Hjem   /   RespektTB   /   Spørsmål til samtale og refleksjon

Spørsmål til samtale og refleksjon


Det er når vi viser hensyn til oss selv, andre, ting og de som bestemmer.

Gode spørsmål setter i gang tanker, refleksjoner og samtaler. Det er mange måter å se og forstå ordet respekt. Design samtalene på en slik måte alle blir aktive i tanke og samtaleprosessen.
Bruk IRP (individuelt, relasjonelt, plenum). La de tenke litt selv, kanskje notere sine synspunkter rundt spørsmålet. Legg opp til en samtale to og to eller i en liten gruppe før samtalen løftes inn for alle. Barna trenger trening i alle disse fasene. Alt etter hvor godt trent de er og hvor engasjerte de er avgjøres tiden i hver fase.
NB! Anerkjenn alle barns svar og utforsk med oppfølgingsspørsmål.

Eksempler på spørsmål til samtale. Bruk de som du opplever kan ha verdi for deg og dine elever.

 • Hva tenker du på når du hører ordet respekt.
 • Vi deler opp underteksten: Hva tenker du det betyr at en skal vise hensyn til seg selv?
 • Hvorfor er det viktig? Hva kan man oppnå hvis man blir god til det?
 • Fortell om en gang du viste respekt overfor deg selv.
 • Hvilke følelser kan man få hvis man ikke viser respekt over for sine egne behov?
 • Hvilke følelser kan man få hvis man klarer å ta hensyn til egne behov?
 • Hva tenker du det betyr at en skal vise hensyn til andre?
 • Hvorfor tenker du det er viktig? Hva kan man oppnå hvis man blir god til det?
 • Fortell om en gang du viste respekt overfor andre.
 • Hvilke følelser kan du få når du viser respekt for andre, tenker du?
 • Hvilken betydning kan det ha for den eller de man viser respekt overfor?
 • Hvilke følelser tenker du at andre kan få når en blir møtt med respekt fra deg?
 • Hva tenker du det betyr å vise hensyn til ting?
 • Hvorfor er det viktig? Hvilke positive ting kan det føre til?
 • Hva tenker du det kan føre til hvis en ikke viser respekt for ting?
 • Fortell om en gang du viste respekt for ting, enda du hadde lyst til å gjøre noe annet.
 • Hva tenker du det betyr å vise hensyn til de som bestemmer?
 • Hvem er det som bestemmer over deg i ditt liv, hjemme, på fritiden og på skolen?
 • Hvorfor tror du det er viktig at andre bestemmer en del over deg?
 • Hva tenker du det er viktig at du får lov til å være med å bestemme?
 • Hvilke følelser kan du får når du har fått lov til å bestemme og det har gått veldig fint?
 • Hvilke følelser kan du få når du har bestemt noe som ikke gikk bra?
 • Det skjer mye viktig læring når vi gjør feil. Hvorfor tenker du det er slik?
 • Hva er det viktig at dine foreldre bestemmer?
 • Hvilke følelser kan dukke opp hos deg når foreldrene dine bestemmer noe du ikke er enig i?
 • Hva tenker du det er viktig at de voksne på skolen bestemmer?
 • Hvorfor tenker du det viktig at ansatte på skolen tar mange avgjørelser?
 • Hva tenker du det er viktig at du/dere får lov til å være med å bestemme her på skolen?
 • Hvilke følelser kan du få når dere får lov å være med å bestemme ting i klassen?
 • For at respekt skal være en styrke du har, må du få energi og glede når du bruker den. I hvilke situasjoner opplever du at dette skjer?
 • På en skala fra 1 til 5 der en er veldig lite respekt og 5 er veldig mye respekt, hvor opplever du at du er. Tenk gjerne i ulike situasjoner som på skolen, i friminuttet, hjemme, blant venner, i fritidsaktiviteter osv.
 • Hvor opplever du at du viser mest respekt? Hvorfor tror du det fungerer bedre her?
 • Hvis du skulle bli litt bedre til å vise respekt, hva kunne du da tenke deg å gjøre?

Her har du en del spørsmål som kan danne grunnlag for mange god og dype samtaler og refleksjoner. Fyll på med egne.