene på en gang du brukte omsorg. Jeg lar elevene tenke 5 sekunder før jeg ber de om å snakke med sidemannen og fortelle sin fortelling. En god summing av ivrige barnestemmer fyller trappen vi har undervisning i.

Da jeg ser de begynner å nærme seg ferdig spør jeg igjen:
–Få høre hva dere snakket om! I hvilken situasjoner bruker dere omsorg? Denne gangen velger jeg å ta det muntlig, men andre ganger skriver vi en liten liste på tavlen om forskjellige situasjoner man bruker omsorg i. På denne måten går jeg igjennom alle de egenskapene som skal være fokuset i forhold til vennskap. Jeg fokuserer også på hvordan det føles å gjøre godt mot hverandre, både for den som gir og den som får. Elevene beskriver hva det betyr for dem å gi og få omsorg. Vi snakker også om hva det kan føre til hvis man har en person i livet som gi en mye omsorg. Alle er enige om at det gir et godt vennskap.
 
Jeg jobber som kontaktlærer på 4.trinn samtidig som jeg jobber 30% i SMART oppvekst i Re kommune. Jeg var ferdig utdannet allmennlærer i 2006 og har alltid vært opptatt av elevenes sosiale kompetanse. Ikke bare hvordan de oppfører seg mot andre, men også hvordan de oppfatter og oppfører seg mot seg selv. Jeg veit godt hvordan det føles å ikke kunne konsentrere seg fordi hodet er fult av negative tanker om meg selv og verden rundt meg. Jeg har opplevd det og ikke strekke til fordi det er fult, fult i hodet og ikke plass til annet enn mitt. Det var etter et ART kurs i 2007 jeg møtte Vidar Bugge-Hansen og bestemte meg for at det han drev med, det skulle jeg også gjøre. Det var ikke slik at alt SMART og ART var var helt nytt for meg, men det ble satt i system og ble klarere. Jeg kunne jobbe systematisk mot mål og holde elevenes fokus mot det positive vi ønsket å oppnå. Jeg ble ART trener og har hatt flere ART grupper på skolen siden da. I fjor (2014) tok jeg AI studiet som er 15 stp. Dette har hjulpet meg til å få det styrkebaserte fokuset i klasserommet. Men man kan jobbe SMART i klasserommet uten dette studiet.

IMG_0358

De 20 positive karakteregenskapene i undervisningstrappa vår.


Det minner meg på å bruke de i timene og elevene i sine fortellinger. Første gang jeg introduserte disse til klassen tok jeg frem en og en og vi snakket om begrepene og hva det betyr. Deretter hang jeg det opp. Siden den klassen jeg har nå er godt kjent med de 20 positive karakteregenskapene har jeg ikke introdusert en og en, men 3-4 hver gang vi har SMART-time og klassens time. Vi har satt av en time i uken til dette arbeidet og det er god trening på mange av målene fra kompetanseløftet også i denne timen. Spesielt er det mange muntlige ferdigheter siden elevene forteller fortellinger hvor de bruker egne styrker og styrkespotter andre.
 
I år hadde jeg veldig lyst å jobbe styrkebasert hver uke slik at elevene blir gode til å se det det er gode til. Jeg opplever at barn lett kan fortelle noe de er dårlige til og må jobbe videre med, men kan bruke lenger tid på å finne noe de har gjort som er en av deres styrker. Jeg føler det blir umotiverende og destruktivt å bare fokusere på det jeg ikke klarer. Det gir ikke meg læringsglede hvis jeg ikke har den tryggheten i bunn. Mine styrker skal være som en grunnmur som gjør at jeg godt kan jobbe med de tingene jeg ikke er så god på, fordi jeg veit godt hva jeg selv er godt på. Hvis jeg klarer å hjelpe elevene til å fokusere på sine styrker, tror jeg de vil nå ekstremt langt og utnytte sitt potensiale til det fulle. Og tenk hva som kan skje hvis vi også ser det i andre!

IMG_0357

Alle de 20 positive karakteregenskapene oppe på veggen.


