Hjem   /   Førstkommende kursKursNyheter

Kurs

Moralsk resonneringskurs
22.02.2023 | SMART Senteret smartoppvekst
Et moralsk resonneringskurs inneholder innledende teori, praktiske metoder og refleksjon. Det vil være noe forelesning, plenum med deltakelse og samtaler i gruppe. Barn, unge og voksne som klarer å ta andres perspektiv og foreta handlinger som tar hensyn til andre mennesker blir bedre likt, og det er lettere å inngå nære og varige sosiale relasjoner Les mer..
Hva skjer når vi forsker på egen praksis med utgangspunkt i det som fungerer?
14.02.2023 | SMART Senteret smartoppvekst
Tenk deg en klasse/gruppe/organisasjon der ALLE trives og har det bra. Hvordan kan man skape slike miljøer gjennom prosesser der alle stemmer er like viktige for å skape inkludering, trygghet og trivsel, og hvor ALLE er en del av fellesskapet? Appreciative Inquiry (AI) er et av teorigrunnlagene som SMART oppvekst bygger på. Mens Appreciative betyr Les mer..
SMART grunnkurs
14.12.2022 | Karina Heimestol
Et grunnkurs i SMART oppvekst inneholder innledende teori, praktiske metoder og refleksjon. Det vil være noe forelesning, plenum med deltakelse og samtaler i gruppe. Kurset passer for ansatte i barnehage og skole/SFO, eller andre som jobber med barn og unge. Mange elever opplever en skolehverdag med utenforskap, press, lite motivasjon m.m.For ansatte kan dette blant Les mer..
Relasjonsskaping gjennom øvelser og leker
4.10.2022 | SMART Senteret smartoppvekst
Hvordan skaper vi et godt fellesskap der alle trives? Forskning viser at relasjonskompetanse er viktig for læring, trivsel, utvikling og forebygging av utenforskap. Dette gjelder på alle arenaer vi er, uavhengig av alder. Ved å ha samarbeidsleker og relasjonsøvelser blir man kjent med hverandre på nye måter gjennom å skape samhold, inkludering, tilhørighet og trivsel Les mer..
SMART KURS I VIRKSOMHETEN
17.06.2022 | SMART Senteret smartoppvekst
Vi har gode erfaringer når hele virksomheten kurses samlet. Arbeid med verdier og kulturbygging krever felles samlet og koordinert innsats over tid. SMART senteret holder kurs på to til fire timer i personalmøtetid, både fysisk og digitalt. Vi kan også holde kurs på planleggingsdager. Det kan gjelde hele virksomheten eller deler av den, f.eks. SFO, Les mer..
SMART kurs i virksomheter
2.05.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
Hvordan kan vi bygge fellesskap der ALLE opplever seg inkludertog der livsglede og håp preger hverdagen? SMART oppvekst tilbyr ulike kurs for virksomheter. Kursene passer for ansatte i barnehage og skole/SFO, eller andre som jobber med barn og unge. Vi tilbyr ulike kurs og pakkepris for materiell: SMART grunnkurs Et grunnkurs i SMART oppvekst inneholder Les mer..
Digitale SMART kurs i virksomheter
29.04.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
Hvordan kan vi bygge fellesskap der ALLE opplever seg inkludert og der livsglede og håp preger hverdagen? SMART oppvekst tilbyr ulike digitale kurs for virksomheter. Kursene passer for ansatte i barnehage og skole/SFO, eller andre som jobber med barn og unge. Vi tilbyr ulike kurs og pakkepris for materiell: SMART grunnkurs Et grunnkurs i SMART Les mer..
SMART Trenerutdanning - 1 års studie
8.10.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
Praktisk informasjon: Oppstart av SMART trenerutdanning er onsdag 6. september og torsdag 7. september 2023.Øvrige datoer er: onsdag 22. november og torsdag 23. november 2023, onsdag 10. januar og torsdag 11. januar 2024, onsdag 13. mars og torsdag 14. mars 2024, onsdag 17. april 2024. Ta gjerne kontakt med Henrik for en uforpliktende prat på Les mer..
Digitale SMART kurs på KS læring
15.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
Her finner du 6 kurs som innledes med litt teori og praktisk kunnskap og avsluttes med noen spørsmål til refleksjon. Her følger en oversikt over kursene: Historien bak SMART oppvekst: Kom i gang kurs! Hvordan skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE barn og unge og der alle gis mulighet til å være på sitt beste??Dette kom-i-gang Les mer..