 
Eira Susanne Iversen
Forfatter, lærer og konsulent i SMART oppvekst

SMART adventskalender – 24. desember 2020

24. desember 2020 / Karina Heimestol

«Nå når det er covid-19 er det jo litt vanskelige tider. Jeg tror det er mange som er skikkelig lei av covid-19, men de prøver så hardt de kan med å finne vaksine. Jeg vet at alle sliter, men jeg er alltid med dere. Alle er med alle. Vi står sammen om dette.»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Olivia, 4. klasse
Ringshaug skole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva opplever du som vanskelig med covid-19? Hva har det ført til av problemer og vanskeligheter for deg?
 2. Hva gleder du deg skikkelig til når mange er vaksinert og slipper å tenke på Covid-19?
 3. På hvilken måte har du opplevd omsorg i denne perioden?
 4. Fortell en historie der du har fått omsorg. Hva skjedde?
 5. På hvilken måte har du gitt andre omsorg i covid-19 tiden?
 6. Fortell en historie der du har fått omsorg fra andre. Hva skjedde?
 7. Felleskap og relasjoner er utrolig viktig for oss. Ensomhet kan føre til alvorlig sykdom. Audrey Hepburn har skrevet dette:  «Når du ikke har noen du kan lage en kopp te til, når ingen trenger deg, det er da jeg tror livet er over.» Hva tror du det kan bety?
 8. Hvordan kan vi legge til rette for at ingen i jula skal få oppleve noe slikt?Jeg setter ut lykter og rydder en sti og skriver i snøen: Kom inn litt og bli!

Så ønsker jeg stille en ting

og tegner et hjerte omkring.

Tusen takk Olivia!
Et SMART nøkkelknippe og en plakat kommer i posten.

Med ønske om god jul og godt nyttår fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 23. desember 2020

23. desember 2020 / Karina Heimestol

«Eg viste omsorg da eg ga moren min mat på senga da hun var syk.»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Emma, 6. klasse
Vang barne- og ungdomsskole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva har Emma tegnet?
 2. Fortell om en gang du var syk og fikk omsorg. Hva skjedde?
 3. Hvordan opplevde du å få denne omsorgen?
 4. Hvordan er det å gi andre omsorg på denne måten? Kanskje du kan se deg rundt og se om det er noen som trenger litt omsorg. Kjenn etter hva du føler og tenker.
 5. De som jobber med eldre og syke må hele tiden vise mye omsorg. Er det andre egenskaper de trenger for å gjøre en god jobb tenker du?
 6. Er det andre yrker du tenker at omsorg er en viktig egenskap?

Tusen takk Emma!
Et SMART nøkkelknippe og en SMART plakat kommer i posten.

Med ønske om god jul og godt nyttår fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 22. desember 2020

22. desember 2020 / Karina Heimestol

«Jeg var alene på skolegården, også kom en til meg og spurte om jeg ville bli med. Jeg ble glad, også ble vi venner.»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Mikal 5B, Rud skole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva har Mikal tegnet?
 2. Hvilke følelser og tanker kan en få når en er alene i skolegården og ser at alle andre har det fint sammen?
 3. Hva skulle du ønske at dere gjorde mer av i klassen din slik at alle hadde noen å leke med? Kom med tips og ideer.
 4. Hva kan du gjøre for at ikke andre skal gå rundt alene og ha det vondt innvendig?
 5. Hva tenker du at lærerne kan gjøre for at det ikke skal skje?
 6. Hva tenker du at foreldrene våre kan gjøre?
 7. «Det er tøft å vise omsorg. Hovedsakelig er det feige og svake mennesker som ikke viser omsorg», Liv Ullmann.
  Hva tror du Liv Ullmann mener med dette? Hva tenker du om dette?

Tusen takk Mikal!
Et SMART nøkkelknippe og en SMART plakat kommer i posten.

Med ønske om god jul og godt nyttår fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 21. desember 2020

21. desember 2020 / Karina Heimestol

«Når jeg ble trøstet av Caroline. Hun hentet en voksen. Jeg sluttet å gråte.»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Frida, 2. trinn
Sandeåsen skole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva har Frida tegnet?
 2. Hvilke tanker og følelser tror du Frida får når hun får trøst av Caroline og hjelp av en voksen?
 3. Hvorfor er det lettere å slutte å gråte når en får omsorg og trøst, tror du?
 4. Hvordan føles det gi omsorg til noen som virkelig blir glad for det?
 5. Tenk på en person som du synes er ekstra god til å vise andre omsorg. Hva er det han eller hun gjør når hen viser omsorg?
 6. Når er det du setter pris på omsorg fra andre? Hva kan ha skjedd?

Tusen takk Frida!
Et SMART nøkkelknippe og en SMART plakat kommer i posten.

Med ønske om god jul og godt nyttår fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 20. desember 2020

20. desember 2020 / Karina Heimestol

«Jeg viser omsorg når jeg gir mamma og pappa en klem»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Isak 5 år,
Skjeggestadåsen barnehage

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. På hvilken måte viser Isak omsorg her?
 2. Hvilke tanker og følelser tror du mamma og pappa har når de får en klem av Isak?
 3. Nå når det er korona kan vi ikke gi en klem til alle vi ønsker. På hvilken annen måte kan man vise at man bryr seg når man ikke kan gi en klem?
 4. Er det andre måter du kan gi omsorg til mamma og pappa på?
 5. Hvilke tanker og følelser tror du mamma og pappa når de får omsorg fra deg?
 6. Mange har kjæledyr i familien. På hvilken måte kan vi vise de omsorg?

Tusen takk Isak!
Et SMART nøkkelknippe og en SMART plakat kommer i posten.

Med ønske om god jul og godt nyttår fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 19. desember 2020

19. desember 2020 / Karina Heimestol

«Ææææææææ!» sa Leon.
«Å nei» sa Matheo.
Leon datt på sykkelen.
«Auuuu» sa Leon, «dumme stein!»
Matheo sa også dumme stein.
«Går det fint Leon» sa Matheo.
«Ja, det går fint» svarer Leon.

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Matheo 3A, Vanse skole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva har Matheo tegnet?
 2. På hvilken måte viser Matheo omsorg for Leon?
 3. Hva tenker du det er viktig å passe på for at dette og enda farligere ting ikke skal skje når du er ute og sykler?
 4. Fortell om en gang du viste omsorg for en som har slått seg? Hva gjorde du og hva sa du?
 5. Hvilke følelser kan en få når en viser omsorg og en ser at det hjelper den som har slått seg?
 6. Av og til kan vi ha det vondt uten at andre er i nærheten som gir oss omsorg. Det kan være at en har slått seg eller at en er lei seg og har det vondt innvendig. Hvordan kan du vise omsorg overfor deg selv når du har det sånn? Hva kan du si, tenke eller gjøre?


Hvordan staver man kjærlighet
spurte Nasse Nøff …?

Man staver ikke kjærlighet
man føler den …
Ole Brum

Tusen takk Matheo!
Et SMART nøkkelknippe kommer i posten.

Med ønske om en SMART førjulstid fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 18. desember 2020

18. desember 2020 / Karina Heimestol

«Jeg var i Marikollen og var på fotballtrening. En skadet seg og jeg hjalp han og han ble veldig glad og jeg ble glad.»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Oscar 5B, Rud skole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva har Oscar tegnet?
 2. På hvilken måte tror du Oscar hjalp den som hadde skadet seg?
 3. Er det i andre situasjoner det kan være behov for omsorg når en er på trening eller spiller kamp?
 4. Det å ikke ordentlig føle at en er en del av laget eller gjengen er vondt. Hva kan du gjøre for at ingen skal ha det sånn i den fritidsaktiviteten du driver med?
 5. Fortell om en gang du har hjulpet en annen inn i laget eller ‘’gjengen’’. Hva skjedde og hvordan opplevde du det?
 6. Hva tror du kan skje med resultatene hvis alle hjelper og støtter hverandre? Hvorfor tror du det?

Tusen takk Oscar!
Et SMART nøkkelknippe kommer i posten.

Med ønske om en SMART førjulstid fra alle oss på SMART senteret.